Thứ Năm, 23/5/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Sáu, 30/12/2022 17:37'(GMT+7)

Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo kết quả thi vòng 1 và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức, viên chức năm 2022

Căn cứ Quyết định số 88-QĐ/TW, ngày 01/12/2022 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1936-QĐ/BTGTW, ngày 30/11/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức năm 2022;

Căn cứ kết quả thi vòng 1 (thi trắc nghiệm trên máy tính) môn Kiến thức chung và môn Ngoại ngữ, kỳ thi tuyển công chức, viên chức năm 2022,

Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2022 thông báo:

I. Kết quả thi vòng 1

1. Kết quả thi vòng 1 môn Kiến thức chung và môn Ngoại ngữ, kỳ thi tuyển công chức, viên chức năm 2022 (danh sách kèm theo). 

2. Thí sinh đạt kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho 02 phần thi: môn Kiến thức chung và môn Ngoại ngữ, trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

II. Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2: thi nghiệp vụ chuyên ngành (danh sách kèm theo).

2. Triệu tập thí sinh

2.1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 00, ngày 05/01/2023 (Thứ Năm).

- Địa điểm: Phòng họp B, tầng 4, số 7 Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội.

2.2. Hình thức, nội dung

- Hình thức thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị). 

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của thí sinh dự tuyển công chức, viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển

- Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm.

3. Đề nghị các thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển vòng 2 có mặt tại phòng thi trước 30 phút và mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có dán ảnh để làm thủ tục dự thi.

Chi tiết liên hệ: Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Tuyên giáo Trung ương, số 2B Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 080.45808; 080.45693./.

Kết quả thi vòng 1 và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức, viên chức năm 2022 chi tiết tại đây.KQ thi tuyen_0001.pdf

Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất