Thứ Năm, 13/6/2024
Vĩnh Phúc
Chủ Nhật, 20/8/2023 17:59'(GMT+7)

Xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu ở Vĩnh Phúc”: Nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân

Khu thiết chế văn hóa, thể thao của LVHKM Thụ Ích, xã Liên Châu (Yên Lạc) đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục để chuẩn bị cho lễ khánh thành vào dịp kỷ niệm 2-9-2023.

Khu thiết chế văn hóa, thể thao của LVHKM Thụ Ích, xã Liên Châu (Yên Lạc) đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục để chuẩn bị cho lễ khánh thành vào dịp kỷ niệm 2-9-2023.

NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC BAN HÀNH NHẰM NÂNG CAO ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA NGƯỜI DÂN

Với quan điểm chỉ đạo “Mọi người dân Vĩnh Phúc đều được hưởng thành quả từ sự phát triển” đã thành tư tưởng xuyên suốt trong các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, thông báo, kết luận phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dânVĩnh Phúc, tiêu biểu như: Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/3/2020 của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao thu nhập và phục lợi của người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 12/12/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 16/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu” (LVHKM) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc…

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 16/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án để cụ thể hoá nhiệm vụ của địa phương, đơn vị thực hiện Nghị quyết.

Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu” tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy là Trưởng Ban. Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố của tỉnh đã ban hành Kế hoạch, Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc triển khai thực hiện xây dựng LVHKM đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo ban hành Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND, ngày 05/5/2023 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ thực hiện xây dựng  “Làng văn hóa kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2023-2030 và Nghị quyết số 08/NQ-HĐND, ngày 05/5/2023 của HĐND tỉnh thông qua Đề án xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2023-2030; kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng bộ tiêu chí cụ thể, nguồn lực thực hiện, các cơ chế, chính sách có liên quan để thực hiện Nghị quyết; chủ trì tổ chức thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tỉnh; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Có thể khẳng đcả hệ thống chính trị trong toàn tỉnh đã thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động về ý nghĩa và tầm quan trọng của chủ trương xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

Các hạng mục ở LVHKM tổ dân phố Tam Quang, thị trấn Gia Khánh (Bình Xuyên) đang được nhà thầu gấp rút thi công, đảm bảo thời gian để khánh thành vào dịp kỷ niệm 2-9-2023.

Các hạng mục ở LVHKM tổ dân phố Tam Quang, thị trấn Gia Khánh (Bình Xuyên) đang được nhà thầu gấp rút thi công, đảm bảo thời gian để khánh thành vào dịp kỷ niệm 2-9-2023.


KẾT QUẢ TRIỂN KHAI BƯỚC ĐẦU

Kết quả triển khai bước đầu xây dựng LVHKM ở Vĩnh Phúc đã có nhiều tín hiệu tích cực.

Về tiến độ xây dựng khu thiết chế văn hoá thể thao sinh hoạt cộng đồng, cả 28 khu thiết chế văn hoá thể thao sinh hoạt cộng đồng của 28 Làng văn hóa kiểu mẫu giai đoạn một (không bao gồm 2 tuyến phố của thành phố Vĩnh Yên) đã khởi công xây dựng công trình. Dự kiến 5 khu: Thôn Man Để, thị trấn Tam Hồng (huyện Yên Lạc); Thôn Thụ Ích, xã Liên Châu (huyện Yên Lạc); Tổ dân phố Tam Quang, thị trấn Gia Khánh (huyện Bình Xuyên); Thôn Chi Chỉ, xã Đồng Cương (huyện Yên Lạc); Thôn Bàn Mạch, xã Lý Nhân (huyện Vĩnh Tường) sẽ hoàn thành trong dịp kỷ niệm 2/9/2023; các khu còn lại sẽ hoàn thành trong Quý 4/2023

Về triển khai thực hiện các tiêu chí, chính sách hỗ trợ, bám sát 14 tiêu chí và 16 chính sách được ban hành theo Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND và Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, các đơn vị, địa phương tập trung, quyết liệt triển khai thực hiện. Hiện nay, tiêu chí về Quy hoạch kiến trúc đạt 09/30 làng (30%); Tiêu chí về Hệ thống chính trị, quốc phòng an ninh và trật tự xã hội đạt 19/30 làng (63%); Tiêu chí về chấp hành pháp luật, hương ước, quy ước đạt 25/30 làng (83%); Tiêu chí về Y tế đạt 09/30 làng ( 30%); 10 tiêu chí còn lại, các thôn, tổ dân phố mới đạt một phần và đang tiếp tục triển khai thực hiện.

Đối với việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đặc thù, đến nay, nhân dân của các thôn, tổ dân phố xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu đã đăng ký thực hiện 93 mô hình kinh doanh dịch vụ, thương mại; 8 mô hình homestay, farmstay; 22 mô hình vườn sản xuất; 14 đăng ký đào tạo nhân viên y tế; 14 đăng ký tự nguyện dừng hoạt động chăn nuôi trong khu dân cư. 21 đăng ký thực hiện quy tập các mộ riêng lẻ về nghĩa trang; 100% các huyện, thành phố đã thực hiện giải ngân, với số tiền 80,71 tỷ đồng/100 tỷ đồng (đạt 80,7%), với 448 hộ gia đình vay vốn. Dự kiến trong tháng 8/2023 sẽ giải ngân hết 100%.

Trong quá trình xây dựng LVHKM ở Vĩnh Phúc, đã xuất hiện nhiều mô hình, sản phẩm, cách làm hay cần ghi nhận và nhân rộng. Đó là người dân tại một số làng ở Vĩnh Tường đã đóng góp kinh phí để: Thành lập Quỹ khuyến học và tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi năm 2023; Trát tường, sơn tường, trồng hoa chân tường rào; chỉnh trang nghĩa trang, đình chùa,...

Tổ dân phố Tam Quang, huyện Bình Xuyên đã ủng hộ đóng góp được trên 2 tỷ đồng để tham gia xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu. Vận động ủng hộ tài trợ trên 2.000 đầu sách cho thư viện, xây dựng Quỹ khuyến học trên 50 triệu đồng.

Sở Khoa học và Công nghệ và huyện Vĩnh Tường đã xây dựng hoàn thành mô hình trồng sen trước cổng Di tích Quốc gia Đền Đá, xã Phú Đa; hình thành điểm du lịch và đã thu hút hàng trăm du khách trong và ngoài huyện (kể cả Hà Nội) đến tham quan, chụp ảnh.

Sở Giao thông vận tải triển khai hỗ trợ xây dựng hoàn thành 02 mô hình thí điểm tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” tại thôn Viên Du, xã Thanh Vân và thôn Chiến Thắng, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương.

Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn Thông Vĩnh Phúc đã tiến hành bó gọn dây cáp, dây điện, hạ tầng viễn thông tại các Làng văn hóa kiểu mẫu.

Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã triển khai dịch vụ ngay tại các “Làng văn hoá kiểu mẫu” để bình xét vay vốn và thực hiện giải ngân ngay tại cơ sở, người dân không phải mất công sức đi lại nhiều.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nhà hát nghệ thuật, Trung tâm văn hóa tỉnh đã tổ chức các buổi chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật tại các Làng văn hóa kiểu mẫu, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân đồng thuận, ủng hộ, tham gia xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu”. Đến nay đã thực hiện được 15 buổi biểu diễn.

Đoàn TNCS tổ chức các hoạt động dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm; đang triển khai công trình “Con đường Bích họa” tại các làng ở huyện Yên Lạc và Lập Thạch. Thành lập duy trì CLB Thanh niên khởi nghiệp, CLB Thanh niên bảo vệ môi trường, tham gia duy trì tuyến đường thanh niên tự quản.

Thành lập nhóm Zalo; đăng tải thông tin về các Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh lên cổng thông tin điện tử của tỉnh để các cơ quan, đơn vị có thể tìm hiểu, theo dõi.

Sở Xây dựng đã hoàn thành “Hồ sơ thiết kế mẫu các công trình nhà ở, định hướng kiến trúc tường rào, công trình phụ, vườn hộ, chuồng trại nông thôn phục vụ xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh”.

Ban Tuyên giáo, Báo Vĩnh Phúc, Đài PT-TH Vĩnh Phúc hằng ngày đều có tin, bài, phóng sự tuyên truyền, phản ánh việc triển khai thực hiện. Bản tin sinh hoạt Chi bộ hằng tháng đều có tin, bài về xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu”.

Ban Dân vận lựa chọn 50 mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh.

Hội Phụ nữ tỉnh vận động 84 hộ tự nguyện dừng hoạt động chăn nuôi không đúng quy định; trồng mới 03 đường hoa với chiều dài 3,9 km, vẽ tranh 36 bức tường với diện tích 136m2; trồng 400 cây xanh tại khuôn viên nghĩa trang; thành lập mô hình phân loại rác thải tại gia đình tại 02 làng. 

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 16/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu” (LVHKM) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, trong thời gian tới, toàn tỉnh tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, hoàn thành đầu tư xây dựng các khu thiết chế văn hóa thể thao ở các Làng văn hóa kiểu mẫu (giai đoạn 1) đảm bảo chất lượng, tiến độ, cảnh quan, vệ sinh môi trường. Phấn đấu khánh thành tối thiểu 03 công trình trong dịp kỷ niệm Ngày quốc khánh 2/9/2023; hoàn thành tối thiểu 10 làng trong tháng 9 năm 2023; tối thiểu 20 làng trong tháng 10/2023 và toàn bộ trong tháng 11/2023.

Thứ hai, các cấp, các ngành, địa phương tăng cường triển khai đồng bộ các tiêu chí, chính sách theo Nghị quyết 06/2023/NQ-HĐND và Nghị quyết 08/2023-NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Thường xuyên báo cáo tiến độ, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Thứ ba, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung các chủ trương, chính sách về xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu, huy động sự ủng hộ mạnh mẽ, tham gia tích cực của nhân dân, đảm bảo thực sự người dân tại các thôn/tổ dân phố là chủ thể, trung tâm thực hiện và cũng chính là đối tượng hưởng lợi từ thành quả xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu.

Có thể khẳng định, việc xây dựng LVHKM ở Vĩnh Phúc là chủ trương đúng đắn, thể hiện được tư duy đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao của tỉnh trong việc khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nhằm thu hút nguồn lực phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Kết quả thực hiện chủ trương xây dựng LVHKM sẽ tạo ra bước đột phá trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, gắn với phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. LVHKM trên địa bàn tỉnh trở thành nơi đáng sống, phát triển đồng bộ, toàn diện, bền vững về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và quốc phòng an ninh; giữ được sự cân bằng sinh thái, hài hòa với thiên nhiên, bản sắc văn hóa dân tộc; người dân có cuộc sống ổn định, ấm no, hạnh phúc.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất