Thứ Hai, 24/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Bảy, 2/12/2023 9:2'(GMT+7)

Vĩnh Phúc: Làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan khen thưởng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải và có tác phẩm vào chung khảo Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan khen thưởng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải và có tác phẩm vào chung khảo Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022.

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, ĐỊNH HƯỚNG DƯ LUẬN XÃ HỘI BẢO ĐẢM KỊP THỜI, TOÀN DIỆN, HIỆU QUẢ

Năm 2023, các văn bản chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn tuyên truyền của ngành Tuyên giáo Vĩnh Phúc tập trung tuyên truyền kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh; ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo tiền bối, tiêu biểu; các phong trào thi đua, các điển hình tiên tiến; công tác bảo vệ biên giới, chủ quyền biển đảo; thông tin đối ngoại, vấn đề về dân chủ, nhân quyền, chính sách dân tộc, tôn giáo; các sự kiện quốc tế dư luận nhân dân quan tâm…

Trong đợt cao điểm tuyên truyền về kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu (VHKM), hệ thống tuyên giáo của tỉnh đã bám sát chỉ đạo của cấp ủy, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền. Riêng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành gần 20 văn bản, tổ chức 3 hội nghị chuyên đề, mời 5 đơn vị sở, ngành cung cấp thông tin việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong xây dựng Làng VHKM tại hội nghị giao ban báo chí.

Công tác hướng dẫn, chỉ đạo thường xuyên được đẩy mạnh tuyên truyền trên 28 trang fanpage chính thống của Ban Chỉ đạo 35 các cấp, Trang Thông tin điện tử của Tỉnh ủy, Trang/Cổng thông tin, bản tin nội bộ của các đơn vị, địa phương. Hệ thống tuyên giáo các cấp đẩy mạnh tuyên truyền và phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ tuyên giáo các cấp; hệ thống truyền thanh huyện và cơ sở; trên internet, mạng xã hội; sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; các hội nghị họp thôn, tổ dân phố….

Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên đã được quan tâm chú trọng và có nhiều tiến bộ. Việc tổ chức Hội nghị báo cáo viên của cấp huyện dần đi vào nề nếp. Công tác củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được chú trọng; tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền và sinh hoạt chi bộ được cung cấp kịp thời, đầy đủ. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 9 hội nghị báo cáo viên; trong đó có 5 hội nghị trực tuyến từ Trung ương, 4 hội nghị trực tiếp; biên tập, xuất bản hơn 27.000 cuốn tài liệu tham khảo và hơn 48.000 cuốn Bản tin Sinh hoạt chi bộ; 4.000 cuốn tài liệu tuyên truyền kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; 3.500 cuốn tài liệu tuyên truyền về sản phẩm OCop của tỉnh năm 2022...

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2023 - 2030”; tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi ở các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và Hội thi cấp tỉnh năm 2023.

Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được tăng cường. Hội nghị cộng tác viên dư luận xã hội hằng tháng tiếp tục được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duy trì và đã được một số đơn vị cấp huyện tổ chức thường xuyên như Vĩnh Yên, Lập Thạch, Bình Xuyên., qua đó nhiều sự kiện, vấn đề dư luận Nhân dân quan tâm, báo chí phản ánh đã được nắm bắt kịp thời, tổng hợp báo cáo cấp ủy và gửi các đơn vị, địa phương để có chỉ đạo, giải quyết. Đến hết tháng 11/ 2023, có 141 vấn đề dư luận nhân dân quan tâm, phản ánh được tổng hợp. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong giải quyết, phản hồi dư luận xã hội được quan tâm thực hiện, góp phần giúp cho cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo xử lý không để hình thành các điểm nóng, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân.

CÔNG TÁC BÁO CHÍ, XUẤT BẢN TIẾP TỤC CÓ NHIỀU ĐỔI MỚI

Công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản tiếp tục được quan tâm, chú trọng; hội nghị giao ban báo chí định kỳ hằng tháng tiếp tục có nhiều đổi mới. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã mời 6 cơ quan, đơn vị đến cung cấp thông tin cho báo chí phục vụ công tác tuyên truyền như: Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin về kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2023; Sở Nông nghiệp và PTNT thông tin về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn kiểu mẫu; Sở Xây dựng, sở Khoa học và Công nghệ thông tin tại hội nghị về tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ, tiêu chí được giao trong xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu (LVHKM) trên địa bàn tỉnh; Sở Văn hóa TT và DL thông tin về kết quả bước đầu trong thực hiện xây dựng Làng VHKM…

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và chủ động nắm bắt các sự kiện để kịp thời định hướng đáp ứng yêu cầu nhanh, chính xác, thuyết phục. Các vấn đề báo chí phản ánh được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tổng hợp, kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, gửi UBND tỉnh chỉ đạo, xem xét giải quyết và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định. Tính đến 15/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát hành 8 báo cáo với 32 vấn đề báo chí phản ánh, nhận được 38 văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở TT-TT, UBND huyện: Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Dương; chỉ đạo các cơ quan liên quan xác minh, làm rõ trả lời báo chí theo quy định đối với 25 vấn đề báo chí phản ánh, dư luận quan tâm.

Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy đã bám sát định hướng của tỉnh, đăng tải, cập nhật đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo mới của Trung ương, của tỉnh phục vụ nhu cầu khai thác thông tin của tổ chức, cá nhân; kịp thời thông tin về các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp, cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương tuyên truyền về địa phương tiếp tục được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chú trọng và đã được một số huyện, thành phố quan tâm triển khai.

Song song với đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu được với Tỉnh ủy tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023. Thông qua đó, mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo càng hiểu đúng và nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chủ động, tích cực bám sát thực tiễn cơ sở, sáng tác các tác phẩm báo chí chất lượng cao để định hướng chính trị, tư tưởng đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát hiện những vấn đề mới; có tính đấu tranh, phản biện; có tác động tích cực đến đời sống xã hội; đem lại hiệu quả thiết thực, góp tiếng nói đa chiều tới các cơ quan, ban, ngành của tỉnh.

THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC VĂN HÓA - VĂN NGHỆ

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai về công tác Văn hoá - văn nghệ như Hướng dẫn số 44-HD/BTGTU, ngày 11/01/2023 về công tác Văn hóa - Văn nghệ năm 2023, tham gia ý kiến vào Kế hoạch thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030” và phát động tham gia Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2023”... Chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhân các ngày lễ, các ngày kỷ niệm của đất nước và địa phương gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ; xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Cụ thể, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương văn hóa Việt Nam” (1943-2023); tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; ban hành Công văn chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU. Tổ chức Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2022 - 2025 (Đợt 1).

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của đội ngũ văn nghệ sĩ và tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch; chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, văn học nghệ thuật. Chỉ đạo Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh mở và duy trì chuyên mục, đẩy mạnh sáng tác tác phẩm tuyên truyền về xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc.

 Bảo Châu

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất