Thứ Ba, 5/3/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 19/1/2024 16:45'(GMT+7)

Tây Ninh: Học tập và làm theo Bác về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

Đồng chí Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Tây Ninh trao Bằng khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể, cá nhân,

Đồng chí Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Tây Ninh trao Bằng khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể, cá nhân,

Hội nghị được nghe PGS.TS Bùi Đình Phong, Ủy viên Hội đồng Khoa học, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh triển khai nội dung Chuyên đề: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí”, đồng thời gợi mở một số giải pháp để tỉnh nghiên cứu vận dụng triển khai thực hiện, góp phần tích cực vào hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Đại biểu tham dự Hội nghị triển khai Chuyên đề năm 2024Đại biểu tham dự Hội nghị triển khai Chuyên đề năm 2024

Hội nghị xem video báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên để Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững”. Chuyên đề đã được ban thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo gắn với nhiệm vụ chính trị, nghị quyết năm 2023, tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước được các cấp ủy quan tâm thực hiện gắn với Đợt Thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), giới thiệu, biểu dương các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giới thiệu Trung ương 2 điển hình viết sách “Người tốt, việc tốt”; 3 mô hình để phục vụ công tác tuyên truyền về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giới thiệu Bảo tàng Hồ Chí Minh 2 tập thể, 8 cá nhân triển lãm; 6 gương điển hình trình Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương xét, tặng Bằng khen; 1 điển hình tham dự Chương trình Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2023; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 45 gương điển hình “Đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023. Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh duy trì, phát huy tốt chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương gương người tốt.

Kết quả điều tra dư luận xã hội về “Niềm tin, sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào các cấp ủy đảng, chính quyền qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Tây Ninh” (tháng 8/2023), với nội dung “Đánh giá sự gương mẫu và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho thấy, về phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, có trên 83,1% đánh giá mức tốt; phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển vì hạnh phúc Nhân dân có trên 81,85% đánh giá mức tốt; trách nhiệm, tinh thần phục vụ, quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân, có trên 84,7% đánh giá mức tốt; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, có trên 87,3% đánh giá mức tốt.

PGS.TS Bùi Đình Phong - Ủy viên Hội đồng Khoa học, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề tại hội nghị.PGS.TS Bùi Đình Phong, Ủy viên Hội đồng Khoa học, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề tại hội nghị.
 

VIỆC TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ ĐÃ GÓP PHẦN TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC ĐẾN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Năm 2023, mặc dù tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình trong nước, trong tỉnh nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành; quyết liệt trong triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung giải quyết những vấn đề tồn đọng kéo dài và những vấn đề đột xuất phát sinh. GRDP của tỉnh duy trì đà tăng trưởng tích cực, cao hơn bình quân cả nước (ước thực hiện 59.590 tỷ đồng, tăng 6,12%); thu ngân sách nhà nước đạt trên 11.500 tỷ đồng, đạt 104,9%.

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh phát biểu Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh phát biểu Hội nghị.

 

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; tổ chức bộ máy hệ thống chính trị ngày càng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; cơ bản kéo giảm tình trạng đảng viên bị xóa tên, xin ra khỏi Đảng. Công tác quốc phòng - an ninh, đối ngoại, cải cách tư pháp, tôn giáo, dân tộc, kiểm tra, giám sát được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ; giữ vững ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.
 
Để việc triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả Chuyên đề, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi mục mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đề ra, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị sau hội nghị trực tuyến, các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai học tập cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đảm bảo nghiêm túc, chất lượng. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng, báo, đài, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, lực lượng văn nghệ sĩ trong tuyên truyền. Trong triển khai thực hiện cần gắn kết chặt chẽ với các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”; Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 05/11/2021 của Tỉnh uỷ về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2021-2025. Sau học tập, các cấp uỷ, tổ chức đảng phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch học tập và làm theo sát hợp thực tiễn, có ít nhất 2 việc làm cụ thể trong học tập và làm theo gắn khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2023, cam kết phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa”. Các cấp ủy, chi bộ, cơ quan thường xuyên trao đổi, thảo luận để thấy tồn tại, khó khăn, hạn chế, đề ra giải pháp kịp thời giải quyết để thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; vấn đề đổi mới sáng tạo, khát vọng phát triển, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị... Chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; biểu dương, nhân rộng điển hình, gương người tốt, việc tốt. Kết quả học tập và làm theo là nội dung trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2024.
 
Cũng trong dịp này, thừa ủy quyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy đã trao Bằng khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho 1 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023./.
 
Nguyễn Thắng

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất