Thứ Bảy, 15/6/2024

Yếu tố con người trong cơ chế, chính sách đặc thù dành cho Thành phố Hồ Chí Minh

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Tuy nhiên, không phải Nghị quyết 98 được ban hành, cơ chế, chính sách đặc thù được cho phép áp dụng thì mặc nhiên sẽ có được những kết quả như mong muốn. Yếu tố con người, xét trên nhiều phương diện, là yếu tố then chốt quyết định và thẩm định, đánh giá được hiệu quả mà Nghị quyết 98 mang lại. 

Người dân - trung tâm của sự phục vụ

Mục tiêu tổng quát phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, do Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định, có nêu: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, huy động hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước; đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc; vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân; thành phố là trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á”.

Bưu điện thành phố. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Bưu điện thành phố. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Mục tiêu tổng quát đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị của Đảng bộ thành phố về xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh giàu mạnh, văn minh, phát triển bền vững vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân. Nhân dân là chủ thể, là trung tâm phục vụ, là mục tiêu của nhiệm vụ phát triển. Để thực hiện được những mục tiêu đó, Thành phố Hồ Chí Minh nhận được sự quan tâm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khi ban hành các nghị quyết về phát triển thành phố, gần đây nhất là Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cụ thể hóa Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã nhận được sự đồng thuận của Quốc hội khóa XV, bằng việc ban hành Nghị quyết 98 cho phép thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc vốn đã và đang kìm hãm sự phát triển của thành phố. 

Xác định Nhân dân là chủ thể, là mục tiêu quan trọng sẽ góp phần nâng cao tình cảm cách mạng, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ tận tụy của mỗi cán bộ, đảng viên, các cấp ủy, tổ chức Đảng và toàn hệ thống chính trị khi tham gia vào quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 98 trên địa bàn thành phố; hạn chế thấp nhất việc để xảy ra sai sót, cả lý do chủ quan lẫn khách quan; nỗ lực vượt qua khó khăn đạt được hiệu quả cao nhất. Đồng thời, phải xác định Nhân dân là chủ thể, là mục tiêu hướng đến trong thực hiện nhiệm vụ thì mỗi cấp ủy Đảng, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên mới giữ vững nguyên tắc lấy dân làm gốc, nâng cao ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường sự tham gia của Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 98, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước. Nhân dân tin yêu, đồng lòng, ủng hộ, góp sức sẽ góp phần đem lại thành công, như bài học “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Cán bộ, đảng viên - những người trực tiếp thực thi công vụ

Phát biểu tại Hội nghị giao ban sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, khi đề cập đến việc thực hiện Nghị quyết 98, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Ngày 01/8/2023, Nghị quyết 98 của Quốc hội chính thức có hiệu lực. Nhiệm vụ của đội ngũ tuyên giáo, báo chí thành phố ngay từ lúc này, là tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động, cụ thể các nội dung cơ chế, chính sách mà Quốc hội trao cho Thành phố Hồ Chí Minh, để mỗi cấp ủy Đảng, chính quyền, từng cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân hiểu sâu sắc về Nghị quyết quan trọng này. Qua đó, thấy được vai trò các tổ chức Đảng, nhiệm vụ của ủy ban nhân dân là gì, trách nhiệm hội đồng nhân dân đến đâu và từng con người cụ thể thế nào. Chúng ta không thể cứ nói đến Nghị quyết 98 bằng sự phấn khởi mà nội dung của Nghị quyết không hiểu rõ hoặc không nắm hết. Càng không thể xem Nghị quyết 98 là đôi đũa thần tức thời, nếu không hiểu đầy đủ về nội dung, không vận hành tích cực, từng tổ chức, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, công chức không nhập cuộc với tinh thần quyết liệt tiến công thì sẽ rất khó có được kết quả như mong đợi”.

Con người luôn luôn là nhân tố quan trọng nhất trong sự nghiệp cách mạng. Nghị quyết 98 của Quốc hội được xây dựng công phu, khoa học, trên cơ sở bám sát thực tiễn, đã phản ánh được yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh. Vấn đề cấp bách nhất hiện nay là đưa nhanh nghị quyết trở lại cuộc sống, biến tư tưởng, quan điểm của Nghị quyết 31, Nghị quyết 98 thành quyết tâm hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chính chính trị - xã hội và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân thành phố ngay từ khi Nghị quyết 98 có hiệu lực. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tùy theo vị trí công tác, cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân trong việc cùng với cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện Nghị quyết 98. 

Trải qua những vướng mắc tồn tại kéo dài vốn kìm hãm sự phát triển của thành phố, khi có được cơ chế tháo gỡ khó khăn, chắc chắn tâm lý chung của đại đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân thành phố là hân hoan, phấn khởi, vui mừng - một cảm xúc tự nhiên, chính đáng. Tuy nhiên, như lời của đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, “Nghị quyết 98 không phải là đôi đũa thần tức thời” để biến mọi thứ trở thành hiện thực, mà đòi hỏi phải có sự vào cuộc trên tinh thần tiến công. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thời gian qua đã nỗ lực cố gắng thì nay càng cần phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa; không ngừng tư duy sáng tạo, chủ động tham mưu đề xuất giải pháp đối với những vấn đề chưa có tiền lệ; tích cực làm việc trên tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, bám sát chủ trương, chính sách và chỉ đạo, định hướng của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 98 cũng cho phép Thành phố Hồ Chí Minh linh động trong tổ chức bộ máy; thu hút đãi ngộ nhân tài; chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn, người lao động thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, một số hội có tính chất đặc thù và một số cơ quan trung ương trên địa bàn thành phố theo hiệu quả công việc. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị cần có giải pháp thực hiện hiệu quả những nội dung này, nhất là các vấn đề liên quan đến quyền lợi, chính sách đãi ngộ, để thật sự phát huy năng lực cán bộ công chức, viên chức… tạo đòn bẩy cho sự phát triển; tránh để xảy ra những bất cập trong đánh giá, phân loại hiệu quả làm việc của cán bộ nói chung.

Những người giữ vai trò kiểm tra, giám sát


Theo V.I.Lênin, “chỉ có kẻ nào không làm một công việc thực tiễn nào mới không bị sai lầm”[1]. Tại Hội nghị triển khai Nghị quyết 98 do Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Thí điểm thì phải có rủi ro và cũng phải chấp nhận rủi ro. Trên tinh thần tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức và hạn chế mọi rủi ro đến mức thấp nhất có thể. Thực hiện phương châm hành động là ‘kế hoạch 1, biện pháp 10, kiểm tra, uốn nắn 20’. Kiểm tra để hỗ trợ, giúp đỡ, uốn nắn, phát hiện những gì cần uốn nắn, đừng để cán bộ va vấp vào những vấn đề rủi ro lớn. Khi gặp những vấn đề khó thì báo cáo Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm cho ý kiến để cá nhân các đồng chí không phải gặp rủi ro, yên tâm hành động vì lợi ích chung”.

Chủ động phòng ngừa, tăng cường kiểm tra, giám sát không để xảy ra những sai sót, những rủi ro lớn là quan điểm chỉ đạo thẳng thắn, cởi mở, chân tình của đồng chí Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Đó cũng là quan điểm lãnh đạo xuyên suốt của Đảng ta về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, nhất là khi thành phố được Quốc hội trao quyền thí điểm những cơ chế, chính sách chưa từng có tiền lệ. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan dân cử, đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc; cơ quan báo chí, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân chính là những người đang giữ vai trò kiểm tra, giám sát hết sức quan trọng này cần duy trì thường xuyên, liên tục và chủ động để Nghị quyết 98 qua quá trình thực hiện sẽ mang lại những kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh; góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của Nhân dân thành phố và đóng góp vai trò ngày càng quan trọng cho sự phát triển của đất nước.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh: Trường hợp làm không đúng việc phải làm, làm không đúng việc cho phép mình làm theo quy định thì phải kiểm tra, uốn nắn kịp thời. Nếu có tiêu cực thì phải xử lý nghiêm khắc, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. 

Trịnh Thanh Toàn - Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
--------

 [1] V.I. Lênin: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, t.37,  tr.205-206

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất