• Cần Thơ: Triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

  Cần Thơ: Triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

  Các đại biểu đã được nghe triển khai các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chương trình thực hiện Nghị quyết của Thành ủy Cần Thơ với mục tiêu đề ra là nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ.

 • Hưng Yên: Khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới năm 2016

  Hưng Yên: Khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới năm 2016

  (TG) - Lớp học lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới năm 2016 diễn ra từ ngày 29/11 đến ngày 06/12/2016. Tại đây, các đồng chí đảng viên mới sẽ được nghiên cứu 9 chuyên đề trong cuốn Tài liệu bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soan, giúp các đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh...

 • “Người có chức quyền thoái hóa thì khó nói được đảng viên khác”

  “Người có chức quyền thoái hóa thì khó nói được đảng viên khác”

  Theo GS.TS Trần Ngọc Đường, những người có chức, có quyền thoái hóa, biến chất thì khó lòng nói những đảng viên bình thường khác.

 • Nâng cao chất lượng đội ngũ Bí thư cấp ủy cấp huyện

  Nâng cao chất lượng đội ngũ Bí thư cấp ủy cấp huyện

  (TG)-Lớp Bồi dưỡng Bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức gồm 18 chuyên đề và 4 buổi thảo luận bao quát những nội dung quan trọng thể hiện rõ tinh thần Đại hội lần thứ XII của Đảng, có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn, sát hợp với đối tượng học viên là bí thư cấp huyện và tương đương.

 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc

  Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc

  (TG)-Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức người dân tộc thiểu số bên cạnh sự nỗ lực của địa phương thì cần có sự hỗ trợ và ban hành thực hiện các chính sách thống nhất từ Trung ương đến địa phương để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số để những cán bộ này trở thành những hạt nhân trong quản lý điều hành hệ thống chính trị.

 • Bình Phước: Yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phản hồi nhanh những phản ánh của người dân qua đường dây nóng

  Bình Phước: Yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phản hồi nhanh những phản ánh của người dân qua đường dây nóng

  Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm đã yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã phản hồi nhanh những phản ánh của người dân và xử lý thông tin mà nhân dân phản ánh qua đường dây nóng.

 • Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát trong tổ chức cơ sở Đảng

  Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát trong tổ chức cơ sở Đảng

  Qua thực hiện các chương trình kiểm tra, giám sát tại các tổ chức cơ sở Đảng, tỉnh Thái Bình đã giải quyết được nhiều vụ việc, đơn thư, khiếu nại, bức xúc của nhân dân, góp phần ổn định an ninh trật tự cơ sở, đồng thời nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

 • Tăng sự minh bạch trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

  Tăng sự minh bạch trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

  Trong 6 tháng đầu năm 2016, việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở xã, phường, thị trấn trên cả nước được cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội quan tâm, triển khai, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

 • “Đảng bộ Hưng Yên - 75 năm thành lập và phát triển”

  “Đảng bộ Hưng Yên - 75 năm thành lập và phát triển”

  (TG) - Vừa qua, tại xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi, Ban Tổ chức kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 20 năm tái lập tỉnh Hưng Yên tiến hành dâng hương, dâng hoa tại nhà bia di tích Ninh Thôn, nơi thành lập Ban Tỉnh ủy lâm thời Hưng Yên tháng 7/1941 và long trọng tổ chức buổi tọa đàm “ Đảng bộ Hưng Yên – 75 năm thành lập và phát triển”.

 • Nữ bí thư chi bộ năng động

  Nữ bí thư chi bộ năng động

  Sinh ra và lớn lên trên vùng đất biên giới Hạnh Dịch (Quế Phong, Nghệ An), chị Lương Thị Thi, dân tộc Thái ở bản Chàm, hiểu rõ những khó khăn của bà con, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của họ, luôn phát huy tinh thần “đảng viên đi trước”. Chị thường xuyên hướng dẫn, động viên, giúp đỡ đảng viên trong chi bộ đoàn kết, phấn đấu thoát nghèo, làm gương cho bà con trong bản. Đến nay, nhiều đảng viên đã mạnh dạn đi đầu trong việc phát triển các mô hình kinh tế trang trại vườn-ao-chuồng-rừng (VACR).

 • Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phòng chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa lâu dài

  Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phòng chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa lâu dài

  (TG)-Ngày 14/7, Thành ủy Hà Nội đề ra mục tiêu cho chương trình số 07 – CTr/TU về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2020.

 • Một số giải pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả quán triệt và học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  Một số giải pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả quán triệt và học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

   Việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng là khâu đầu tiên và rất quan trọng nhằm tạo ra sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, là tiền đề vững chắc bảo đảm cho sự thành công trong tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Vì vậy, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, là điều kiện tiên quyết đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống.

 • Ninh Bình: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ

  Ninh Bình: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ

  Sau một năm triển khai trong khối cơ quan quản lý Nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện tại Ninh Bình, cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức” đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác trong thực thi nhiệm vụ và phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ tỉnh Ninh Bình. Trong quá trình triển khai cuộc vận động đã xuất hiện nhiều đơn vị tiêu biểu, đóng góp tích cực vào việc xây dựng nền hành chính hiện đại để hội nhập và phát triển bền vững.

 • Lào Cai: học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  Lào Cai: học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  (TG)-Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã được Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức thành 02 lớp, với gần 4.000 cán bộ, đảng viên, cán bộ khoa học kỹ thuật, văn nghệ sỹ, nhà báo của tỉnh tham gia.

 • Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho các văn nghệ sỹ khu vực miền Trung, Tây Nguyên

  Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho các văn nghệ sỹ khu vực miền Trung, Tây Nguyên

  (TG)-Tại Hội nghị, các đại biểu dành thời gian nghiên cứu 3 chuyên đề chính: Những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất