Thứ Ba, 25/6/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Năm, 6/2/2020 9:19'(GMT+7)

Bản Phố 2: Điểm sáng ở vùng cao Bắc Hà - Lào Cai

Đồng bào Mông Bản Phố 2 vui mùa thua hoạch lúa lai

Đồng bào Mông Bản Phố 2 vui mùa thua hoạch lúa lai

PHÁT HUY VAI TRÒ LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ, GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Nằm ngay trung tâm xã, trọn vẹn trong thung lũng lòng chảo là thôn Bản Phố 2, xã Bản Phố được sát nhập từ 2 thôn cũ là Bản Phố 2a và 2b. Hiện thôn có 137 hộ dân, với 614 khẩu, thuộc 3 dân tộc, trong đó đồng bào Mông chiếm 97%. Chi bộ thôn Bản Phố 2 hiện có 33 đảng viên.  

Thời gian  qua, với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu vươn lên, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong thôn đã phát huy tiềm năng thế mạnh, tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, bảo tồn và phát huy làng nghề nấu rượu ngô đặc sản, đúc lưỡi cày  gắn với du lịch.

Bí thư Chi bộ thôn Bản Phố 2 - Lý Vần Sồ cho biết;  "Cấp ủy chi bộ thôn đã lãnh đạo phát triển kinh tế thông qua công tác tuyên truyền, vận động tại các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn. Chú trọng triển khai các chương trình, Nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện và xã, nhất là các chính sách hỗ trợ vùng đặc biệt khó khăn, chương trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chương trình tái cơ cấu nông nghiệp, các dự án giảm nghèo, chương trình 135, 30a, chính sách vay vốn hộ ngèo, cận nghèo… đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân. Mặt khác tác động tích cực đến ý thức và hành động của người dân trong phát triển kinh tế đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM. Trong thôn đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình phát triển kinh tế... thu nhập bình quân từ 50 - 70 triệu đồng/năm. Ðời sống của nhân dân được cải thiện, từng bước nâng cao".

Toàn cảnh thôn Bản Phố 2, xã Bản Phố

Toàn cảnh thôn Bản Phố 2, xã Bản Phố

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp, kết thúc năm 2019, tổng thu nhập bình quân đầu người trong thôn đạt 36 triệu đồng/năm, tăng 7 triệu đồng so với năm 2017, vượt 8% so với mục tiêu Nghị quyết; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 202 tấn, tăng 30 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 329kg/năm, vượt 10% mục tiêu nghị quyết; giá trị sản xuất trên 1 đơn vị đất canh tác đạt 36 triệu đồng/ha, đạt 100% mục tiêu; cơ cấu kinh tế nông nghiệp - nông thôn chuyển dịch tích cực, phá thế thuần nông; đẩy mạnh phát triển du lịch- dịch vụ. Hiện thôn đã có 5 hộ gia đình thanh niên làm mô hình du lịch homestay, trên 90% số hộ nấu rượu ngô đặc sản cung ứng thị trường, thành lập 2 hợp tác xã nấu rượu đặc sản do người dân trực tiếp quản lý. Có 11 hộ nấu rượu ngô đặc sản bằng men Hồng Mi và tổ chức đón khách du lịch trải nghiệm thực tế... Đời sống của nhân dân từng bước cải thiện và nâng cao, giảm 34 hộ nghèo, hiện thôn chỉ còn 7 hộ nghèo.

Phát triển làng nghề nấu rượu ngô đặc sản gắn với du lịch là hướng đi đúng đắn của Bản Phố

Phát triển làng nghề nấu rượu ngô đặc sản gắn với du lịch là hướng đi đúng đắn của Bản Phố

VỀ ĐÍCH THÔN NÔNG THÔN MỚI

Với những thành tích nổi bật trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Năm 2019, thôn Bản Phố 2 vinh dự được huyện và xã lựa chọn phấn đấu đạt thôn nông thôn mới. Tự hào song cũng ý thức trách nhiệm, để thực hiện nhiệm vụ này, thôn Bản Phố 2 đã thành lập Ban phát triển thôn do Bí thư chi bộ làm Trưởng ban để phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách đôn đốc, hướng dẫn người dân thực hiện từng tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Cấp ủy Chi bộ thôn xác định, mỗi hộ dân là một hạt nhân nông thôn mới và nhiều hộ tập trung lại để thành từng xóm nông thôn mới. Để dân hiểu và tham gia, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu nắm chắc chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và luôn chú trọng công tác vận động quần chúng nhân dân. Cấp ủy chi bộ thôn đã phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền vận động  thông qua các buổi họp thôn, chi bộ, tổ tuyên vận… Qua đó, cán bộ, đảng viên và bà con người Mông trong thôn đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ, tự giác tham gia phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới.  Bí thư Chi bộ thôn Bản Phố 2 - Lý Vần Sồ khẳng định.

Cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi cho rằng quan trọng nhất là thay đổi được nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới. Ðể làm được như vậy phải tích cực tuyên truyền, vận động, thuyết phục bà con hiểu mình là chủ thể chính để tham gia đóng góp công sức, vật chất cùng xây dựng mới theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để cùng được hưởng lợi. Tuyên truyền "mưa dầm thấm lâu", đảng viên đi đầu người dân trong bản học tập, tích cực tham gia nên đến nay, không chỉ nhiều hộ tích cực hiến đất làm đường giao thông, cơ sở hạ tầng nông thôn mà còn tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm…”, phó bí thư chi bộ - Trưởng thôn Bản Phố 2 - Ma Seo Phử chia sẻ.

Điểm nổi bật trong  nhiệm kỳ 2017- 2019, cấp ủy chi bộ thôn Bản Phố 2 đã vận động nhân dân tham gia đóng góp gần 60 triệu đồng quỹ xây dựng nông thôn mới, đầu tư xây dựng đường điện thắp sáng đường quê năm 2019, tham gia 1.056 công lao động làm 2,6 km đường giao thông nội đồng, đổ bê tông xi măng 570m đường liên gia ngõ xóm; làm nhà văn hóa, tham gia 350 công lao động sửa chữa, bảo dưỡng công trình thủy lợi, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, làm công trình điện thắp sáng đường quê; các hộ dân qua tuyên truyền đã đầu tư 300 triệu đồng làm 120 nhà vệ sinh; hiện 137/137 hộ dân có  nhà tiêu hợp vệ sinh; 105 chuồng gia súc, chỉnh trang 70 nhà ở dân cư…100% số hộ đạt chuẩn về nhà ở và công trình vệ sinh, chuồng trại theo quy định.

Xuân mới niềm vui mới trên vùng cao Bản Phố

Xuân mới niềm vui mới trên vùng cao Bản Phố

Ông Vàng Seo Sàng, bí thư Đảng ủy xã Bản Phố tự hào cho biết; "nhờ sự năng động sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm của đảng viên trong chi bộ và sự đoàn kết, tích cực hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân các dân tộc, thôn Bản Phố 2 đã và đang có hướng đi hiệu quả trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh chỉ đạo của cấp ủy chi bộ thôn đã và đang được biểu dương, học tập và nhân rộng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới ấm no đang hiện hữu trên bản làng vùng cao Bản Phố".

 

Chi bộ thôn Bản Phố 2 tổ chức thành công thắng lợi Đại hội điểm chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020- 2022

Chi bộ thôn Bản Phố 2 tổ chức thành công thắng lợi Đại hội điểm chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020- 2022

Vinh dự, tự hào, kết thúc năm 2019, thôn Bản Phố 2 đã hoàn thành 15/15 tiêu chí thôn nông thôn mới, thôn được Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới huyện Bắc Hà công nhận đạt thôn nông thôn mới. Chi bộ thôn Bản Phố 2 được lựa chọn và tổ chức thành công thắng lợi Đại hội điểm chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020- 2022 trên địa bàn xã.  Từ đó, giúp Đảng bộ xã Bản Phố đúc rút kinh nghiệm hoàn thành đại hội chi bộ, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã và đây cũng vinh dự là nơi tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2020- 2025 trên địa bàn huyện vùng cao Bắc Hà./.

Bài, ảnh: Tráng Xuân Cường 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất