Chủ Nhật, 23/6/2024
Vĩnh Phúc
Thứ Năm, 1/6/2023 11:18'(GMT+7)

Tích cực triển khai xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu ở Vĩnh Phúc

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu chỉ đạo, nêu rõ, xây dựng "Làng văn hóa kiểu mẫu" là một chủ trương lớn cần thực hiện nghiêm túc, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung lãnh, chỉ đạo quyết liệt để thực hiện chủ trương này.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu chỉ đạo, nêu rõ, xây dựng "Làng văn hóa kiểu mẫu" là một chủ trương lớn cần thực hiện nghiêm túc, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung lãnh, chỉ đạo quyết liệt để thực hiện chủ trương này.

Để hiện thực Đề án xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2030, phấn đấu hoàn thành 60 làng với các đặc trưng cơ bản, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nghị quyết về việc ban hành quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ (16 chính sách đặc thù hỗ trợ.)

Đến nay việc triển khai xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu tại Vĩnh Phúc bước đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ với sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ, kịp thời của các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, cấp ủy Đảng, chính quyền các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn…

Trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu cũng được đại đa số các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh hưởng ứng, ủng hộ.

Tính đến ngày 28/5, có 28 khu thiết chế văn hóa - thể thao thuộc các Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt dự án/báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; riêng đối với 2 tuyến phố đi bộ của thành phố Vĩnh Yên, hiện UBND TP Vĩnh Yên đã phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Hiện có 10/28 Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh đã khởi công, xây dựng công trình, gồm: huyện Bình Xuyên có 3/3 Làng văn hóa kiểu mẫu; huyện Sông Lô có 3/3 Làng văn hóa kiểu mẫu; huyện Yên Lạc có 3/3 Làng văn hóa kiểu mẫu; thành phố Vĩnh Yên có 1 Làng văn hóa kiểu mẫu đã khởi công xây dựng.

Về vấn đề hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, các sở, ngành cấp tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao phụ trách chính sách, tiêu chí, mô hình xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2023-2030 đang khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu: xây dựng văn bản Hướng dẫn triển khai thực hiện các tiêu chỉ, mô hình được giao phụ trách.

Trong thời gian tới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục quán triệt, triển khai các nội dung Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng Làng Văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025; Nghị quyết thông qua Đề án và Bộ tiêu chí về xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025 và Nghị quyết Quy định về một số chính sách hỗ trợ thực hiện xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc” giai đoạn 2023 - 2030 của HĐND tỉnh; quán triệt triển khai Đề án của UBND tỉnh về thí điểm xây dựng mô hình Làng Văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời, nâng cao vai trò của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở.

Trước đó, ngày 21/5, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan, Trưởng Ban chỉ đạo và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành, Phó Trưởng Ban chỉ đạo "Đề án xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu" đã chủ trì hội nghị quán triệt, triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh về xây dựng "Làng văn hóa kiểu mẫu" giai đoạn 2023 - 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu chỉ đạo, nêu rõ, xây dựng "Làng văn hóa kiểu mẫu" là một chủ trương lớn cần thực hiện nghiêm túc, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung lãnh, chỉ đạo quyết liệt để thực hiện chủ trương này.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho Ban chỉ đạo cấp tỉnh làm việc với từng Ban Xây dựng Đảng, MTTQ và từng đoàn thể của tỉnh; đồng thời làm việc với cấp ủy, giám đốc các sở, ngành liên quan về kế hoạch, hướng dẫn, ý tưởng của đơn vị mình trong việc triển khai thực hiện nghị quyết; làm việc với Thường trực các huyện, thành phố về tiến độ, lãnh, chỉ đạo thực hiện, giải quyết những khó khăn, vướng mắc và khả năng huy động lực lượng nhân dân tham gia.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đề nghị các địa phương phải có sự phân công rõ ràng, các đồng chí Bí thư phải là trưởng ban chỉ đạo; lãnh, chỉ đạo để tháo gỡ những khó khăn; phát huy được cao nhất sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc thực hiện nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, giữ nguyên nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần dân chủ, dân biết, dân làm, dân kiểm tra.

Mục tiêu quan trọng nhất trong bộ tiêu chí đã thể hiện, có 16 chính sách trong 14 tiểu chí, trong đó có 6 chính sách hướng đến nội dung để kinh tế của người dân được nâng lên. 10 chính sách còn lại chủ yếu dành cho các lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng… để nâng tầm đời sống văn hóa tinh thần cho người dân.

Duy Phong

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất