Chủ Nhật, 16/6/2024
Dân tộc - Tôn giáo
Thứ Ba, 15/8/2023 9:58'(GMT+7)

300 cán bộ tham gia tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền và xử lý điểm nóng về dân tộc, tôn giáo

Quang cảnh lớp tập huấn.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền và tham gia xử lý điểm nóng về dân tộc, tôn giáo năm 2023.

Hội nghị tập huấn nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng tuyên truyền và tham gia xử lý những điểm nóng về dân tộc, tôn giáo cho gần 300 cán bộ làm công tác tuyên giáo từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tại Hội nghị, bà Hoàng Thị Hạnh, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã truyền đạt đến đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa về chuyên đề: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc và công tác dân tộc; khái quát đặc điểm các dân tộc Việt Nam; một số kết quả thực hiện chính sách dân tộc thời gian qua; kiến thức, kỹ năng phòng ngừa và quy trình giải quyết điểm nóng về vấn đề dân tộc.

Hội nghị cũng được nghe ông Lê Trung Kiên, Phó Chánh Văn phòng Ban Tôn giáo Chính phủ truyền đạt chuyên đề: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và công tác tín ngưỡng, tôn giáo; những kết quả nổi bật trong thời gian qua; kiến thức, kỹ năng phòng ngừa và quy trình giải quyết điểm nóng về tôn giáo.

Hội nghị cũng là dịp để các cán bộ làm công tác tuyên giáo từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nắm bắt, bổ sung kỹ năng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo đến với Nhân dân.; nhằm kịp thời ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân tộc vi phạm pháp luật, đi ngược với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thông qua hội nghị tập huấn giúp đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của tỉnh Thanh Hóa, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ở xã, phường, thị trấn nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân tộc, tôn giáo./.

Quốc Hùng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất