Thứ Tư, 12/6/2024
Vĩnh Phúc
Thứ Sáu, 10/11/2023 21:21'(GMT+7)

Vĩnh Phúc: Nỗ lực đưa chính sách bảo hiểm xã hội vào thực tiễn cuộc sống

Đồng chí Phó giám đốc BHXH Tỉnh Vĩnh Phúc  Nguyễn Duy Phương trao danh hiệu thi đua, khen thưởng của BHXH Việt Nam cho các đơn vị của tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Phó giám đốc BHXH Tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Duy Phương trao danh hiệu thi đua, khen thưởng của BHXH Việt Nam cho các đơn vị của tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỐI HỢP, PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Trong thời gian qua, BHXH tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND ban hành Chương trình hành động, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết và nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT được ban hành, triển khai trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã tham mưu, đề xuất đưa chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện lộ trình BHXH, BHYT, BHTN vào Nghị quyết, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp, tham mưu ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình ngoài mức quy định của Nhà nước, phát huy vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành trong công tác tổ chức, thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT tại địa phương để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra;…

Hiện nay, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc các cấp tỉnh - huyện - xã đã được kiện toàn đầy đủ, do Chủ tịch UBND cùng cấp làm Trưởng ban; 9/9 huyện, thành phố và 136/136 xã, phường, thị trấn đã kiện toàn Ban chỉ đạo và ban hành Quy chế làm việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên để chỉ đạo, đôn đốc thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo lĩnh vực phụ trách; Tỉnh và 9/9 huyện, thành phố đã đưa chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ BHXH theo Nghị quyết số 69/NQ-CP của Chính phủ, chỉ tiêu bao phủ BHYT theo Quyết định số 546/QĐ-TTg vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương trong Nghị quyết của HĐND các cấp.

BHXH tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, tổ chức đoàn thể, cơ quan thông tấn báo chí tại địa phương đẩy mạnh tuyên truyền BHXH, BHYT. Hằng năm Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết; chính sách, pháp luật về BHXH đến báo cáo viên trong hệ thống Tuyên giáo toàn tỉnh; chỉ đạo cơ quan truyền thông thường xuyên tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các sở, ngành, đoàn thể đã tích cực phối hợp cùng cơ quan BHXH các cấp tổ chức nhiều hoạt động truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: tuyên truyền qua hội nghị, qua nhóm nhỏ, qua tư vấn đối thoại trực tiếp, qua các phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt động trực quan (tờ rơi, tờ gấp, băng rôn, khẩu hiệu, sách tài liệu tuyên truyền…). Hình thức truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng đã đem lại hiệu quả tích cực trong triển khai các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT.

Trong giai đoạn từ 2018 đến nay, BHXH tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành trong tỉnh tổ chức 2.947 Hội nghị tuyên truyền, tư vấn, đối thoại; 12 lễ ra quân tuyên truyền; 894 tin, bài, phóng sự, tọa đàm trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương; 36.223 lượt phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; 4.167 tin, bài, văn bản trên Trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh. Đặc biệt trong công tác tuyên truyền chính sách, BHXH tỉnh đã nhận được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong tỉnh, nhất là chính quyền địa phương cấp xã, thôn, đem lại hiệu ứng tích cực trong việc lan tỏa tính nhân văn và ý nghĩa thiết thực đối với cuộc sống của Nhân dân.

Có thể khẳng định, công tác tuyên truyền đã có tác động tích cực đến việc gia tăng độ bao phủ BHXH, BHYT theo chủ chương chỉ đạo của Tỉnh, góp phn bảo đảm an sinh xã hội, huy động cả hệ thng chính trị cùng chung tay vào cuộc; chủ động nm bắt, đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo Thành uỷ, UBND thành phố chỉ đạo kịp thời, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao hàng năm.

BHXH tỉnh phố hợp tốt với các sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ của từng đơn vị thành viên Ban chỉ đạo BHXH, BHYT, BHTN; tổ chức ký và triển khai có hiệu quả các Quy chế phối hợp (với ngành Công An, Lao động Thương binh xã hội, Thuế, các Hội đoàn thể,…) để  nâng cao hiệu quả triển khai các chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Trong tổ chức nhiệm vụ thường xuyên, BHXH tỉnh  phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHTN của các huyện, thành phố và các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; thông tin về tình hình sử dụng lao động và trả lương của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn làm cơ sở để cơ quan BHXH tổ chức phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT. Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, các đơn vị liên quan sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí KCB BHYT của tỉnh đảm bảo đúng quy định, ngăn chặn dấu hiệu lạm dụng, trục lợi quỹ KCB BHYT. Phối hợp với cơ quan thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh chia sẻ thông tin dữ liệu về danh sách lao động kê khai thuế thu nhập cá nhân; đơn vị, doanh nghiệp mới thành lập cho cơ quan BHXH. Từ đó BHXH tỉnh, BHXH huyện có dữ liệu để khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN...

BHXH huyện Tam Dương đã phối hợp với Công ty TNHH VTEC tổ chức hội nghị đối thoại chính sách pháp luật BHXH, BHYT.

BHXH huyện Tam Dương đã phối hợp với Công ty TNHH VTEC tổ chức hội nghị đối thoại chính sách pháp luật BHXH, BHYT.

QUAN TÂM CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Công tác thanh tra, kiểm tra được BHXH tỉnh quan tâm đẩy mạnh nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT. Hằng năm, BHXH tỉnh đều xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, tổ chức thanh tra đột xuất đối các đơn vị nợ BHXH.

Trong giai đoạn 2018-2022, đã thanh tra, kiểm tra và phối hợp thanh tra 1.435 đơn vị, trong đó thanh tra chuyên 1.017 đơn vị, kiểm tra 362 đơn vị, thanh kiểm tra liên ngành 56 đơn vị, thanh kiểm tra đột xuất 216 đơn vị. Qua đó, đã truy thu 3.663 lao động chưa đóng, đóng thiếu thời gian với số tiền 21 tỷ đông; thu hồi nợ hơn 87 tỷ đồng, đạt 91% tổng số tiền nợ của các đơn vị được thanh, kiểm tra.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, BHXH tỉnh đã thanh tra, kiểm tra tại 189 đơn vị trong đó: đơn vị tiến hành thanh tra kiểm tra theo kế hoạch là 160 đơn vị đạt 95% (160/168) thanh tra đột xuất là 29 đơn vị. Qua đó đã kiến nghị truy thu, thu hồi là: 1,9 tỷ  đồng; lập Biên bản xử phạt vi phạm hành chính và kiến nghị xử phạt đối với 03 đơn vị với số tiền 75,3 triệu đồng; thu hồi nợ đọng BHXH tại các đơn vị được thanh tra, kiểm tra là: 11,4 tỷ đồng, đạt 42% số tiền nợ đọng tại các đơn vị được thanh tra, kiểm tra.

CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC THU HỒI NỢ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đồng thời đảm bảo thực hiện tốt Luật BHXH, Luật BHYT, BHXH tỉnh luôn coi công tác thu, giảm nợ tiền BHXH là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Ngành.

Tính đến hết  tháng 9/2023, toàn tỉnh có 261 doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHTN, với số tiền nợ là 94,537 tỷ đồng. BHXH tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp cụ thể nằm nâng cao hiệu quả công tác thu, giảm nợ tiền BHXH. Cụ thể như: Giao kế hoạch thu, chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN (chỉ tiêu theo từng Quý) cho BHXH huyện, thành phố; đồng thời hàng Quý đánh giá lại kết quả thực hiện của từng đơn vị, lấy tiêu chí giảm nợ để xét thi đua đối với từng đơn vị.

Hằng quý, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và tham mưu với UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị sử dụng lao động thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Hằng tháng, rà soát đối chiếu, phân loại các đơn vị nợ và thông báo nợ tới các đơn vị chậm nộp từ 2 tháng trở lên để yêu cầu nộp tiền; đối với các đơn vị thông báo 2 lần không thực hiện nộp tiền thì mời lên làm việc và cam kết lộ trình trả nợ; nếu không thực hiện thì chuyển sang thanh tra đột xuất.

Lập danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và Website của BHXH tỉnh để các sở, ban ngành, cơ quan chức năng cùng vào cuộc.

Người lao động kê khai hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ BHXH tỉnh Vĩnh Phúc.

Người lao động kê khai hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ BHXH tỉnh Vĩnh Phúc.


NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

Sau 5 năm triển khai Nghị quyết 28 và hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp về BHXH, BHYT, BHTN, toàn hệ thống chính trị và nhân dân ở Vĩnh Phúc đã có sự thay đổi ý thức về tầm quan trọng của chính sách an sinh, tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT, BHYT năm sau luôn cao hơn năm trước, về cơ bản đã đạt mục tiêu của Nghị quyết đề ra.

Về tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH

Năm 2018 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết 28, tỷ lệ LLLĐ toàn tỉnh tham gia BHXH là 30,1%, năm 2020 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tỷ lệ tham gia BHXH đạt 37,9%; thì đến cuối năm 2022 tỷ lệ đạt  44,2%  lực lượng lao động trong độ tuổi.

Tính đến hết tháng 9/2023, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó có tỷ lệ nông dân và lao động phi chính thức chiếm 42,8% lực lượng lao động, vượt 3,84% so với chỉ tiêu Nghị quyết số 01/NĐ-CP, thấp hơn 2,2% so với mục tiêu đến năm 2025 của Nghị quyết 28 và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 (chỉ tiêu đề ra là đến năm 2025 có 45% lực lượng lao động tham gia BHXH ); phấn đấu LLLĐ tham gia BHXH năm 2023 đạt 45,3%, (vượt 0,3% so với mục tiêu đến năm 2025 của Nghị quyết 28).

Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện tính đến hết tháng 9/2023 là 17.596 người, chiếm 3,06% lực lượng lao động, vượt 0,56% so với chỉ tiêu giai đoạn đến năm 2025 tại Nghị quyết số 28-NQ/TW và chương trình hành động số 62-CTr/TU của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Về tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN

Năm 2018, tỷ lệ LLLĐ toàn tỉnh tham gia BHTN là 32,48%, năm 2020 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tỷ lệ tham gia BHTN đạt 37,9%; thì đến cuối năm 2022 tỷ lệ đạt  34,78,2%  lực lượng lao động trong độ tuổi.

Tính đến 30/9/2023, số người tham gia BHTN là 220.570 người, chiếm 38,3% lực lượng lao động, vượt 6,83% so với chỉ tiêu Nghị quyết số 01/NĐ-CP của Chính phủ; vượt 3,33% so với chỉ tiêu giai đoạn đến năm 2025 tại Nghị quyết số 28-NQ/TW và chương trình hành động số 62-CTr/TU của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Về tỷ lệ dân số tham gia BHYT

Năm 2018, tỷ lệ dân số toàn tỉnh tham gia BHYT  là tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 88,6% dân số, vượt 5,8% so với chỉ tiêu giao tại Quyết định 1167/QĐ-TTg của Chính phủ; năm 2020 đạt 37,9% dân số; đến cuối năm 2022 tỷ lệ đạt  94,84%  dân số toàn tỉnh.

Tính đến hết 30/9/2023: số người tham gia BHYT là 1 triệu 135 nghìn người, tăng trên 10 nghìn người so với tháng 6/2023; tăng trên 15 nghìn người so với cùng kỳ năm trước, đạt tỷ lệ bao phủ 94,81% (so với dân số 1.197.600 người), cao hơn 1,61% so với chỉ tiêu Nghị quyết số 01/NĐ-CP của Chính phủ; thấp hơn 0,11% so với Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ; thấp hơn 0,19% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 (chỉ tiêu đề ra là trên 95% dân số tham gia BHYT).

Về tỷ lệ người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội

Tính đến thời điểm hiện nay, Vĩnh Phúc có khoảng 101.500 người sau độ tuổi nghỉ hưu, trong đó hiện nay BHXH tỉnh đang quản lý và chi trả cho hơn 42.500 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, chiếm khoảng 42% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu.

Với dư địa để phát triển người tham gia BHXH còn lớn, đặc biệt là BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp đẩy mạnh phát triển người tham gia BHXH, trong đó tập trung vào BHXH tự nguyện.

Cùng với việc tập trung phát triển lực lượng lao động tham gia BHXH khu vực doanh nghiệp tư nhân, số lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tại tỉnh trong những năm qua đã tăng lên và có sự bứt phá đáng kể. Nếu trong vòng 10 năm thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, từ năm 2008 đến hết năm 2018, tổng số người tham gia BHXH tự nguyện mới đạt 2.716 người tham gia; thì chỉ tính riêng trong giai đoạn năm 2019 -2021 (sau triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW), công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện đã ghi nhận kết quả ấn tượng với số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới hơn 18,4 ngàn người so với thời điểm cuối năm 2018 (tăng gấp 6,8 lần so với 10 năm (2008-2018) cộng lại).

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra mục tiêu đến hết nhiệm kỳ (2025): Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội đạt 45% lực lượng lao động;  Tỷ lệ dân số có bảo hiểm y tế đạt trên 95%.

Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 62-CTr/TU ngày 31/8/2018, trong đó giao trách nhiệm cụ thể cho cấp ủy các sở, ngành và tập trung các giải pháp cụ thể nhằm phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các mục tiêu của Nghị quyết; đưa chỉ tiêu thực hiện chính sách BHXH, BHYT vào nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch công tác hằng năm, đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ dân số trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT đạt 95% trở lên; tỷ lệ người lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 45% lực lượng lao động toàn tỉnh.

Hàng năm, người đứng đầu Tỉnh ủy đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại định kỳ hàng năm và hội nghị người lao động để trao đổi thông tin, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải đáp thắc mắc của người lao động về chính sách, pháp luật lao động, tiền lương và chính sách BHXH.

NHỮNG TÍN HIỆU TÍCH CỰC

Để thực hiện các nội dung cải cách chính sách BHXH, BHXH tỉnh đã chủ động tham mưu báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn; huy động các cấp chính quyền, các cơ quan, ban, ngành vào cuộc cùng thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN để ngày càng củng cố niềm tin, tăng mức độ hài lòng của người tham gia vào hệ thống BHXH. Trong đó, việc tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo phát triển thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp làm Trưởng Ban chỉ đạo đã tạo sự đồng bộ và là một sự cải cách rất quan trọng trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Việc giao chỉ tiêu BHXH, BHYT, BHTN cho Ủy ban nhân dân các cấp gắn với việc thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của mỗi địa phương, đưa vào tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của từng địa phương cũng như người đứng đầu đã củng cố thêm niềm tin của người tham gia vào hệ thống chính sách BHXH, BHYT, BHTN của Đảng, Nhà nước.

Tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN ổn định và gia tăng hàng năm; hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu Nghị quyết 28 và các Quyết định giao chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ,  khả năng sẽ hoàn thành sớm trước thời gian quy định về chỉ tiêu BHXH, BHYT theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc.

Bên cạnh đó, trong tổ chức thực hiện, BHXH tỉnh luôn quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nhằm triển khai các dịch vụ tốt nhất đến người dân thông qua việc đẩy mạnh và quyết liệt thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực công tác của đơn vị.

Công tác giải quyết, chi trả chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Hằng năm, BHXH tỉnh đã giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho hàng trăm ngàn lượt người hưởng các chế độ BHXH. Trong đó, BHXH tỉnh đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh giao dịch điện tử nhằm ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi tối đa phục vụ người dân, doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan BHXH.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, BHXH tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết có hơn 119,6 lượt ngàn lượt người hưởng BHXH, 10,3 ngàn người giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp; 1,3 triệu ngàn lượt người khám chữa bệnh (KCB) BHYT. Hồ sơ giải quyết chế độ về BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được tiếp nhận và trả kết quả qua giao dịch điện tử đạt tỷ lệ cao, thủ tục hành chính đã được BHXH tỉnh tổ chức triển khai thực hiện ở mức độ 3, 4. Việc thực hiện giao dịch trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công ngành BHXH Việt Nam hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích... được nhiều đơn vị thực hiện. Hệ thống thông tin giám định BHYT được kết nối liên thông dữ liệu đến 100% cơ sở khám chữa bệnh (sau viết tắt là KCB) trên địa bàn. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam về thanh toán không dùng tiền mặt, BHXH tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân. Đến nay, đã có khoảng 93,73% người lao động nhận trợ cấp BHXH một lần; 100% người hưởng trợ cấp thất nghiêp qua tài khoản; hoàn thành chỉ tiêu số người hưởng qua phương thức này tại khu vực đô thị.

BHXH tỉnh đã khai thác hiệu quả, tập trung huy động mọi nguồn lực, phát huy lợi thế từ nguồn dữ liệu sẵn có để chủ động, tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác Chuyển đổi số và Đề án số 06 của Chính phủ; triển khai đầy đủ 100% thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến của Ngành trên Cổng DVC BHXH Việt Nam, từng bước tích hợp trên Cổng DVC quốc gia. Tính đến hết tháng 9/2023, toàn tỉnh 176 cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh triển khai KCB BHYT bằng Căn cước công dân gắn chip (đạt 97,2% tổng số cơ sở KCB BHYT trên toàn tỉnh) với  369.696/516.226 ngàn lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng Căn cước công dân thành công (đạt tỷ lệ thành công là 71,6%); có 999.805 mã số BHXH được đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (chiếm 90,9% số người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn toàn tỉnh); thực hiện cấp 9.439 thẻ BHYT cho trẻ em ngay sau khi đăng ký khai sinh trên trục liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp tại 100% xã, phường, thị trấn; cấp 898 thẻ BHYT qua Dịch vụ công liên thông; đồng thời BHXH tỉnh đang nỗ lực triển khai tực hiện liên thông 2 nhóm TTHC là “Đăng ký khai sinh- đăng ký thường trú- cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử- xóa đăng ký thường trú- trợ cấp mai táng phí”. Qua đó, đã tạo ra thêm nhiều giá trị, mang lại nhiều tiện tích phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; đồng thời, góp phần giảm chi phí, thời gian cho các tổ chức, cá nhân khi giao dịch với cơ quan BHXH.

NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa hiệu quả của chính sách BHXH vào cuộc sống, BHXH tỉnh Vĩnh phúc tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, thực hiện nghiêm các quy định, quy trình nghiệp vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Hằng tháng, thực hiện việc thông tin, thông báo kết quả đóng BHXH tới đơn vị sử dụng lao động và người lao động để đơn vị biết và đóng BHXH đầy đủ, kịp thời.

Thứ hai, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực BHXH, BHTN; triển khai cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số cho 100% người tham gia BHXH, BHYT;

Thứ ba, đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT đối với đơn vị sử dụng lao động chậm đóng từ 03 tháng trở lên trong việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, chậm đóng, các hành vi tiêu cực, gian lận để hưởng chế độ, trục lợi BHXH, BHYT.

Thứ tư, báo cáo Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tỉnh về tình trạng chậm đóng BHXH của các đơn vị trên địa bàn; chủ động đề xuất các giải pháp để thu nợ và xử lý nghiêm đơn vị vi phạm việc đóng BHXH theo quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Thứ năm, tiếp tục tổ chức tuyên truyền, đối thoại với đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn bằng các hình thức linh hoạt, phù hợp để phổ biến các quy định, chính sách mới, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Đôn đốc đơn vị đóng BHXH kịp thời, không để phát sinh số tiền chậm đóng mới. Phối hợp với công đoàn cơ sở, đơn vị sử dụng lao động vận động người lao động cài đặt ứng dụngVssID - BHXH số trên nền tảng thiết bị di động để người lao động theo dõi, giám sát quá trình đóng và quyền lợi hưởng chế độ BHXH, BHYT.

Thứ sáu, chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng xác minh các đơn vị thực tế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, không liên hệ, giao dịch với cơ quan BHXH, không làm thủ tục dừng hoạt động để dừng đóng BHXH, BHYT cho NLĐ để có căn cứ giảm phát sinh thu BHXH, không để phát sinh nợ ảo tiền BHXH. Tiếp tục chủ động, tích cực báo cáo các cấp có thẩm quyền tham gia vào quá trình sửa Luật BHXH theo hướng ngày càng mở rộng đối tượng và quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT.

Thu Hằng

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất