Thứ Ba, 16/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Bảy, 24/9/2022 8:3'(GMT+7)

Thanh Hóa: Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới quý III/2022

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,  Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hội nghị tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối 592 điểm cầu trên toàn tỉnh với 23.283 đại biểu dự.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và cơ quan cấp tỉnh.

Với chuyên đề “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hoá giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, Hội nghị đã nghe GS. TS. Trần Văn Phòng, Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt. phân tích các nội dung: Tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hiện đại vừa là giá trị truyền thống tinh thần của dân tộc vừa là giá trị của nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa. Trong thời kỳ mới, tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hiện đại phải dựa trên chiến lược phát triển mới cũng như mô hình tăng trưởng mới…

Theo đó, một số giải pháp nhằm phát huy hiệu quả những giá trị trong thời kỳ mới được xác định là: Thứ nhất, khơi dậy, nhân lên, phát huy giá trị, sức mạnh nội sinh của tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hiện đại; Thứ hai, để các giá trị trở thành nguồn nội lực phát triển của Thanh Hóa, cần tuyên truyền, khẳng định về những thành tựu rất đáng tự hào mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua; Thứ ba, tiếp tục tháo gỡ những nút thắt trong cơ chế quản lý kinh tế, quản lý xã hội, quản lý văn hóa, quản lý con người...; xóa bỏ triệt để cơ chế bao cấp, xin - cho; Thứ tư, muốn phát huy có hiệu quả các giá trị, phải dựa vào dân, tin vào sức mạnh phi thường của quần chúng nhân dân; Thứ năm, tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hiện đại chỉ có thể được phát huy trên nền tảng xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận, đánh giá cao các cấp ủy, tổ chức Đảng, ban, sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bố trí các đại biểu dự hội nghị với tinh thần, trách nhiệm cao, tập trung theo dõi, lắng nghe, nghiên cứu, học tập nội dung chuyên đề.

Trên cơ sở nội dung chuyên đề được truyền đạt tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh và đề nghị:

Một là, từng cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, xây dựng kế hoạch hành động đúng đắn, luôn có khát vọng vươn lên, sẵn sàng gánh vác mọi khó khăn, thử thách.

Hai là, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh phải thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, có quan điểm, tư tưởng đúng đắn, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

Ba là, mỗi cán bộ, đảng viên phải toàn tâm, toàn ý với công việc, sâu sát thực tiễn, gần dân, trọng dân, hiểu dân và gắn bó với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, chính quyền. Người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị phải thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương, tự soi, tự sửa, mẫu mực về nhân cách, lối sống, đấu tranh không khoan nhượng với các biểu hiện tránh việc mới, né việc khó, thờ ơ, vô cảm trước những bức xúc của nhân dân...

Bốn là, toàn Đảng bộ nêu cao quyết tâm, nỗ lực hành động, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2025 nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước./.

Tùng Anh
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất