Thứ Tư, 19/6/2024
Vĩnh Phúc
Thứ Bảy, 15/7/2023 17:36'(GMT+7)

Vĩnh Phúc: Hưởng ứng tích cực Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học và làm theo Bác

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bùi Huy Vĩnh trao giải cho các tác giả đạt giải B.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bùi Huy Vĩnh trao giải cho các tác giả đạt giải B.

ĐÔNG ĐẢO SỐ LƯỢNG TÁC GIẢ THAM GIA

 Thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về Giải thưởng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tham mưu tổ chức, triển khai Giải thưởng trong toàn tỉnh. Nhiều cơ quan, đơn vị trong tỉnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy đã tích cực tuyên truyền, động viên, khích lệ, tạo điều kiện để cán bộ, hội viên, văn nghệ sỹ, đội ngũ phóng viên, báo chí, cộng tác viên tích cực sáng tác, quảng bá tác phẩm về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức các chuyên trang, chuyên mục trên ấn phẩm báo chí, truyền thông nhằm tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương của Bác; phản ánh các hoạt động triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương trong tỉnh; tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh.

Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được đông đảo cán bộ, hội viên, văn nghệ sỹ, các cơ quan báo chí tích cực tham gia. Sau một năm phát động, đã thu về hàng trăm tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí. Trong đó, có nhiều tác phẩm có giá trị cao, có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần củng cố niềm tin yêu, mối quan hệ khắng khít của Đảng với Nhân dân, của Nhân dân với Đảng, với lãnh tụ, với sự nghiệp đổi mới của quê hương, đất nước.
Ban Tổ chức đã nhận được 388 tác phẩm, hồ sơ hoạt động quảng bá của gần 200 tập thể, cá nhân. Các tác phẩm tham dự Giải thưởng được đăng tải, giới thiệu trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng với nhiều thể loại phong phú như: Báo in (báo viết), Báo Điện tử, Báo Phát thanh, Báo Truyền hình, Ảnh báo chí, Xuất bản phẩm, Văn xuôi, Thơ, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Âm nhạc…

Việc chấm, xét chọn được thực hiện gồm 2 vòng: sơ khảo và chung khảo. Vòng sơ khảo do các cơ quan, đơn vị chấm chọn. Trong đó, thành tích trong hoạt động quảng bá do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chấm, xét chọn. Loại hình Báo in, Báo Điện tử, Ảnh báo chí do Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Vĩnh Phúc, Hội Nhà báo tỉnh chấm, chọn. Loại hình Báo Phát thanh, Báo Truyền hình do Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh chấm, chọn. Các tác phẩm văn học, nghệ thuật do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức chấm, chọn. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy đã thành lập Hội đồng sơ khảo tổ chức chấm, xét chọn các tác phẩm, hồ sơ hoạt động quảng bá để gửi tham dự Giải thưởng ở cấp tỉnh.

 Sau vòng sơ khảo, có 106 tác phẩm, hồ sơ hoạt động quảng bá tiêu biểu được chọn vào vòng chung khảo, gồm: 27 tác phẩm văn học, nghệ thuật; 15 tác phẩm báo in; 42 tác phẩm báo điện tử; 11 tác phẩm ảnh báo chí; 5 tác phẩm phát thanh; 3 tác phẩm truyền hình và 3 hồ sơ hoạt động quảng bá. 

Hội đồng Giải thưởng đã chọn được 29 tác phẩm, hồ sơ hoạt động quảng bá xuất sắc, tiêu biểu để trao giải, gồm 3 giải A, 5 giải B, 8 giải C, 10 giải Khuyến khích, 3 giải đồng hạng về hoạt động quảng bá. Căn cứ kết quả chấm, xét chọn các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, hồ sơ hoạt động quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội đồng Giải thưởng tỉnh Vĩnh Phúc đã xét chọn, gửi 10 tác phẩm, hồ sơ hoạt động quảng bá tiêu biểu tham dự Giải thưởng ở cấp Trung ương.

THỂ HIỆN TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC, NIỀM TIN YÊU ĐẢNG, BÁC HỒ

Đặc biệt, Hội đồng giải thưởng đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện. Các cơ quan báo chí của tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy tích cực động viên phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, các hội viên, văn nghệ sỹ, cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia, gửi tác phẩm dự thi theo đúng chỉ tiêu được giao; tổ chức chấm chọn, đánh giá, nhận xét, xếp loại tác phẩm chặt chẽ, khách quan.

Các tác phẩm tham dự Giải thưởng có nội dung tốt, bám sát chủ đề và các yêu cầu của Quy chế Giải thưởng; đề tài phản ánh phong phú, đa dạng, cách thể hiện phù hợp, thể hiện sự kính trọng và tình cảm biết ơn sâu sắc của đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo, các tầng lớp nhân dân đối với Bác Hồ kính yêu. Nhiều gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới được phát hiện, tuyên truyền và biểu dương kịp thời trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng và rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ nạn tiêu cực.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bùi Huy Vĩnh trao giải cho các tác giả đạt giải B.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bùi Huy Vĩnh trao giải cho các tác giả đạt giải B.

Chiếm phần lớn số lượng tác phẩm tham dự Giải thưởng lần này là các tác phẩm thuộc thể loại báo chí. Với nội dung phong phú, phản ánh bao quát, khá toàn diện ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nhiều đối tượng, nhiều tác phẩm báo chí đã đi sâu, phân tích, tuyên truyền việc học tập, vận dụng linh hoạt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào công việc chuyên môn và đời sống hằng ngày, tạo nên bức tranh sinh động, đa sắc màu trong học và làm theo Bác. Tiêu biểu như: Học và làm theo Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của tác giả Phương Loan, Vang vọng lời Bác trong tim của tác giả Thu Thủy, Nghề “trồng người” cao quý của tác giả Lê Mai Hương, Tân Phong - Tự hào vùng quê Bác Hồ về thăm của tác giả Lê Thị Hơn…

Đối với lĩnh vực văn học, nghệ thuật, các văn nghệ sỹ đã mang đến cho công chúng những hình ảnh chân thực, sinh động về sự phát triển, đổi mới của cuộc sống hôm nay cùng tình yêu quê hương, đất nước, niềm tin yêu Đảng, Bác Hồ, chế độ... Nhiều tấm gương, việc làm, hành động học và làm theo Bác được thể hiện đậm nét qua mỗi tác phẩm. Tiêu biểu như: Hân hoan tết độc lập của tác giả Bùi Xuân Thanh, Vâng lời Bác, Vĩnh Phúc đang mạnh giàu của tác giả Nguyễn Thị Thanh Vĩnh, Trường THCS Phúc Yên hướng đến học sinh, lấy học sinh làm trung tâm nâng cao chất lượng dạy và học của tác giả Nguyễn Tạ Vĩnh Hà, Học Bác mỗi ngày một việc tốt của tác giả Nguyễn Ngọc Tung…

TIẾP TỤC ĐỘNG VIÊN, CỔ VŨ VÀ TẠO ĐIỀU KIỆN ĐỂ SÁNG TÁC CÁC TÁC PHẨM CÓ CHẤT LƯỢNG CAO

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được của Giải thưởng, trong thời gian tới, Vĩnh Phúc tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, các cấp ủy, chính quyền, địa phương, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022 - 2025 trên các phương tiện truyền thông, bào chí; về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. động viên, cổ vũ và tạo điều kiện cho đội ngũ văn nghệ sỹ, người làm báo, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí có chất lượng cao.

Thứ hai, phát hiện và tôn vinh kịp thời các điển hình tiên tiến, các cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự hiệu quả, trở thành sự tự giác, tự thân, thành thói quen và việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân; đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tha hóa, xuống cấp về đạo đức xã hội; phòng và chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Thứ ba, căn cứ Quy chế số 13-QC/BTGTW, ngày 29/1/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thông báo số 656-TB/TU, ngày 7/6/2022 của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2022 - 2025 (Đợt 2); đồng thời, thường xuyên đôn đốc các đơn vị quan tâm, thực hiện tốt Giải thưởng để thu hút thêm nhiều tác giả tham gia sáng tác và gửi tác phẩm tham dự Giải thưởng.

Minh Thế

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất