Chủ Nhật, 21/7/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Tư, 28/9/2022 9:16'(GMT+7)

Ưu tiên nội dung phù hợp để nâng cao hiệu quả việc học và làm theo Bác

Bác Hồ với nữ chiến sĩ thi đua miền Bắc. Tranh của họa sĩ Vương Trình, sáng tác năm 1967

Bác Hồ với nữ chiến sĩ thi đua miền Bắc. Tranh của họa sĩ Vương Trình, sáng tác năm 1967

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

Trao đổi về công tác tuyên giáo của địa phương trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Trung Châu Tuyên, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 cho biết Quận ủy đã tập trung vào một số nội dung sau: Một là, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương nhiệm kỳ Đại hội XIII. Hai là, việc triển khai các nhiệm vụ xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; ngăn chăn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ba là, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bốn là, tình hình thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Ban Thường vụ Quận ủy kịp thời xây dựng các kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương nhiệm kỳ Đại hội XIII đến cơ sở đảng trực thuộc. Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, phương thức triển khai, quán triệt nghị quyết được thực hiện linh hoạt (sao chụp văn bản, tổ chức các hội thi trực tuyến,…).

Đến nay, có 6.551 đảng viên trên tổng số 6.949 đảng viên toàn Đảng bộ Quận 1 đã tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, đạt tỉ lệ 94,27%. Qua các đợt học tập, quán triệt từ cấp quận đến cơ sở đã giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững, thống nhất nhận thức, làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết sát với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị.

Với mục đích nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Quận ủy, các cấp ủy cơ sở đảng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền. Trước việc lợi dụng các sự kiện chính trị và tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp để chống phá của các thế lực thù địch, Ban Tuyên giáo Quận ủy tham mưu ban hành văn bản về lãnh đạo nội dung sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác sinh hoạt chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ quận. Đa dạng hóa các hình thức học tập phù hợp với từng đối tượng đi đôi với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư cơ sở vật chất thích hợp. Tiếp tục duy trì các giải pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; xác định kết quả học tập lý luận chính trị, rèn luyện tu dưỡng đạo đức là một tiêu chí trong đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên hằng năm.

Đồng chí Nguyễn Trung Châu Tuyên, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 thông tin tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương ngày 14/9/2022.

Đồng chí Nguyễn Trung Châu Tuyên, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 thông tin tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương ngày 14/9/2022.

Ban Tuyên giáo Quận ủy, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị quan tâm đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền các sự kiện chính trị, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phù hợp với từng đối tượng; thực hiện nghiêm các hình thức cung cấp thông tin, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, an toàn và bảo mật thông tin theo quy định. Bên cạnh việc tuyên truyền thông qua các trang tin điện tử, trang cộng đồng, tổ chức các hội nghị thông tin thời sự, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp quận, tuyên truyền viên cơ sở, định kỳ hàng tháng, Ban Tuyên giáo Quận ủy thực hiện biên soạn và phát hành thông tin nội bộ, thông tin chi bộ để kịp thời cung cấp thông tin đến các đồng chí bí thư đảng bộ, chi bộ cơ sở và bộ phận, đội ngũ báo cáo viên các vấn đề về lý luận chính trị, công tác xây dựng Đảng; các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật mới của Đảng và Nhà nước; tình hình quốc tế, kinh tế - xã hội trong nước..., đồng thời phản bác các quan điểm sai trái, bịa đặt, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước... nhằm tuyên truyền, định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân .

Đối với việc học và làm theo Bác, Ban Thường vụ Quận ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, phù hợp và đầy đủ các nội dung kế hoạch, kết luận của Trung ương, Thành phố về triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đạt các mục đích và yêu cầu đề ra, tập trung thực hiện ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Kịp thời xây dựng và ban hành kế hoạch toàn khóa, kế hoạch thực hiện hàng năm, kế hoạch chuyên đề phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị,..

Ngoài việc triển khai theo cách truyền thống, Quận 1 đã chủ động biên tập thành bộ tài liệu, xây dựng các video, slide bài giảng nội dung chuyên đề toàn khóa; bài phát biểu của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; phim tài liệu “Nền tảng, niềm tin và khát vọng”, xây dựng chuyên mục “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, “Học Bác mỗi ngày”, “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người” trên không gian mạng (bộ tài liệu này được đăng tải trên trang tin điện tử Đảng bộ Quận 1 và trên các nền tảng mạng xã hội - hệ thống Cột cờ Thủ Ngữ, như Facebook, Youtube, Zalo page) tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị, cơ sở đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, nhân dân,... có thể sử dụng mọi thiết bị để tiếp cận, tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt chủ đề toàn khóa bằng các hình thức linh hoạt phù hợp với từng thời điểm và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt, trên các nền tảng mạng xã hội của Cột cờ Thủ Ngữ các video này đã thu hút được hàng trăm ngàn lượt người xem, tương tác, với thời lượng xem lên đến hơn 300.000 phút…

Để thiết thực và cụ thể hơn với tinh thần “làm theo”, Quận ủy tổ chức đăng ký và quyết tâm thực hiện xuyên suốt toàn khóa 2 mô hình: Một là, đẩy mạnh “chuyển đổi số” góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính gắn với xây dựng môi trường làm việc “Thân thiện - Chuyên nghiệp - Hiệu quả”. Hai là, Quận 1 - Trái tim nghĩa tình. Đây cũng chính là định hướng thiết thực cho các cơ sở Đảng, đơn vị trên địa bàn cùng tham gia thực hiện việc “làm theo” một cách có hiệu quả.

Từ những nội dung cụ thể trên, đến nay học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên gắn với nhiệm vụ lãnh đạo của cấp ủy các cấp; gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị tại Quận 1. Thông qua việc sinh hoạt, các đơn vị đã thảo luận các giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao nhận thức chính trị, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác chuyên môn trong cán bộ, đảng viên, công chức của đơn vị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Quận 1 đã từng bước xây dựng các mô hình triển khai thực hiện xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” để thật sự góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Người hiện hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của người dân, cán bộ, Đảng viên tại địa phương, đơn vị. Xây dựng và triển khai thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo được chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị theo tấm gương của Bác, nâng cao tính nhân văn, công tâm, trí tuệ và khách quan, qua đó mang lại những kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh nhìn từ trên cao.

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh nhìn từ trên cao.

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được Ban Thường vụ Quận ủy Quận 1 chú trọng triển khai thực hiện, là một trong những nội dung hoạt động trọng tâm của công tác xây dựng Đảng. Quận ủy đã thành lập, quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng hệ thống trang cộng đồng Cột cờ Thủ Ngữ và 120 trang mạng xã hội, 60 website, trang tin điện tử của hệ thống chính trị Quận 1 để nhằm vừa làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng, lan tỏa các thông tin tích cực, vừa kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin tiêu cực… trên không gian mạng.

Các trang đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu; lấy thông tin tích cực, đẩy lùi thông tin tiêu cực, lấy gương người tốt việc tốt để tạo sự lan tỏa”. Những bài viết về gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương dân vận khéo, gương người tốt việc tốt, những câu chuyện về việc tử tế; những bài viết định hướng trong công tác xây dựng Đảng, định hướng dư luận ở các chuyên mục luôn thu hút sự tương tác, chia sẻ, bình luận của người đọc trên trang cộng đồng Cột cờ Thủ Ngữ đã tạo nên những tín hiệu tích cực trong việc lan tỏa thông tin hữu ích, các hoạt động quảng bá văn hóa, văn nghệ lành mạnh giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp cận các giá trị tốt đẹp của cuộc sống, đẩy lùi thông tin xấu, độc.

Quận 1 cũng đã ban hành các văn bản cũng như quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong hệ thống chính trị Quận 1 từ năm 2019 làm cơ sở, căn cứ để cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện việc quản lý đảng viên, người lao động khi sử dụng mạng xã hội và quy trình tác nghiệp khi đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ thông tin sai sự thật, xấu độc trên internet, mạng xã hội . Vì vậy, công tác quản lý ứng xử, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ thông tin sai sự thật, xấu độc trên internet, mạng xã hội trên địa bàn quận luôn được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo thời gian, yêu cầu kỹ thuật đặt ra theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Quận 1 và Thành ủy, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, chính thống.

XÂY DỰNG VÀ DUY TRÌ CHUYÊN MỤC “KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, công tác tuyên giáo và việc học tập và làm theo Bác, trong thời gian tới Quận ủy Quận 1 sẽ tập trung thực hiện tốt những việc sau:

Một là, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong hệ thống chính trị Quận 1 đồng thời phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Quận 1. Trong đó, tập trung cụ thể vào việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp gắn với xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

Hai là, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, nội dung đột phá thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Quận 1. Kiểm tra, giám sát việc xây dựng mô hình tiêu biểu cấp quận thực hiệc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2021 - 2026), thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện, kiểm tra hiệu quả hoạt động của các mô hình đã đăng ký; lưu ý mô hình xây dựng và duy trì chuyên mục “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trên không gian mạng với một số nội dung về tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về cuộc đời và sự nghiệp của Người, góp phần bổ sung thêm kênh khai thác tư liệu trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trong xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại địa phương, đơn vị.

Chia sẻ về việc học và làm theo Bác, đồng chí Tô Thị Bích Châu, Bí thư Quận ủy Quận 1 cho biết: “Quận 1 có mật độ dân cư đông đúc, thành phần dân tộc, tôn giáo khá đa dạng, điều kiện kinh tế - xã hội, dân trí phát triển ở mức cao. Trên địa bàn lại có thêm nhiều cơ quan Nhà nước và cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp nước ngoài đóng trên địa bàn nên mỗi khi phát động các phong trào thi đua, học tập và làm theo Bác, Ban Thường vụ Quận ủy sẽ xem xét, cân nhắc thấu đáo các chương trình, quan điểm là luôn ưu tiên những nội dung phù hợp để nâng cao hiệu quả việc học và làm theo Bác”.

Ba là, lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện trách nhiệm nêu gương để cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo. Luôn thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, có phong cách lãnh đạo sâu sát, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện và công tâm. Khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Đồng thời chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thực thi công vụ, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, đôn đốc cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện nghiêm túc các nội dung học tập, làm theo gắn với việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trong kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII của Đảng, chú trọng công tác phục vụ nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền./.

Trọng Đạt

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất