Thứ Năm, 23/5/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Tư, 2/12/2020 17:10'(GMT+7)

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo buổi làm việc với các vụ, đơn vị. (Ảnh: TA)

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo buổi làm việc với các vụ, đơn vị. (Ảnh: TA)

Thực hiện Kế hoạch số 407-KH/BTGTW ngày 14/7/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hoạt động của Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Hướng dẫn số 145-HD/BTGTW ngày 7/8/2020 về tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, thời gian qua, các Vụ, đơn vị có liên quan trong Ban đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền về Đại hội như: biên soạn, phát hành Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền trong Đảng và xã hội; Hướng dẫn tuyên truyền trên các báo chí về Đại hội; chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, các gương anh hùng, chiến sĩ thi đua, các điển hình tiên tiến; tổ chức các hội nghị thông tin cho các cơ quan báo chí về các kỳ đại hội; hội nghị báo cáo viên chuyên đề về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tạp chí Tuyên giáo; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông duyệt các ấn phẩm tuyên truyền; phối hợp với các thành viên Tiểu ban tuyên truyền, các cơ quan liên quan chỉ đạo công tác tuyên truyền. 

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TA)

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TA)

Trong thời gian tới, để tiếp tục làm tốt nhiệm vụ được phân công trong hoạt động của Tiểu ban tuyên truyền, nhất là dịp trước, trong và sau Đại hội, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị các vụ, đơn vị bám sát theo Kế hoạch số 407-KH/BTGTW, ngày 14/7/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngoài các công việc đã triển khai lưu ý một số nội dung công việc sau trong thời gian tới:

Vụ Tuyên truyền tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân về Đại hội.

Chỉ đạo về nội dung chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội thi đua yêu nước; xây dựng Tờ gấp tuyên truyền sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X dự kiến phát hành vào cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1/2021.

Vụ Báo chí Xuất bản tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về diễn biến, nội dung chính của Đại hội, các gương anh hùng, chiến sĩ thi đua, các điển hình tiên tiến; các kết quả nổi bật của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên các lĩnh vực; các hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức Đại hội.

Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo tổ chức Hội nghị báo cáo viên thông về kết quả, thành công của Đại hội.

Tạp chí Tuyên giáo, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục duy trì tin, bài về Đại hội Thi đua yêu nước vào thời điểm trước, trong và sau Đại hội theo hướng đa dạng hình thức thể hiện, phong phú về nội dung và tạo sức lan tỏa trong xã hội, tạo ra không khí sôi nổi trong Thi đua lập thành tích ở các cấp, các ngành.

Nhật Minh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất