Thứ Năm, 20/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Ba, 24/11/2020 16:24'(GMT+7)

Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học đóng góp lớn vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Ứng dụng CNSH trong trồng dưa lưới tại Công ty CP Thương mại và Xây dựng Đầm Hà, Quảng Ninh.

Ứng dụng CNSH trong trồng dưa lưới tại Công ty CP Thương mại và Xây dựng Đầm Hà, Quảng Ninh.

Kết quả cuộc điều tra khẳng định: Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW về “Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và sau gần 5 năm thực hiện Kết luận số 06-KL/TW về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, việc phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trên nhiều lĩnh vực đã đem lại những thành tựu nổi bật, đóng góp lớn vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

78% người được hỏi cho rằng, việc phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp (tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao, các chế phẩm sinh hoạt bảo vệ vật nuôi, cây trồng đã đem lại những thành tựu nổi bật, đóng góp lớn vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đối với lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân (sản xuất vắc-xin thiết yếu và một số chế phẩm, dược phẩm phục vụ bảo vệ sức khỏe nhân dân, đưa liệu pháp công nghệ gen, công nghệ tế bào trong điều trị bệnh, con số này là 66%.

Đối với lĩnh vực công nghệ bảo quản và chế biến nông – lâm – thủy sản (sản xuất các axit amin, enzim, phụ gia thực phẩm và thực phẩm lên men trong nghệ bảo quản, chế biến, 56% người được hỏi cho rằng đã có những thành tựu nổi bật, đóng góp lớn vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

94% người được hỏi cho biết họ quan tâm đến việc phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học ở nước ta trong thời gian qua.

Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, các ngành, các địa phương và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí quan trọng của công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được thực hiện khá tốt.

Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học ngày càng trở thành lĩnh vực thu hút sự quan tâm của các giai tầng xã hội, nhất là từ phía đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học có liên quan đến công nghệ sinh học; doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh có ứng dụng công nghệ sinh học.

Cuộc điều tra dư luận xã hội do Viện Dư luận xã hội thực hiện cuối tháng 9, đầu tháng 10 năm 2020. Mẫu điều tra được chọn theo phương pháp chọn mẫu có chủ định, kết hợp với chọn mẫu ngẫu nhiên phân theo khu vực. Địa bàn điều tra là các cơ quan Trung ương, các thành phố lớn và một số tỉnh đại diện cho các khu vực, vùng miền trong cả nước như; Hà Nội, Hải Dương, Thái Nguyên, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hậu Giang, Cần Thơ.

Số lượng mẫu phiếu điều tra là 1.600 phiếu. 

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất