Thứ Bảy, 15/6/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Năm, 17/10/2019 18:31'(GMT+7)

Vĩnh Phúc: Nâng cao chất lượng công tác của Ủy ban kiểm tra Đảng các cấp

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tam Hợp (Bình Xuyên) kiểm tra sổ sách, kết hợp hướng dẫn về công tác thu, chi quỹ cho các chi bộ cơ sở.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tam Hợp (Bình Xuyên) kiểm tra sổ sách, kết hợp hướng dẫn về công tác thu, chi quỹ cho các chi bộ cơ sở.

Ngay từ đầu năm, UBKT Tỉnh ủy chỉ đạo UBKT các cấp nắm chắc tình hình cơ sở, nhất là trong việc chấp hành, thực hiện quy chế làm việc, tình hình đoàn kết nội bộ, công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy cấp dưới và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên; chỉ đạo khảo sát, nắm tình hình qua đơn thư tố cáo; tập trung kiểm tra đối với đối tượng là cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý.

UBKT các cấp đã chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, trọng tâm là đánh giá, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên được kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh trường hợp sai phạm theo quy định của Điều lệ Đảng.

Nội dung kiểm tra đi vào những vấn đề bức xúc được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân quan tâm, phản ánh. Công tác thẩm tra, xác minh thực hiện chặt chẽ, thận trọng, đúng quy định của Đảng, do vậy, chất lượng và hiệu quả của các cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm có chuyển biến rõ rệt trong việc răn đe, phòng ngừa vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên.

9 tháng năm 2019, UBKT các cấp kiểm tra việc chấp hành và thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) gắn với các quy định về nêu gương; việc chấp hành quy chế làm việc, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; quản lý đất đai, tài chính ngân sách; đạo đức, lối sống... đối với 120 đảng viên, đã kiểm tra xong 95 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 86/95 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm.

Cùng với việc kiểm tra đảng viên, UBKT các cấp tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) gắn với các quy định về nêu gương; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; đoàn kết nội bộ; công tác cán bộ... đối với 44 tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Đã kiểm tra xong 25 tổ chức Đảng, cả 25 tổ chức có vi phạm.

Theo đó, UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh đã tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra đảm bảo về tiến độ, chất lượng, đúng mục đích, yêu cầu đề ra. Trong đó, xác định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; từ đó, chủ động nắm tình hình, phát hiện những biểu hiện vi phạm, vấn đề nổi cộm tại cơ sở để tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, giải quyết kịp thời. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình.

UBKT Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức sinh hoạt Đảng theo quy định đối với 2 tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, hai chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề chưa đảm bảo 1 chuyên đề/quý theo quy định. UBKT Đảng ủy Khối CCQ tỉnh chỉ đạo 2 chi bộ nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, UBKT Đảng ủy Khối CCQ tỉnh kiểm tra 8 đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức sinh hoạt Đảng; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện quy trình, nội dung sinh hoạt Đảng. UBKT Đảng ủy khối đã kết luận 8 trường hợp đều mắc khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật.

Những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng; củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên.

Trong thời tới, UBKT các cấp trong tỉnh xác định, cần đổi mới công tác nắm bắt tình hình địa bàn, nắm chắc tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các địa phương, đơn vị, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

Tăng cường việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó, tập trung kiểm tra đối với cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, đi sâu kiểm tra về những biểu hiện suy thoái, vi phạm trong công tác cán bộ, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, thực hiện các quy định phòng, chống tham nhũng, lãng phí....

Duy Phong

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất