Thứ Năm, 23/5/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Tư, 28/12/2022 17:29'(GMT+7)

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022

Các đồng chí lãnh đạo Ban, Trưởng các đoàn thể, các vụ trưởng, trưởng các đơn vị cơ quan cùng nhau chứng kiến lễ Ký giao ước thi đua năm 2023 giữa Thủ trưởng cơ quan với Chủ tịch Công đoàn cơ quan. (Ảnh: TA)

Các đồng chí lãnh đạo Ban, Trưởng các đoàn thể, các vụ trưởng, trưởng các đơn vị cơ quan cùng nhau chứng kiến lễ Ký giao ước thi đua năm 2023 giữa Thủ trưởng cơ quan với Chủ tịch Công đoàn cơ quan. (Ảnh: TA)

Các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử ĐCSVN, Chủ tịch Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Công Dũng, Phó Tổng Biên tập thường trực Báo điện tử ĐCSVN, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh; Lê Huy Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Tuyên giáo, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương; Đào Văn Hiếu, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện các tổ chức đoàn thể gồm: Công đoàn, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên, Liên chi hội Nhà báo đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Đỗ Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Ban báo cáo tóm tắt hoạt động Công đoàn Ban Trong năm 2022. (Ảnh: TA)

Đồng chí Đỗ Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Ban báo cáo tóm tắt hoạt động Công đoàn Ban Trong năm 2022. (Ảnh: TA)

Báo cáo hoạt động công tác của Công đoàn cơ quan trong năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Cơ quan Ban; sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo Ban, công tác công đoàn trong cơ quan tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của Ban.

Cụ thể, công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên và người lao động tiếp tục được Ban Chấp hành Công đoàn, các ban của Công đoàn, các công đoàn bộ phận và tổ công đoàn quan tâm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động Công đoàn. Tăng cường trao đổi, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của người lao động; chủ động, nghiên cứu, tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các thiết chế phục vụ nhu cầu nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ công chức viên chức người lao động (CBCCVCNLD), nhất là những quy chế trực tiếp liên quan đến quyền và lợi ích của đoàn viên; chú trọng đến công tác chăm lo đời sống cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động; chủ động tham gia đóng góp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CBCCVCNLĐ về tiền lương, chế độ đãi ngộ, thi nâng ngạch chuyên viên, khen thưởng...

Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho công chức, viên chức, làm rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công đoàn viên trong việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu, rèn luyện tác phong, lề lối làm việc khoa học; có thái độ văn hóa trong ứng xử, giao tiếp và tinh thần phục vụ nhân dân.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn. Các Ban của công đoàn, 2 công đoàn bộ phận, các tổ công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các vụ, đơn vị sáng tạo, linh hoạt trong vận động, huy động nguồn lực nhằm chăm lo, hỗ trợ, động viên đoàn viên công đoàn (như tổ chức các hoạt động giao lưu, tặng quà nhân các ngày kỷ niệm, dịp lễ lớn; cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thăm hỏi, quan tâm khi người lao động đau ốm hay gia đình có việc hiếu hỉ…)

Đáng chú ý, Công đoàn thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”. Ban Chấp hành Công đoàn luôn chú trọng tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn; vận động đoàn viên công đoàn tích cực phát huy sáng kiến, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.(Ảnh: TA)

Các đồng chí chủ trì hội nghị.(Ảnh: TA)

Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân, của Ủy ban kiểm tra công đoàn. Ban Chấp hành Công đoàn đã chỉ đạo Ban Thanh tra Nhân dân, Ủy ban kiểm tra công đoàn, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy, Công đoàn cơ quan, chủ động xây dựng các chương trình kiểm tra, giám sát. Yêu cầu các công đoàn bộ phận, tổ công đoàn thường xuyên theo dõi, giám sát, tập trung vào các nội dung như việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt, lề lối làm việc, công tác phát triển đoàn viên và những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. 

Vận động đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động tập thể: các phong trào về nguồn, đi thực tiễn cơ sở, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhân các ngày kỷ niệm; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, lá lành đùm rách, tích cực tham gia quyên góp ủng hộ bằng tiền mặt cho Quỹ Vì người nghèo; các hoạt động từ thiện do các tổ chức cá nhân phát động…

CÁC ĐOÀN THỂ CƠ QUAN TÍCH CỰC TỔ CHỨC NHIỀU HOẠT ĐỘNG Ý NGHĨA

Đồng chí Đào Văn Hiếu, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022. (Ảnh: TA)

Đồng chí Đào Văn Hiếu, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022. (Ảnh: TA)

Báo cáo Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong năm 2022 đạt nhiều kết quả thiết thực. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác tuyên truyền về Đại hội Đoàn các cấp được chú trọng. Nhiều hoạt động Đoàn được lãnh đạo Ban ghi nhận, đánh giá tốt. Chất lượng tham mưu về ý tưởng, nội dung trong hoạt động Đoàn khi tham mưu được tập thể Ban Chấp hành Đoàn đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng, góp phần quan trọng thể hiện được vai trò, vị thế, tầm vóc của Ban…

Hội Cựu Chiến binh đã tổ chức thành công Đại hội Cựu Chiến binh cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương lần thứ III. Hội đã có nhiều hoạt động nhằm kịp thời động viên hội viên phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”. Các thành viên đã phát huy vai trò gương mẫu trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực như: Đi đầu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; đề cao trách nhiệm trong xây dựng cơ quan văn hóa và thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở…

Đồng chí Nguyễn Công Dũng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị.(Ảnh: TA)

Đồng chí Nguyễn Công Dũng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị.(Ảnh: TA)

Liên chi hội Nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai các chương trình công tác về báo chí và hoạt động Hội vừa đảm bảo thực tế, tình hình dịch bệnh, vừa đảm bảo bảo ý nghĩa, hiệu quả; có nhiều đóng góp cho công tác tham mưu, chỉ đạo, định hướng báo chí - xuất bản, công tác thông tin đối ngoại và công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đất nước. Chủ động, linh hoạt, tổ chức nhiều hoạt động phù hợp với đặc thù, nhiệm vụ chính trị, gắn kết sinh hoạt chính trị với sinh hoạt nghiệp vụ. Trong năm, Liên chi hội đã đoạt được nhiều giải thưởng báo chí uy tín như giải B giải báo chí Quốc gia; giải khuyến khích giải báo chí Búa Liềm vàng; giải báo chí toàn quốc về thông tin đối ngoại, các giải báo chí Trung ương và địa phương…

Tuy nhiên, năm 2022, do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên Công đoàn chưa có nhiều hoạt động mang tính gắn kết, đòi hỏi sự tham gia của tất cả các đoàn viên công đoàn. Vẫn còn hiện tượng có lãnh đạo Vụ, đơn vị chưa thực sự quan tâm, tạo điều kiện cho công tác công đoàn. Một số cán bộ công đoàn và đoàn viên chưa thực sự nhiệt tình, tâm huyết trong tham gia các hoạt động do Công đoàn phát động.…

CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ ĐỀ RA KHẨU HIỆU HOẠT ĐỘNG, BÁM SÁT THỰC TIỄN NHIỆM VỤ, CHỌN CÁC ĐIỂM MỚI TẠO ĐIỂM NHẤN

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương. (Ảnh: TA)

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: TA)

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà các đoàn thể chínhtrị cơ quan đã đạt được trong năm 2022, trong đó có nhiều việc nổi trội trên một số lĩnh vực, góp phần thắnglợi vào kết quảchung,toàn diện của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đề cập đến nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị, các vụ, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các kết luận của đồng chí Trưởng Ban tại 5 hội nghị tổng kết của Ban vừa qua với 6 báo cáo cụ thể. Trong đó, các tổ chức đoàn thể bám vào khẩu hiệu hoạt động của Ban để xây dựng chủ đề riêng của từng đoàn thể, đơn vị cơ quan để thực hiện; chọn các điểm mới,mang tính đột phá, sáng tạo, khác biệt để cùng với Ban, với ngành tuyên giáo tạo dấu ấn riêng, sáng tạo trong năm 2023

Đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị, các vụ, đơn vị, các tổ chức đoàn thể tạo được giải pháp mới, xây dựng được quy chế của Ban, chức năng hoạt động của các vụ, đơn vị, bổ sung nhiều nội dung mới, có chất lượng. Đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết thực sự, giữ vững kỷ luật kỷ cương, gương mẫu, mẫu mực trong thực hiện và văn hóa công sở.

Đối với từng tổ chức Đoàn thể, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị Hội Cựu Chiến binh tập trung quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội Cựu Chiến binh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027; hoạt động Công đoàn tập trung 6 nhiệm vụ về Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII; hoạtđộng của Đoàn Thanh niêncơ quan cần tập trung quán triệt, tổ chức sinh hoạt chuyên đề bài phát biểu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên lần thứ XII vừa diễn ratrong tháng 12 vừa qua; Liên chi Hội Nhà báo cơ quan tích cực triển khai hoạt động theo chỉ đạo theo phát biểu của đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại Hội nghị báo chí toàn quốc diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua… Từ đó, bám sát chương trình hoạt động toàn khóa và căn cứ vào hoạt động của Ban, tham gia vào việc góp phần nâng cao vị thế của Ban, các vụ, đơn vị.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắctrong hoạt động Côngđoàn năm 2022 củaCơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã nhận được cờ thi đua, bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương; Giải thưởng Gương mặt của năm do Công đoàn cơ quan trao tặng.

Cũng tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Ban, Trưởng các đoàn thể, các vụ trưởng, trưởng các đơn vị cơquan cùng nhau chứng kiến lễ Ký giao ước thi đua năm 2023 giữa Thủ trưởng cơ quan với Chủ tịch Công đoàn cơ quan./.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen cho các tập thể thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2022. (Ảnh: TA)

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2022. (Ảnh: TA)

Đồng chí Trần Doãn Tiến, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen cho các tập thể thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2022. (Ảnh: TA)

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Trần Doãn Tiến, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen cho các tập thể thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2022. (Ảnh: TA)

Đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen cho 2 Gương mặt của năm vì có những đóng góp cho công tác công đoàn năm 2022. (Ảnh: TA)

Đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen cho 2 Gương mặt của năm vì có những đóng góp cho công tác công đoàn năm 2022. (Ảnh: TA)

Tin, ảnh: Nhật Minh


 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất