• Thể lệ cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng

  (Cuộc thi sẽ bắt đầu từ 10h00' ngày 05/09/2016)

 • Đại hội Đảng toàn quốc: Đổi mới diện mạo nông thôn Hà Nội

  Đại hội Đảng toàn quốc: Đổi mới diện mạo nông thôn Hà Nội

  Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) của Đảng về "nông nghiệp, nông dân, nông thôn" đã và đang tạo lên diện mạo nông thôn mới của Hà Nội, với những cánh đồng lớn thẳng cánh cò bay, hệ thống thủy lợi nội đồng hiện đại, những con đường liên thôn liên xóm được bê tông hóa, những ngôi trường đạt chuẩn quốc gia... 

 • Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII: Việt Nam đổi mới - nhìn từ Ba Lan

  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII: Việt Nam đổi mới - nhìn từ Ba Lan

  Trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 18/1, Trung tâm Quan hệ Quốc tế (CSM), một trong những trung tâm nghiên cứu chiến lược hàng đầu của Ba Lan, đã có bài bình luận với tiêu đề “Việt Nam: Chủ nghĩa xã hội với gương mặt mới.”

 • Ông Bùi Văn Hải tái cử Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang với 100% số phiếu

  Ông Bùi Văn Hải tái cử Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang với 100% số phiếu

  Sau hơn ba ngày làm việc khẩn trương với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, ngày 3/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 53 đồng chí. Đại hội cũng bầu đoàn Đại biểu tỉnh đi dự Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII. 

 • Bộ Chính trị làm việc đợt cuối về chuẩn bị đại hội các đảng bộ

  Bộ Chính trị làm việc đợt cuối về chuẩn bị đại hội các đảng bộ

  Cho đến ngày 30/9, Bộ Chính trị đã hoàn thành chương trình làm việc với tất cả 68 đảng bộ trực thuộc Trung ương về chuẩn bị đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

 • Ông Phạm Duy Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái

  Ông Phạm Duy Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái

  Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, chiều 1/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ ​18, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp.

 • Thanh niên với diễn đàn “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

  Thanh niên với diễn đàn “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

  (TG) - Ngày 16/8, tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong thanh niên nông thôn và góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 • Những điểm mới quan trọng của Quy chế bầu cử trong Đảng

  Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014, của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng,” đại hội đảng bộ các cấp cơ bản đáp ứng ứng yêu cầu, nội dung và thời gian theo quy định. Đặc biệt, đây là kỳ đại hội đầu tiên thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành với nhiều nội dung mới.

 • Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

  Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

  Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là tác phẩm kinh điển chủ yếu của chủ nghĩa xã hội khoa học. Những nguyên lý C .Mác và Ph.Ăng ghen trình bày trong tác phẩm là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho toàn bộ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Trải qua mọi thử thách, hơn một thế kỷ qua, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, nhiều vấn đề mới đặt ra đòi hỏi giải quyết nhưng chủ nghĩa Mác không hề lỗi thời. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đã đặt nền tảng tư tưởng cho những vấn đề về Đảng và xây dựng Đảng. Những tư tưởng đó có ý nghĩa thiết thực trong công tác xây dựng Đảng của Đảng ta.

 • Những nội dung chính trong đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị ở nước ta

  Những nội dung chính trong đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị ở nước ta

  Đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở nhằm xây dựng tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, có tính ổn định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có số lượng hợp lý, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng cao, đó là mục tiêu đổi mới hệ thống chính trị nước ta mà Đảng đã xác định.

 • Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI (12/1 - 19/1/2011)

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI (12/1 - 19/1/2011)

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 12 đến 19/1/2011, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội. Chủ đề của Đại hội là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. 

 • Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X (18/4 - 25/4/2006)

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X (18/4 - 25/4/2006)

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội của trí tuệ, đổi mới, đoàn kết và phát triển bền vững - họp từ ngày 18/4/2006 đến ngày 25/4/2006 tại Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 1.176 đại biểu thay mặt cho hơn 3,1 triệu đảng viên trong toàn Đảng. Trong đó có 144 đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX, 1023 đại biểu được bầu cử từ đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương và 9 đại biểu của Đảng bộ ngoài nước do Trung ương chỉ định theo quy định của Điều lệ Đảng.

 • Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (19/4 - 22/4/2001)

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (19/4 - 22/4/2001)

  Đại hội diễn ra trong bối cảnh loài người đã kết thúc thế kỷ XX và bước sang thế kỷ XXI, trong bối cảnh dân tộc ta đứng trước những thời cơ lớn đan xen với nhiều thách thức lớn.

 • Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (28/6 - 1/7/1996)

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (28/6 - 1/7/1996)

  Cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ XX chủ nghĩa xã hội tạm thời lâm vào thoái trào sau sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu, “nhưng điều đó không làm thay đổi tính chất của thời đại; loài người vẫn đang trong thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội”.

 • Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

  Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

  (TG) - Toàn văn Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết số 33-NQ/TW) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 9/6/2014. 

1 2

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất