Chủ Nhật, 21/7/2024
Dân tộc - Tôn giáo
Thứ Hai, 14/8/2023 15:3'(GMT+7)

Bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo

Đồng chí Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 68 Trung ương, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 68 Trung ương, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Hoài Bắc, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; đồng chí Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ; hơn 170 đại biểu đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Sau hơn 1 năm triển khai Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo đã được Bộ Nội vụ và UBND các tỉnh, thành phố triển khai kịp thời. Cả nước đã tổ chức được 216 hội nghị tập huấn cho 28.100 lượt cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo nhằm trang bị cho cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo kiến thức cơ bản về tín ngưỡng, tôn giáo; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; công tác quản lý nhà nước đối với tín ngưỡng, tôn giáo; kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp tiếp cận, xử lý các vụ việc liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; trao đổi kinh nghiệm và cách thức ứng xử đối với tôn giáo.

Theo báo của Ban tổ chức hội nghị, thời gian qua, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên phạm vi cả nước diễn ra sôi động, cơ bản ổn định, đúng Hiến chương, điều lệ và tuân thủ pháp luật; xu hướng đồng hành cùng dân tộc là chủ yếu trong tất cả các tôn giáo. Những giá trị tích cực của đạo lý thờ cúng Tổ tiên, tôn vinh và nhớ ơn những người có công với nước được thực hiện.

Các tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động y tế, giáo dục, xã hội, từ thiện; nguồn lực của các tôn giáo tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương được phát huy.

Công tác tín ngưỡng, tôn giáo được các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị quan tâm, tham mưu thực hiện có hiệu quả; kịp thời phát hiện và xử lý các hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, tạo sự đồng thuận trong chức sắc, tín đồ và quần chúng nhân dân. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả, góp phần ổn định tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trong cả nước.


Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Phan Quý Phương cho biết, trong những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trên địa bàn tỉnh đã hướng dẫn, giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của tổ chức, cá nhân tôn giáo. 

Tuyên truyền, vận động, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá và hoạt động trái pháp luật; các hiện tượng tôn giáo mới, “đạo lạ”, “tà đạo”. 

Tạo sự đồng thuận trong chức sắc, tu sỹ, tín đồ và quần chúng nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của chức sắc, tín đồ đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền các cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế mong muốn tại hội nghị này, bên cạnh tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo các tỉnh, thành tiếp tục trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ đủ năng lực, phẩm chất làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo, để toàn thể Hội nghị nghiên cứu, học hỏi, vận dụng phù hợp với thực tiễn tình hình tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương.

Thông qua các hội nghị tập huấn nghiệp vụ, nhận thức về tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ, năng lực công tác tín ngưỡng, tôn giáo của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo được nâng lên; việc hướng dẫn các tổ chức tôn giáo hoạt động tôn giáo đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người và ổn định tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở địa phương.

Tại hội nghị, bên cạnh việc tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo các tỉnh, thành phố đã có những trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác triển khai tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đủ năng lực, phẩm chất làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại các địa phương, đưa ra những kiến nghị và đề xuất, góp phần vào việc nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo đáp ứng tốt hơn nữa nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Thanh Hoài

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất