Chủ Nhật, 21/7/2024

Bắc Hà (Lào Cai): Sẵn sàng chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp

Thị trấn Bắc Hà.

Thị trấn Bắc Hà.

Đảng bộ huyện Bắc Hà hiện có 58 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 4.244 đảng viên sinh hoạt tại 253 chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Toàn huyện có 127/158 chi bộ thôn, tổ dân số có ban chi ủy, đạt 80,3%.

 Cụ thể hóa Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 06 của Tỉnh ủy Lào Cai về "Một số nội dung về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Hà đã chú trọng triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định, tiến độ đã đề ra. Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy trên địa bàn huyện đã kịp thời triển khai công tác chuẩn bị đại hội theo đúng tinh thần chỉ thị của Trung ương và kế hoạch của Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai quán triệt đến 100% cấp ủy chi bộ và đảng bộ trực thuộc về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, gồm cả chi bộ cơ sở với phương châm “Đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương" của Ðảng; coi trọng chất lượng, không phô trương hình thức.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng quán triệt các tới chi bộ, đảng bộ trực thuộc khi xây dựng báo cáo chính trị phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới cụ thể, phù hợp điều kiện thực tế. Ðặc biệt thực hiện nghiêm công tác nhân sự cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc Ðảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Cấp ủy nhiệm kỳ tới phải đặc biệt coi trọng chất lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, có năng lực và sức chiến đấu cao. Công tác chuẩn bị nhân sự phải thực hiện đúng điều lệ, quy chế, quy định của Ðảng và pháp luật Nhà nước; chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, uy tín, triển vọng, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (12/3/1950 - 12/3/2020) và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bắc Hà đã lựa chọn và triển khai đầu tư xây dựng hai công trình trọng điểm. Đó là, công trình Trường Mầm non thị trấn Bắc Hà, tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách huyện là 18 tỷ đồng. Công trình Trụ sở hợp khối các cơ quan huyện Bắc Hà cao 3 tầng, đáp ứng nhu cầu làm việc cho các cơ quan: Phòng Dân tộc, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện và bộ phận một cửa liên thông của huyện. Công trình có tổng mức đầu tư 6,5 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách huyện là 4,5 tỷ đồng. Phấn đấu hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước khi diễn ra Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Hà lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bên cạnh đó, các chi Đảng bộ cơ sở trực thuộc đã và đang triển khai thực hiện và hoàn thành các công trình chào mừng, đặc biệt chú trọng phát động triển khai phong trào thi đua chào mừng tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Xã Cốc Lầu đưa vào sử dụng công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025

Công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 tại xã Cốc Lầu.

Với tinh thần khẩn trương, các cấp ủy đảng huyện Bắc Hà đã và đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội Ðảng cấp cơ sở đúng kế hoạch, bảo đảm thành công. Đến thời điểm hiện tại, Đảng bộ huyện đã cơ bản hoàn thiện các nội dung "đầu việc" như: rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020 - 2025; thành lập 4 tiểu ban phục vụ đại hội Đảng bộ huyện Bắc Hà khóa XXIV (Tiểu ban văn kiện; Tiểu ban nhân sự; Tiểu ban tuyên truyền - khánh tiết và Tiểu ban tổ chức phục vụ); thành lập tổ giúp việc Tiểu ban nhân sự và Tổ biên tập văn kiện; thành lập các tổ công tác hướng dẫn, giúp đỡ các xã, thị trấn triển khai công tác đại hội đảng bộ xã; thành lập tổ giúp việc Đại hội điểm Đảng bộ xã Bản Phố và Chi bộ phòng giáo dục; hoàn thành rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội tại các chi đảng bộ cơ sở và rà soát nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp ủy huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đến nay Đảng bộ huyện đã hoàn thiện, chỉnh sửa biên tập lần 4 Báo cáo chính trị; xây dựng đề cương báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; ban hành hướng dẫn về một số nội dung chi tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; hướng dẫn một số nội dung xây dựng báo cáo chính trị đại hội đảng bộ xã; hướng dẫn lập hồ sơ và nộp hồ sơ đại hội đại biểu đảng bộ huyện, các chi đảng bộ trực thuộc Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Đoàn Ngọc Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Hà  cho biết: Đến thời điểm hiện tại, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức duyệt văn kiện 21/21 đảng bộ xã, thị trấn. 21/21 Đảng bộ xã, thị trấn và Đảng bộ ngành trực thuộc đã tổ chức xong Đại hội điểm chi bộ trực thuộc; đã có trên 70% các chi bộ trực thuộc Ðảng bộ cơ sở tiến hành xong đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022, hoàn thành kế hoạch của huyện đề ra, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu. Qua nắm tình hình và thực tế chưa có đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội cũng như chuẩn bị nhân sự của các chi bộ.

Duyệt Văn kiện Đại hội.

Duyệt Văn kiện Đại hội.

Vinh dự được Huyện ủy Bắc Hà lựa chọn tổ chức đại hội điểm Đảng bộ cấp xã, thị trấn, Đảng bộ xã Bản Phố đã nghiêm túc triển khai các bước chuẩn bị theo đúng quy trình, sẵn sàng cho việc tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự kiến diễn ra trong tháng 3/2020.

Đồng chí Lý Xuân Sùng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Bản Phố cho biết: Để đại hội diễn ra theo đúng quy định, Đảng ủy xã  đã có sự chuẩn bị sớm và chỉ đạo sát sao đối với các chi bộ trực thuộc. Đảng ủy xã đã ban hành kế hoạch chi tiết và triển khai nhiều cuộc họp quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bám sát các hướng dẫn của Huyện ủy để quán triệt chủ trương tới các chi bộ, yêu cầu có sự chuẩn bị chu đáo, thận trọng, đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự cho đại hội, đúng các tiêu chí về cơ cấu, chất lượng, số lượng. Đặc biệt quan tâm công tác xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội. Coi trọng công tác nhân sự, đồng thời tiến hành lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, cán bộ hưu trí, lão thành và các tầng lớp nhân dân cho dự thảo các văn kiện...

Đảng bộ xã Bản Phố tổ chức thành công Đại hội điểm chi bộ Bản Phố 2, nhiệm kỳ 2020- 2022

Đảng bộ xã Bản Phố tổ chức thành công Đại hội điểm chi bộ Bản Phố 2, nhiệm kỳ 2020- 2022.

Nhìn chung, công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp ở Bắc Hà đã bảo đảm yêu cầu đề ra. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp uỷ tiếp tục lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, của ngành, của cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác tư tưởng trước, trong và sau đại hội; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Bài, ảnh: Tráng Xuân Cường

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất