Chủ Nhật, 26/5/2024
Vĩnh Phúc
Thứ Bảy, 9/9/2017 8:31'(GMT+7)

Vĩnh Phúc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế


Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực thực hiện nhiều biện pháp từ thông tin, tuyên truyền đến đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước gắn với cải cách thủ tục hành chính... Trong đó, công tác thông tin, tuyên truyền luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tổ chức hội nghị tập huấn, đối thoại, cấp phát panô, áp phích, tờ rơi thông tin chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế… 

Để tạo thuận lợi cho đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Vĩnh Phúc triển khai các phần mềm trong việc cấp thẻ bảo hiểm y tế, quản lý công tác thu, giám định bảo hiểm y tế, lưu trữ quản lý hồ sơ... Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc cũng chủ động phối hợp với ngành Y tế rà soát các thủ tục hành chính trong công tác khám, chữa bệnh nhằm hạn chế phiền hà, bảo đảm quyền lợi chính đáng, tạo lòng tin cho người tham gia bảo hiểm y tế. 

Với quyết tâm hoàn thành lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2020, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều văn bản tạo cơ sở pháp lý và chính sách hỗ trợ phù hợp cho người dân khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Vĩnh Phúc đã trích kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng khi tham gia bảo hiểm y tế có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh như: Hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; người từ 60 - 70 tuổi được hỗ trợ 30% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ 50% kinh phí cho người từ 70 - 80 tuổi và 20% kinh phí cho người thứ nhất trong gia đình mua thẻ bảo hiểm y tế. Vĩnh Phúc cũng kiện toàn hệ thống mạng lưới đại lý thu bảo hiểm y tế theo cơ chế dịch vụ công đối với tổ chức, đơn vị, phù hợp quy định của Luật bảo hiểm y tế.. 

Với những giải pháp tích cực, chủ động, đến nay, các chính sách, chế độ bảo hiểm y tế được triển khai đầy đủ, kịp thời, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân tỉnh Vĩnh Phúc. Tính đến hết tháng 6/2017, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của Vĩnh Phúc đạt 81,7% với gần 880.000 người tham gia, trong đó, tỷ lệ hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế chiếm 38%./. 

TTX

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất