Thứ Bảy, 22/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 29/11/2023 14:18'(GMT+7)

Đổi mới tư duy, chủ động, kịp thời và linh hoạt triển khai điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội

Đồng chí  Nguyễn Văn Thể phát biểu định hướng tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể phát biểu định hướng tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự Hội nghị.

Phát biểu định hướng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, trong 10 năm qua, các báo cáo về tình hình tư tưởng và dư luận xã hội do đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội phản ánh đã được các cấp ủy trong Đảng bộ Khối và các cơ quan thẩm quyền đánh giá là kênh thông tin phản hồi quan trọng, phản ánh được dư luận của nhiều giai tầng trong xã hội, giúp cho các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị ở Trung ương tham mưu các chủ trương, quyết sách sát thực, hợp lòng dân, góp phần xây dựng, hoàn thiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Những kết quả đó góp phần tăng thêm nhận thức đúng đắn về tình hình triển khai các chủ trương của Đảng vào thực tiễn, tạo được sự đồng thuận trong xã hội và sự tin tưởng của Nhân dân đối với chính sách của Đảng và Nhà nước ta, cơ bản giải tỏa được một số băn khoăn, hoài nghi trong dư luận.

Trong năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo tăng cường hơn nữa công tác dư luận xã hội, cùng với việc nắm bắt tình hình tư tưởng hằng tuần thì việc nắm bắt dư luận xã hội cũng được chú trọng thực hiện, nhất là trước các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Việc giao ban đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối có sự tham gia của tập thể Thường trực Đảng ủy Khối nghe và chỉ đạo xử lý các vấn đề có liên quan.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Thể, tình hình và nhiệm vụ mới đòi hỏi chúng ta phải đổi mới tư duy, chủ động, kịp thời và linh hoạt triển khai điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội bằng nhiều hình thức, với nội dung phong phú theo phương châm “chính xác, kịp thời, hiệu quả” để công tác dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối đạt kết quả thiết thực, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, đảm bảo đồng thuận trong nước và môi trường quốc tế thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Báo cáo tại Hội nghị, qua thực tiễn 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, công tác nắm bắt và nghiên cứu dư luận xã hội đã được cấp ủy trực thuộc và Đảng ủy Khối triển khai nghiêm túc mang lại hiệu quả trong công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, nhất là việc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên các mạng xã hội, phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Những kết quả đạt được của công tác dư luận xã hội những năm qua góp phần bảo đảm sự ổn định tư tưởng, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan Trung ương; là một trong những thành tố quan trọng góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối. Thông qua việc duy trì nắm dư luận xã hội hàng tháng đã tạo điều kiện cho việc dự báo những diễn biến tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; qua đó tham mưu, đề xuất cấp ủy các giải pháp tiến hành công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần làm giảm bớt mâu thuẫn, bức xúc trong Nhân dân, tăng cường công tác định hướng tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cho các tổ chức cơ sở đảng, hiệu lực quản lý Nhà nước; góp phần thúc đẩy, thực hiện và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Khối và của các cấp ủy trực thuộc.

Điểm nổi bật của công tác dư luận xã hội của Đảng ủy Khối trong những năm qua đó chính là, cùng với việc nắm bắt tình hình tư tưởng hằng tuần thì việc nắm bắt dư luận xã hội cũng được chú trọng thực hiện, nhất là trước các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Việc giao ban đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối có sự tham gia của tập thể Thường trực Đảng ủy Khối nghe và chỉ đạo xử lý các vấn đề có liên quan. Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã huy động sự vào cuộc của các cơ quan báo chí Trung ương, các ngành, các địa phương tạo nên sự lan tỏa thông tin ngày càng nhanh và rộng rãi.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Từ việc tổ chức, thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, trong 10 năm qua, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị.  Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn duy trì tốt hoạt động giao ban định kỳ dư luận xã hội hàng tháng trong đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của Bộ; Đảng ủy Bộ Ngoại giao với đặc thù có các đảng viên sinh hoạt ngoài nước đã xây dựng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội ngoài nước để theo dõi, phản ánh tình hình các nước, cung cấp nguồn thông tin đa chiều; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam nắm thông tin dư luận xã hội qua đội ngũ hội viên theo ngành dọc trong cả nước; Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam nắm thông tin dư luận xã hội theo đơn thư, tin phải ánh của độc giả, khán thính giả… 

Các mô hình đã góp phần đưa công tác dư luận xã hội ngày càng thực chất, phản ánh đầy đủ, kịp thời những luồng ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, những băn khoăn, lo lắng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, có thể kể đến các đảng ủy: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tạp chí Cộng sản, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Văn phòng Quốc hội, Bộ Ngoại giao, Đài Tiếng nói Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam...

Tặng bằng khen

Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối tặng Bằng khen cho 5 đồng chí có thành tích xuất sắc trong công tác dư luận xã hội năm 2023.

Qua thực tiễn triển khai công tác dư luận xã hội của Đảng bộ Khối, có thể rút ra được một số bài học kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, vai trò quan trọng của cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có ý nghĩa quyết định tới hiệu quả hoạt động của công tác dư luận xã hội. Một xã hội phát triển bền vững là xã hội đảm bảo tính dân chủ càng ngày càng được nâng cao, con người có điều kiện để bày tỏ những suy nghĩ, quan điểm, nguyện vọng chính đáng. Coi dư luận xã hội là một kênh thông tin tham khảo quan trọng trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách.

Thứ hai, coi trọng xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn. Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn với các cơ chế, điều kiện và phương thức hoạt động đảm bảo việc điều tra, nắm bắt dư luận xã hội.

Thứ ba, lắng nghe dư luận trên cơ sở chắt lọc. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chủ trương, chính sách triển khai trong đời sống xã hội sẽ luôn nhận được những ý kiến đánh giá khác nhau dựa trên các quan điểm, cách nhìn nhận và các yếu tố lợi ích của các đối tượng xã hội khác nhau. Việc chủ động tiếp nhận đầy đủ các luồng thông tin dư luận gồm cả đồng thuận, ủng hộ và những thông tin dư luận trái chiều đã tạo ra sự tương tác, phản biện, đa chiều cho hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và tổ chức, thực hiện.

Thứ tư, chú trọng quan tâm cung cấp thông tin, định hướng dư luận. Làm tốt việc nắm bắt và xử lý các thông tin dư luận hai chiều là yếu tố quan trọng nhất để tạo sự minh bạch thông tin phục vụ cho công tác xử lý, định hướng dư luận.

 Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất