Thứ Sáu, 21/6/2024
Y tế - Dân số
Thứ Ba, 24/11/2020 14:21'(GMT+7)

Ứng dụng, phát triển công nghệ: Chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh thông minh

Bệnh viện Ung bướu Hà Nội vừa chính thức triển khai dịch vụ thanh toán viện phí trực tuyến bằng thẻ khám bệnh.

Bệnh viện Ung bướu Hà Nội vừa chính thức triển khai dịch vụ thanh toán viện phí trực tuyến bằng thẻ khám bệnh.

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Bộ Y tế đã xây dựng và triển khai Đề án “Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2019-2025”. Đề án nhằm ứng dụng và phát triển công nghệ số, công nghệ thông minh trong ngành y tế, góp phần xây dựng hệ thống y tế Việt Nam hiện đại, chất lượng, công bằng, hiệu quả và hội nhập quốc tế; hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, sử dụng các dịch vụ y tế có hiệu quả cao và được bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe liên tục, suốt đời.

Đề án có 3 mục tiêu chính:

Một là, xây dựng và từng bước hình thành hệ thống chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh thông minh, góp phần thực hiện tốt Chương trình sức khỏe Việt Nam.

Hai là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám, chữa bệnh góp phần cải cách hành chính và giảm quá tải bệnh viện; sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử tiến tới không sử dụng bệnh án giấy, thanh toán viện phí điện tử, hình thành các bệnh viện thông minh.

Ba là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý y tế, triển khai hệ thống văn phòng điện tử, cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử về thủ tục hành chính, đẩy mạnh các dịch vụ công trực tuyến mức 3,4, xây dựng nền quản trị y tế thông minh.

Đề án có các nội dung, giải pháp để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh được Đảng, Nhà nước giao cho Bộ Y tế. 

Sau 1 năm thực hiện Đề án, ứng dụng công nghệ thông tin y tế đạt được những kết quả tích cực như: Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh đã đạt được những kết quả khả quan, đang trên đà vươn cao, vươn xa, hội nhập với quốc tế; Hệ thống văn bản phục vụ công nghệ thông tin y tế thông minh dần được hoàn thiện; Phần lớn người dân và doanh nghiệp hài lòng với dịch vụ công trực tuyến của Bộ Y tế, tính đến 30/6/2020, Bộ Y tế đã có 100% thủ tục hành chính được trực tuyến mức độ 4, về đích trước thời hạn Chính phủ giao.

 Đã có 100% bệnh viện triển khai hệ thống thông tin quản lý bệnh viện. Một số bệnh viện triển khai bệnh án điện tử thay bệnh án giấy. Telehealth đã chạm mốc 1.000 điểm cầu khám, chữa bệnh từ xa, khánh thành ngày 25/9/2020; Nguồn số liệu thống kê cũng đang được tổng hợp theo thời gian thực thông qua triển khai phần mềm thống kê y tế để phục vụ kịp thời cho xây dựng chính sách y tế vĩ mô, dự kiến sẽ hoàn thành triển khai cả nước trong năm 2020; Bộ Y tế cũng đã khai trương Cổng thông tin Công khai giá trang thiết bị y tế ngày 9/9/2020 nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng trong việc mua sắm, đấu thầu trang thiết bị y tế; Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã công bố số hóa và kế hoạch chuyển đổi số ngành dược….

Đặc biệt, trong giai đoạn cả nước chung tay phòng chống dịch COVID-19, các ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới đã đóng góp to lớn, như các ứng dụng khai báo sức khỏe y tế tự nguyện dành cho người dân ncovi, khai báo y tế điện tử bắt buộc dành cho người nhập cảnh và du khách,…

Để thúc đẩy hiệu quả của Đề án, Hội đồng tư vấn về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin y tế được thành lập theo Quyết định số 5455/QĐ-BYT ngày 20/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế. PGS.TS.Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Chủ tịch Hội đồng Hội đồng tư vấn cho biết: Hội đồng tư vấn về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin y tế được thành lập nhằm kết nối 3 bên gồm nhà quản lý, công nghệ thông tin, đơn vị sử dụng cùng đội ngũ chuyên gia tâm huyết, giàu kinh nghiệm để giúp Bộ Y tế đưa công nghệ thông tin y tế phát triển lên tầm cao mới, hội nhập quốc tế, góp phần đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh, chuyển đổi số trong ngành Y tế…

Tại Hội nghị Hội đồng tư vấn ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong y tế tổ chức ngày 08/10/2020 tại Hà Nội do Bộ Y tế (Cục Công nghệ thông tin) tổ chức, GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị các thành viên Hội đồng thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, đề xuất, tư vấn về cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin y tế, nhất là đóng góp ý kiến quý báu cho dự thảo chương trình chuyển đổi số ngành Y tế, Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin Bộ Y tế giai đoạn 2021 – 2025.

Thứ hai, nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng Bộ Y tế các giải pháp để thực hiện Đề án “Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2019-2025” theo Quyết định số 4888/QĐ-BYT ngày 18/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế và chương trình chuyển đổi số ngành Y tế.

Thứ ba, cho ý kiến về các vấn đề chuyên môn cụ thể nhưng có tác động diện rộng, là nền tảng để phát triển, triển khai các ứng dụng CNTT Y tế như đặc tả cấu trúc dữ liệu bệnh án điện tử, hệ thống danh mục thuật ngữ lâm sàng (SNOMED).

Phong Vân

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất