Thứ Sáu, 21/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 13/9/2018 8:58'(GMT+7)

Xây dựng Thái Bình thành khu vực phòng thủ vững chắc

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Diên kết luận hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Diên kết luận hội nghị.

Thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể tỉnh Thái Bình đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về hai nhiệm vụ chiến lược được nâng lên. Cơ chế nguyên tắc lãnh đạo, chỉ huy trong hoạt động khu vực phòng thủ được giữ vững. Tốc độ phát triển kinh tế khá so với các địa phương trong khu vực, đáp ứng nhu cầu hiện tại và khi chiến tranh xảy ra.

Các tiềm lực và thế trận quốc phòng, an ninh được tăng cường và củng cố. Niềm tin của nhân dân với Đảng với chế độ được nâng lên. Sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được đồng thuận và phát huy. Ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Tuy vậy, công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của một số cấp ủy, cơ quan, tổ chức thời gian đầu chưa sâu rộng và liên tục. Một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, chưa thấy hết ý nghĩa trước mắt cũng như tính chiến lược lâu dài trong xây dựng khu vực phòng thủ, đặc biệt là yêu cầu cấp bách và tính chất gay go, quyết liệt của chiến lược “diễn biến hòa bình”...

Thời gian tới, Tỉnh ủy Thái Bình tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và cả hệ thống chính trị, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng tỉnh Thái Bình thành khu vực phòng thủ vững chắc...; làm tốt công tác xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, các ban, ngành, đoàn thể hoạt động có hiệu quả;  tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị để phát triển kinh tế.

Tỉnh tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức nâng cao cảnh giác, nắm chắc tình hình, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch...

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
 
Các cấp, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế đạt và vượt các mục tiêu đề ra, đồng thời quán triệt phương châm gắn phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh trật tự với củng cố quốc phòng, an ninh ngay từ quy hoạch, kế hoạch đến triển khai thực hiện các dự án, đề án kinh tế trên địa bàn; đồng thời quan tâm bố trí nguồn vốn cho các chương trình, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết triệt để đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân...

Các cơ quan, ban, ngành, nhất là cơ quan quân sự, công an, biên phòng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ tỉnh.
 
Đồng thời, tỉnh xây dựng, thực hiện quy chế phối hợp giữa các lực lượng cũng phương án xử lý các tình huống có thể xảy ra; trong đó tập trung củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện cả về tư tưởng và tổ chức, quan tâm củng cố cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp theo phương châm việc ở đâu thì cấp ủy Đảng ở đó trực tiếp giải quyết.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc với các tổ chức đoàn thể nâng cao hoạt động phối hợp, vận động quần chúng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất