Thứ Sáu, 19/7/2024
Vĩnh Phúc
Thứ Tư, 5/2/2020 20:42'(GMT+7)

Vĩnh Phúc: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện một số nghị quyết, quy định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư

Các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HDNĐ tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại biểu dự tại điểm cầu cấp tỉnh.

Các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HDNĐ tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại biểu dự tại điểm cầu cấp tỉnh.

Tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký kiêm Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương quán triệt các nội dung cốt lõi của Nghị quyết 50, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Nghị quyết 52, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Quy định 205, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Chỉ thị 38, ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định những thông tin được truyền đạt tại hội nghị sẽ giúp cán bộ, đảng viên nhận thức và nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng và Nhà nước đã xác định. Từ đó, chủ động triển khai thực hiện theo tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị mình.

Đồng chí Trần Văn Vinh đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tập trung lãnh, chỉ đạo nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập, quán triệt các Nghị quyết 50, 52, Quy định 205, Chỉ thị 38 tại địa phương, đơn vị theo đúng Kế hoạch 156, ngày 18/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong hành động, đồng chí Trần Văn Vinh cũng lưu ý, cần bám sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, gắn việc thực hiện tốt các nghị quyết, quy định, chỉ thị này trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được giao nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị. Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng với tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định 205 trong toàn Đảng bộ, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu việc sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế làm việc của Tỉnh ủy liên quan đến công tác cán bộ.

Nam Hải

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất