Thứ Hai, 17/6/2024
Thi đua yêu nước
Thứ Ba, 4/8/2015 9:10'(GMT+7)

Thừa Thiên Huế: Nhiều sáng tạo trong các phong trào thi đua yêu nước

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bên cạnh thi đua thường xuyên, tỉnh Thừa Thiên Huế còn phát động các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề, đột xuất. Các phong trào thi đua với nhiều sáng tạo, có màu sắc riêng và được hoàn thiện, đổi mới qua từng năm. Đó là phong trào thi đua lao động giỏi, sản xuất giỏi, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, phát triển sản xuất - kinh doanh; phong trào thi đua “người tốt, việc tốt”, phong trào xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, phong trào dạy tốt, học tốt, rèn luyện y đức, giỏi việc nước, đảm việc nhà, thanh niên lập nghiệp, xây dựng nông thôn mới; phong trào xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phong trào quần chúng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tham gia bảo vệ Tổ quốc... gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. 

Có thể khẳng định rằng, các phong trào thi đua ở Thừa Thiên Huế đã và đang đi vào cuộc sống, thúc đẩy kinh tế - xã hội, văn hóa phát triển, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Nổi bật là nền kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng khá cao, đạt 8,23%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư phát triển, tạo sự thay đổi toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; là cơ sở, tiền đề vững chắc để Thừa Thiên Huế phát huy vị thế của trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc, trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước; phấn đấu trở thành một trong những trung tâm giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, trung tâm khoa học - công nghệ của miền Trung và cả nước.

Từ các phong trào thi đua trong học tập, lao động, sản xuất, chiến đấu và công tác, ở mỗi ngành, mỗi cấp trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương điển hình tiêu biểu, các tập thể, cá nhân anh hùng…; tạo được sự hưởng ứng tích cực trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, sự lan tỏa mạnh mẽ cả chiều rộng lẫn chiều sâu trong cộng đồng, sự đồng tình và đồng thuận trong toàn xã hội. Đây cũng là những kinh nghiệm, mô hình, việc làm hay, bài học bổ ích trong phong trào thi đua ở các cấp; tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương phát triển nhanh và bền vững. 

Sinh thời Bác Hồ đã từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thực hiện nghiêm túc lời Bác dạy, trong thời gian tới, Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên Huế sẽ nỗ lực, phát huy sức mạnh tổng hợp, động viên mọi nguồn lực và khả năng trí tuệ của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững theo mô hình Đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”; góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới như mong ước của Bác Hồ kính yêu./.

Hồng Nga - Ban Tuyên giáo Thừa Thiên Huế

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất