Thứ Sáu, 21/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 25/9/2018 9:10'(GMT+7)

Bắc Giang nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước

Theo đó, tỉnh rà soát, đánh giá mô hình tổ chức bộ máy, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy, cơ chế vận hành và lề lối làm việc của mỗi tổ chức. Từ đó, tỉnh xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, giảm đầu mối, phù hợp điều kiện của từng ngành, từng cấp; phân định rành mạch giữa hoạt động của đơn vị sự nghiệp với doanh nghiệp. Đồng thời, tỉnh sắp xếp, tinh gọn đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ, nhất là trong các cơ sở giáo dục. Tỉnh Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, nhất là trong các ngành, lĩnh vực mà khu vực ngoài công lập làm được, làm tốt; tăng cường giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng đảm bảo chi thường xuyên (giao tự chủ chi một phần, tự chủ chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp từ năm 2018, hàng năm rà soát, điều chỉnh nâng mức tự chủ của các đơn vị sự nghiệp từ 10 - 15%). Tỉnh thực hiện chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện thành lập công ty cổ phần hoặc chuyển sang cơ chế hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. 

Cùng với đó, Bắc Giang tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tổng kết thực tiễn để kịp thời điều chỉnh việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ chế, chính sách trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp tình hình thực tiễn; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Các sở, ngành, đơn vị ở tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp, chuyển đổi các công ty 100% vốn nhà nước, việc thoái vốn nhà nước tại các công ty cổ phần và công tác rà soát, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần. Cơ quan thường trực tham mưu Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp vào cuộc quyết liệt, tập trung giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai; chủ động hơn nữa trong việc đánh giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và kịp thời kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện...

Thực hiện Nghị quyết số 140 ngày 22/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát tổng số 1.304 đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Sau khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết 140 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang, tỉnh đã giảm được 40 đơn vị. Cụ thể, lĩnh vực giáo dục và đào tạo giảm 21 đơn vị; lĩnh vực y tế giảm 6 đơn vị; lĩnh vực khoa học giảm 2 đơn vị; lĩnh vực văn hóa giảm 3 đơn vị...

Tỉnh đã tổ chức lại 5 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành 2 Công ty để đảm nhiệm phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh của các địa phương khu vực Bắc Sông Thương và Nam Sông Thương. Tỉnh thực hiện chuyển đổi các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Yên Thế, Lục Nam, Mai Sơn, Lục Ngạn thành các công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên; giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Sơn Động. Thực hiện thoái vốn nhà nước tại các công ty cổ phần, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính hoàn chỉnh hồ sơ để thực hiện bán cổ phần đối với 7 công ty; đang hoàn chỉnh hồ sơ để thực hiện thoái vốn tại 4 công ty./.

Việt Hùng/TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất