Thứ Bảy, 20/7/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Ba, 5/11/2019 11:19'(GMT+7)

Tây Ninh: Tập trung thực hiện tiêu chí nông thôn mới

Trao thưởng cho các bạn trẻ tham gia trả lời câu hỏi tại chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục giáo dục pháp luật cho người dân xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Trao thưởng cho các bạn trẻ tham gia trả lời câu hỏi tại chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục giáo dục pháp luật cho người dân xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

CẢI THIỆN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

Tập trung thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2016, năm 2017 và đưa Trung tâm hành chính công tỉnh đi vào hoạt động, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp liên hệ, giải quyết thủ tục hành chính.

Việc bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân được triển khai nghiệm túc. Cụ thể, đã tổ chức được 60.839 cuộc tuyên truyền pháp luật cho 2.749.499 lượt người tham dự; trợ giúp pháp lý (TGPL) 2.422 vụ cho 2.435 đối tượng; tổ chức 162 đợt TGPL lưu động kết hợp truyền thông công tác TGPL về cơ sở, thu hút được 8.133 lượt người dân tham dự; lồng ghép trong các cuộc TGPL lưu động thực hiện việc tuyên truyền pháp luật và phát hành 63.078 tờ gấp pháp luật các loại cho người dân đến tham dự; tổ chức 40 hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền pháp luật được các cấp, ngành triển khai dưới nhiều hình thức như xuất bản Nội san, Tờ tin ngành, Sổ tay Hỏi - Đáp pháp luật, Đề cương giới thiệu luật... góp phần thông tin, tuyên truyền pháp luật một cách rộng rãi đến tận người dân ở cơ sở. Cụ thể, đã phát hành 1.401.440 tờ gấp Hỏi - Đáp pháp luật, 25.850 quyển sổ tay tuyên truyền pháp luật, 33.000 bản tin ngành, 300 đĩa CD, 1.155 văn bản pháp luật...

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật được Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và Báo Tây Ninh phối hợp thực hiện dưới các chuyên trang, chuyên mục, chương trình như: chương trình “Pháp luật với đời sống”, “Giới thiệu văn bản pháp luật “Câu chuyện phát thanh”, chuyên trang “Bạn đọc – Pháp luật”… để tuyên truyền pháp luật. Đài Phát thanh – Truyền hình, báo Tây Ninh và hệ thống thông tin ở cơ sở đã kịp thời thông tin, giới thiệu pháp luật đến toàn thể nhân dân, nhất là đã xuống đến được với người dân ở cơ sở bằng các hình thức như: viết bài, khẩu hiệu thông tin, tuyên truyền; tư vấn, giải đáp pháp luật; phỏng vấn; thực hiện phóng sự; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật…Tủ sách pháp luật các cơ quan, đơn vị, trường học và cấp xã đã phục vụ 409.386 lượt người đọc. Các Đài Truyền thanh cấp huyện và cấp xã thực hiện 13.111 giờ phát sóng tuyên truyền pháp luật cho người dân địa phương.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp với UBND cấp xã trong việc bầu, công nhận Hòa giải viên ở cơ sở và cử thành viên tham gia công tác hòa giải ở cơ sở. Trong năm 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, các Tổ Hòa giải ở cơ sở đã thụ lý 2.482 vụ mâu thuẫn, tranh chấp, đưa ra hòa giải 2.473 vụ, hòa giải thành thành 2.116 vụ, đạt tỷ lệ 85,56%.

Toàn tỉnh hiện có 541/542 ấp, khu phố đã xây dựng Quy ước, đạt tỷ lệ 99,82% (còn 1 ấp của huyện Bến Cầu chưa xây dựng Quy ước). Nhìn chung, hầu hết các Quy ước có nội dung phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, tiếp tục góp phần phát huy thuần phong mỹ tục, đề cao các chuẩn mực đạo lý và đạo đức truyền thống của dân tộc, hỗ trợ tích cực cho việc quản lý nhà nước bằng pháp luật ở cơ sở.

Một trong những nội dung quan trọng trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là đảm bảo bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình(PCBLGĐ). Do đó, hằng năm, các cơ quan, địa phương tổ chức tuyên truyền về công tác bình đẳng giới và PCBLGĐ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tuyên truyền cổ động trực quan (pa nô, tờ gấp, băng rôn...) qua Báo Tây Ninh, Đài Phát thành – Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi, hội thảo, Hội nghị, sinh hoạt các Câu lạc bộ ...

Từ năm 2010 – 2019, các cơ quan chức năng đã tuyên truyền cổ động trực quan được 20 pano; 750 băng ron có nội dung thông điệp tuyên truyền gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới; 2000 tờ gấp hỏi đáp Luật Bình đẳng giới; 1.800 quyển sổ tay; 1.800 đĩa CD có nội dung tuyên truyền về  bình đẳng giới; 2.000 tờ gấp hỏi đáp về phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Đồng thời, các cơ quan chức năng đã phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh thực hiện phóng sự chuyên đề định kỳ về bình đẳng giới và PCBLGĐ trên cơ sở giới; tổ chức các cuộc hội thảo với chủ đề “Phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới - Thực trạng và giải pháp”, “Vai trò của ông bà, cha mẹ trong việc giáo dục gia đình, thực hiện bình đẳng giới”.

Thông qua nội dung hoạt động của mô hình: PCBLGĐ, mô hình địa chỉ tin cậy – nhà tạm lánh, Ban chỉ đạo mô hình PCBLGĐ các xã, Nhóm PCBLGĐ, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, tổ hòa giải ở các ấp đã phối hợp một cách đồng bộ trong việc tiếp nhận thông tin, can thiệp, tư vấn, hỗ trợ cho nạn nhân bị bạo lực gia đình, xử lý người có hành vi bạo lực gia đình một cách kịp thời, góp phần kéo giảm tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

Nhìn chung công tác tuyên truyền phổ biến Luật bình đẳng giới, Luật PCBLGĐ, Luật hôn nhân và gia đình và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, người dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của bình đẳng giới. Từ đó, có những việc làm thiết thực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc. Cụ thể, đã có 69 xã đạt tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (chiếm tỷ lệ 86,3%).

GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG, AN NINH, TRẬT TỰ

Các cơ quan chức năng trong tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng ấp, xã an toàn về an ninh trật tự; chuyển hoá địa bàn xã phức tạp về an ninh trật tự; củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng công an xã, các mô hình quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Cụ thể, đã tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự được 5.213 lượt có 275.816 người tham dự; đăng 2.182 tin bài; xây dựng 134 chuyên mục, phóng sự tuyên truyền; chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý các vụ việc xảy ra từ cơ sở, không để trở thành điểm nóng phức tạp; ngăn chặn các điều kiện phát sinh tội phạm; tiếp nhận gần 10.000 tin báo do nhân dân cung cấp, xử lý 3.834 vụ, 12.419 đối tượng.

Tỉnh đã tập trung tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ, tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về tình hình biển, đảo, Hiệp ước về biên giới và lịch sử vùng đất Nam bộ Việt Nam, về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, đảm bảo giữ vững chủ quyn quốc gia. Đặc biệt, thông qua việc tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước đã chủ động phòng và chống các âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thủ địch, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hằng năm, tổ chức ra quân thực hiện công tác dân vận chặt chẽ, hiệu quả; phối hợp thực hiện tuyên truyền giáo dục, định hướng tư tưởng kịp thời những sự kiện nổi bật trên thế giới, trong nước, những nội dung nhạy cảm cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân.

Cụ thể, đã tổ chức 35 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 2.314 người được 915 khóa, 58.277 người tham gia. Đến nay, 100% Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã là đảng viên. Tất cả các đồng chí Chỉ huy trưởng tại các xã được đào tạo trung cấp, liên thông cao đẳng, đại học chuyên ngành quân sự, 80/80 xã được sắp xếp đủ Chính trị viên phó. Công tác tuyển quân tuyển chọn, gọi nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu cả 3 cấp; Có 76/80 xã đạt tiêu chí số 19 về Quốc phòng và an ninh (chiếm tỷ lệ 95%).

Tỉnh Tây Ninh đã và đang tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng lực lượng dân quân tự vệ; xây dựng Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện giai đoạn 2016-2020; tiếp tục thực hiện các Đề án khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2016-2021 và những năm tiếp theo; Đề án xây dựng khu vực phòng thủ cấp huyện, thành phố giai đoạn 2017-2020; Đề án xây dựng chốt dân quân giai đoạn 2017-2020.

Nguyễn Quang Thắng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất