Thứ Bảy, 20/4/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 12/10/2018 7:52'(GMT+7)

Thông báo những nội dung quan trọng Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII)

Quang cảnh hội nghị. (Nguồn: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Quang cảnh hội nghị. (Nguồn: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Tại Lâm Đồng, đảng viên là cán bộ chủ chốt tại các đầu cầu 12 huyện, thành phố trong toàn tỉnh đã nghe đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8.

Các đại biểu đã nghe về các nội dung: Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; nội dung cơ bản Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; xem xét, quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu bổ sung hai Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; xem xét quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Trần Văn Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Liên hệ từ những nội dung quan trọng này, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến lưu ý, các ngành, địa phương trong tỉnh cần chú trọng hơn nữa công tác quản lý bảo vệ rừng; quan tâm thực hiện nhiệm vụ toàn dân xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Bên cạnh đó, các công sở thực hiện nghiêm công tác cải cách thủ tục hành chính...

Ngày 11/10, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và triển khai Kết luận số 32-KL/TW, ngày 5/7/2018 của Bộ Chính trị về tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây; nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới cho cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón cho biết, Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đã bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng của Đảng, của đất nước, thông qua nội dung cơ bản Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; thống nhất cao giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại Kỳ họp Quốc hội sắp tới; quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác...

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng đi sâu phân tích và nhấn mạnh việc ban hành "Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương" nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, đưa việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và nề nếp văn hóa của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, qua đó góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết, diễn ra vào giữa nhiệm kỳ khóa XII, Hội nghị Trung ương 8 có nhiệm vụ đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, định hướng phát triển năm 2019 và những năm còn lại của nhiệm kỳ này. Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2018 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng./.

BT

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất