Thứ Hai, 17/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 31/8/2018 9:59'(GMT+7)

Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong thời gian tới

Đồng chí Nguyễn Thái Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thái Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong tháng 8, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, từng bước khắc phục hạn chế, khó khăn; tích cực, chủ động thông tin kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh khá toàn diện các sự kiện, vấn đề nổi bật tình hình thời sự, chính trị trong nước, trong tỉnh; công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; tăng cường số lượng tin, bài thông tin tuyên truyền về mặt tốt, mặt tích cực, gương người tốt, việc tốt.

Quảng cảnh hội nghị giao ban
Quảng cảnh hội nghị giao ban

Định hướng một số nội dung tuyên truyền trong tháng 9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, của tỉnh; tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Tiếp tục thông tin công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng tại các địa phương, cơ quan, đơn vị và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng… Biểu dương những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác; gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ và các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2.9. 

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thái Sơn yêu cầu các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt nội dung định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng thời, tập trung phản ánh thành tựu phát triển của đất nước, của tỉnh, sự kiện tiêu biểu của tỉnh gắn với kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9; tổ chức khai giảng năm học 2018-2019; tuyên truyền các cấp, các ngành triển khai các nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị ứng phó trước mùa mưa bão năm 2018 theo tinh thần Công văn số 5754/UBND-NN của Ủy ban nhân dân tỉnh; các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật; Đề án “Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2025” theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải; các hoạt động chuẩn bị khai giảng năm học mới 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh... Báo chí tuyên truyền và tham gia tốt Giải Búa liềm vàng lần thứ III - 2018, Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên” do Bộ Tư pháp tổ chức, thời gian nhận bài từ ngày 25/7/2018 đến hết ngày 30/10/2018./.

Văn Vũ

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất