Thứ Bảy, 24/2/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Năm, 1/6/2023 10:52'(GMT+7)

Lào Cai đẩy mạnh chuyển đổi sổ quốc gia

Đoàn viên thanh niên là lực lượng xung kích trong các hoạt động chuyển đổi số.

Đoàn viên thanh niên là lực lượng xung kích trong các hoạt động chuyển đổi số.

Kết nối Cổng dịch vụ công của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ xác thực thông tin công dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; hoàn thành triển khai 23/25 dịch vụ công thiết yếu theo chỉ đạo của Chính phủ và cơ bản hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chip; cập nhật, làm sạch dữ liệu dân cư, hộ tịch, Bảo hiểm xã hội và thực hiện khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân; cài đặt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNelD... mang lại lợi ích thiết thực phục vụ người dân và doanh nghiệp, tạo nền tảng quan trọng cho việc triển khai Đề án 06 năm 2023 và những năm tiếp theo, góp phần thúc đẩy phát triển công tác chuyển đổi số của tỉnh.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức triển khai thực hiện vẫn còn một số “điểm nghẽn” làm chậm tiến độ triển khai như: Hạ tầng kỹ thuật, công nghệ còn lạc hậu, thiếu đồng bộ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin còn khó khăn, nhất là tại địa bàn vùng sâu, vùng xa. Nguồn nhân lực phục vụ Đề án còn thiếu, trình độ, chất lượng chưa thật sự đáp ứng tốt yêu cầu, nhất là về công nghệ thông tin. Dữ liệu các chuyên ngành chưa đầy đủ, đồng bộ. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mới chỉ tập trung đẩy mạnh số lượng, mà chưa thật sự quan tâm về chất lượng dẫn đến số lượng dịch vụ phát sinh hồ sơ còn chưa cao. Công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.