Thứ Hai, 22/7/2024
Nghiệp vụ công tác tuyên giáo
Thứ Hai, 17/10/2022 14:53'(GMT+7)

Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia cho thanh niên hiện nay

Ảnh minh họa ( Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên tỉnh Cao Bằng tìm hiểu về chủ quyền biên giới)

Ảnh minh họa ( Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên tỉnh Cao Bằng tìm hiểu về chủ quyền biên giới)

1. Trong những năm qua, Đảng ta luôn coi trọng và quan tâm chỉ đạo công tác bảo vệ chủ quyền, ANBGQG, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về công tác bảo vệ chủ quyền, ANBGQG. Nhằm tăng cường tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền, ANBGQG cho quần chúng nhân dân nói chung và thanh niên nói riêng, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị nhằm định hướng hoạt động, như: Nghị quyết số 25/NQ-TW ngày 25/7/2008 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá” (2) ; Chỉ thị Số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” (3); Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 về “Tăng cường sự lãnh đạo của của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” (4)...

Điều 12 Luật Thanh niên 2020 đã chỉ rõ Trách nhiệm của thanh niên với đối với Tổ quốc: 1- Phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc; xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; 2- Sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập, giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; đảm nhận công việc khó khăn, gian khổ, cấp bách khi Tổ quốc yêu cầu; 3- Đấu tranh với các âm mưu, hoạt động gây phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Điều 21 Luật Thanh niên 2020 cũng đã khẳng định, trong bảo vệ Tổ quốc: 1- Bảo đảm cho thanh niên được giáo dục quốc phòng và an ninh, tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 2- Bảo đảm cho thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự; nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, Dân quân tự vệ; tham gia quân nhân dự bị và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân theo quy định của pháp luật; 3- Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và các chính sách ưu đãi khác theo quy định của pháp luật (5).

Để tăng cường công tác tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền, ANBGQG cho thanh niên theo Nghị quyết của các nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động nhiều hoạt động thiết thực trên cả nước nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của thanh niên trong công tác bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc. Một số hoạt động tiêu biểu có thể kể đến đó là: cuộc thi “Tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng”, cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, “Quà tặng Biên cương”, phong trào “Tuổi trẻ giữ nước”, “Học kỳ trong Quân đội”…; phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức cho thanh niên tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh tăng cường quốc phòng - an ninh; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống khắc phục thiên tai; tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh thổ, biên giới quốc gia đã trở thành vấn đề thiêng liêng, rất nhạy cảm và luôn được quan tâm đặc biệt bởi mọi tầng lớp nhân dân. Ảnh minh họa:Tạp chí Cộng sản

Lãnh thổ, biên giới quốc gia đã trở thành vấn đề thiêng liêng, rất nhạy cảm và luôn được quan tâm đặc biệt bởi mọi tầng lớp nhân dân. Ảnh minh họa:Tạp chí Cộng sản

2. Để nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, ANBGQG trong thanh niên, cần triển khai một số giải pháp cụ thể sau:

Một là, nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với các tổ chức Đoàn cơ sở về công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia thông qua các phương tiện truyền thông xã hội cho thanh niên.

Hai là, tăng cường khai thác, phát huy vai trò cá nhân trong tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, ANBGQG thông qua các phương tiện truyền thông xã hội cho thanh niên. Đặc biệt, cần phát huy vai trò của những người người điều hành các website, blog, fanpages các nhóm cùng sở thích trong việc đăng tải thông tin tích cực về bảo vệ chủ quyền, ANBGQG trên không gian mạng.

Ba là, về nội dung, nội dung tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, ANBGQG cần ngắn gọn, dễ hiểu, sát với đời sống xã hội; về hình thức và phương pháp, phát huy lợi thế của Facebook và hoạt động Fanpage, Youtube, Zalo trong việc thành lập các Fanpage, Group… phục vụ cho các nhóm thanh niên khác nhau (độ tuổi, ngành nghề, sở thích...), đồng thời xây dựng các trang Facebook cá nhân làm “vệ tinh” nhằm phục vụ các “chiến dịch” chia sẻ thông tin.

Bốn là, tiếp tục nghiên cứu, đầu tư, củng cố, tạo điều kiện phát huy vai trò của các đơn vị thực hiện công tác truyền thông trong toàn hệ thống tuyên truyền của Đoàn để tăng cường tuyên truyền và là kênh thăm dò dư luận, tiếp nhận phản hồi, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của thanh thiếu niên trong bảo vệ chủ quyền, ANBGQG.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy, BĐBP Cao Bằng phối hợp với lực lượng dân quân xã Đàm Thủy tuần tra biên giới. Ảnh: bienphong.com.vn

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy, BĐBP Cao Bằng phối hợp với lực lượng dân quân xã Đàm Thủy tuần tra biên giới. Ảnh: bienphong.com.vn

Năm là, Đoàn cần tăng cường lập diễn đàn, xây dựng các nhóm, cộng đồng riêng mà nòng cốt là đoàn viên, thanh niên, đồng thời kết nạp thêm thành viên, người theo dõi, huy động đông đảo người truy cập tham gia cung cấp thông tin tích cực, chính thống. Đồng thời cần tận dụng một số diễn đàn có số lượng thành viên đông đảo, có tác động đến cộng đồng và dư luận xã hội, như: Twitter, Instagram, Zingme, Otofun.vn, Clip.vn, Check in Vietnam, Beat.vn, Lamchame.com,… để đăng tải các thông tin tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, ANBGQG.

Sáu là, quán triệt, nêu cao ý thức trách nhiệm tham gia truyền thông xã hội của đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ chủ quyền, ANBGQG. Tăng cường kỷ cương, ý thức, trách nhiệm trong thông tin, phát ngôn; tránh sơ hở để kẻ địch lợi dụng. Chủ động, tích cực đấu tranh với âm mưu “Diễn biến hòa bình”, các luận điệu tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước của các thế lực thù địch, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, ảnh hưởng tới công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của nước ta hiện nay. 

Bảy là, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, có chế độ chính sách hợp lý đối với đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp làm nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, ANBGQG cho thanh niên. Tập trung tạo nguồn và thực hiện việc tiêu chuẩn hóa cán bộ Đoàn các cấp; đổi mới chính sách tuyển dụng, sắp xếp, sử dụng cán bộ Đoàn.

Tám là, Đoàn cần có kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, ANBGQG thông qua các phương tiện truyền thông xã hội cho thanh niên. Chú trọng đầu tư, hỗ trợ các phương tiện tuyên truyền hiện đại trên không gian mạng, trong đó chú ý đầu tư kinh phí mua sắm trang bị, phương tiện kĩ thuật phục vụ cho đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ tuyên truyền./.

 

ThS. Nguyễn Văn Quý
Viện Nghiên cứu Thanh niên

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất