Thứ Sáu, 19/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 18/5/2022 23:40'(GMT+7)

Xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố Hải Phòng trong sạch, vững mạnh

Quang cảnh Tọa đàm.

Quang cảnh Tọa đàm.

Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII gắn với Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", chiều ngày 18 tháng 5 năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức tọa đàm Khoa học "Một số giải pháp xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố Hải Phòng trong sạch, vững mạnh".

Phát biểu đề dẫn tại Tọa đàm, đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh: “Tọa đàm là dịp để mỗi chúng ta một lần nữa tìm hiểu, làm rõ và tri ân những cống hiến lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, với Nhân dân và dân tộc Việt Nam; từ đó, tiếp nối và phát huy những giá trị to lớn đối với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là trong xây dựng Đảng bộ thành phố, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh hiện nay”.

Đồng chí Đào Khánh Hà phát biểu đề dẫn Tọa đàm.

Đồng chí Đào Khánh Hà phát biểu đề dẫn Tọa đàm.

Tọa đàm đã nhận được 38 tham luận của các nhà khoa học, các đại biểu Trung ương và thành phố. Các tham luận tập trung làm rõ những nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức và xây dựng Đảng về đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thứ hai, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp mang tính lý luận và thực tiễn góp phần vào xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng vào thực tiễn của Đảng bộ thành phố; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/19/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thứ ba, làm rõ bài học về xây dựng Đảng và cũng cố chính quyền các cấp trong giai đoạn hiện nay; trong đó xác định xây dựng Đảng về đạo đức là một trong những vấn đề quan trọng, góp phần vào nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố, góp phần vào hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” xứng đáng với niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố.

Tại Tọa đàm, các đại biểu đã lắng nghe 8 tham luận đại diện cho các cơ quan Trung ương và đại diện các địa phương, đơn vị, sở, ngành trên địa bàn thành phố. Các tham luận đã tập trung vào các giải pháp góp phần xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị và đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. 

PGS. TS. Bùi Đình Phong, Giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày tham luận tại Tọa đàm.

PGS. TS. Bùi Đình Phong, Giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày tham luận tại Tọa đàm.

Phát biểu chỉ đạo tại Tọa đàm, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng khẳng định: “Việc tổ chức Tọa đàm khoa học hôm nay không chỉ góp phần làm sáng rõ hơn những những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn cung cấp những luận căn khoa học, đề xuất những giải pháp và những bài học quý báu được rút ra từ thực tiễn xây dựng Đảng bộ thành phố về đạo đức. Kết quả của Tọa đàm khoa học hôm nay sẽ tạo ra xung lực mới cho toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị thành phố trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố; nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị khóa XII “về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Từ nhiều góc độ khác nhau, các bài viết đã tập trung phân tích sâu sắc, lý giải khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng nói chung, xây dựng Đảng về đạo đức nói riêng. Các bài viết đều khẳng định xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh là đòi hỏi khách quan, liên quan đến sự tồn vong của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa…”.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng phát biểu chỉ đạo tại Tọa đàm.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng phát biểu chỉ đạo tại Tọa đàm.

Bên cạnh đó, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng cũng nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cấp ủy, các tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị các cấp tiếp tục triển khai mạnh mẽ việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức sâu sắc những giá trị lý luận và thực tiễn trong xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng của Người; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp quan trọng, có tính thiết thực, khoa học, lâu dài và thường xuyên nhằm góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo xây dựng và phát triển thành phố nhanh, bền vững./.

Tin, ảnh: Văn Đại, Duy Thính, Hoàng Tùng

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất