Thứ Bảy, 22/6/2024
Cùng suy ngẫm
Thứ Năm, 16/8/2018 14:21'(GMT+7)

Trị đúng căn bệnh suy thoái

Bác Hồ chỉ rõ: “… tính xấu của một người thường chỉ có hại cho người đó; còn tính xấu của một đảng viên, một cán bộ, sẽ có hại đến Đảng, có hại đến nhân dân”.

Để mãi xứng đáng với các truyền thống cách mạng tốt đẹp, Đảng ta phải ra sức sửa chữa: Trị đúng căn bệnh suy thoái.

Bởi khi xã hội còn sự khác biệt, mâu thuẩn về lợi ích, chủ nghĩa cá nhân luôn tồn tại và là thứ vi trùng cực độc. Nó ẩn nấp trong mỗi chúng ta. Chính nó đã làm cho không ít cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao mắc phải quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, lãng phí... Nó trói buộc những nạn nhân của nó, làm cho những con người đó đắm chìm trong vòng danh lợi; chỉ biết lo cho cá nhân mình, quên bỏ lợi ích của Nhân dân, của đất nước. Cũng chính nó đã làm cho nguyên tắc tập trung dân chủ ở một số nơi chỉ còn là hình thức, đoàn kết nội bộ chỉ còn là màu sắc để trang điểm; một số lãnh đạo có mắt nhưng không thấy đúng, có tai mà chỉ nghe sai…! Đây là những khuyết điểm vô cùng nghiêm trọng, đe doạ sự tồn vong của Đảng và chế độ. 

Bệnh suy thoái đa phần là do quan liêu, thiếu dân chủ, mất đoàn kết.

Vì vậy, trong quá trình đấu tranh khắc phục, phải nắm chắc quan điểm “Tăng cường sự lãnh đạo và đoàn kết, thống nhất trong Đảng”. Thực hiện tốt tinh thần Đại hội XII: “Đoàn kết trong Đảng là hạt nhân, là cơ sở vững chắc để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”. Đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Muốn thật sự đoàn kết không có gì khác hơn là phải “thực hành dân chủ rộng rãi”. Để thực hiện dân chủ thật sự, trước hết cũng phải bảo đảm phát huy dân chủ từ trong Đảng. “Dân chủ trong Đảng phải là hạt nhân để phát huy đầy đủ dân chủ trong xã hội”. Đồng thời, các cấp ủy đảng và chính quyền phải thường xuyên đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến, giải quyết các khó khăn, vướng mắc và yêu cầu chính đáng của nhân dân…

Thiếu dân chủ thì tự phê bình và phê bình chỉ là hình thức.

Cần có các quy định rõ hơn Đảng phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình; về quyền hạn, trách nhiệm của người đứng đầu và mối quan hệ giữa tập thể cấp ủy, tổ chức đảng với người đứng đầu, bảo đảm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đi đôi với phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của người đứng đầu và cơ chế xử lý đối với người đứng đầu khi vi phạm.

Nhanh chóng khắc phục tình trạng: “Nguyên tắc tập trung dân chủ ở nhiều nơi bị buông lỏng; nguyên tắc tự phê bình và phê bình thực hiện không nghiêm”. Phải tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, được nhân dân tham gia ý kiến. Dân chủ phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bảo đảm để Nhân dân tham gia ở tất cả các khâu của quá trình đưa ra những quyết định liên quan đến lợi ích, cuộc sống của nhân dân, từ nêu sáng kiến, tham gia thảo luận, tranh luận đến giám sát quá trình thực hiện. 

Phải đổi mới sâu sắc hơn nữa nhằm thể chế hoá và nâng cao chất lượng các hình thức thực hiện dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. Cần đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Bảo đảm pháp luật vừa là công cụ để Nhà nước quản lý xã hội, vừa là công cụ để Nhân dân làm chủ, kiểm tra, giám sát quyền lực nhà nước. Quản lý đất nước theo pháp luật, đồng thời coi trọng xây dựng nền tảng đạo đức xã hội. Đảng phải xác định rõ vấn đề phát huy dân chủ trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền; các nguy cơ cần phải phòng ngừa đối với đảng cầm quyền. Nhanh chóng hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền, theo hướng quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó. 

Hiểu đúng và thực hiện tốt lời khuyên của Bác Hồ: "...thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn"./.

Lê Chí Thành - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất