Thứ Năm, 23/5/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Ba, 3/1/2023 12:37'(GMT+7)

Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai quyết định về công tác cán bộ

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương trao quyết định bổ nhiệm lại và bổ nhiệm cho 4 đồng chí:

Bổ nhiệm lại đồng chí Phan Việt Phong giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Bổ nhiệm đồng chí Văn Tiến Bằng, Trưởng phòng Báo cáo viên, Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, từ ngày 02/01/2023. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Quá trình công tác của đồng chí Văn Tiến Bằng:

+ Từ tháng 6 năm 1997 đến tháng 8 năm 1998: Chuyên viên Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hoá;

+ Từ tháng 9 năm 1998 đến tháng 3 năm 2003: Chuyên viên Văn phòng Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương;

+ Từ tháng 4 năm 2003 đến tháng 9 năm 2007: Chuyên viên Vụ nghiên cứu, giáo dục Lý luận chính trị;

+ Từ tháng 10 năm 2007 đến tháng 6 năm 2013: Chuyên viên Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo;

+ Từ tháng 7 năm 2013 đến nay: Trưởng phòng Báo cáo viên, Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo.

Bổ nhiệm đồng chí Võ Thành Phong, Chuyên viên cao cấp Vụ Khoa học và Công nghệ, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, từ ngày 02/01/2023. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

 Quá trình công tác của đồng chí Võ Thành Phong:

+ Từ tháng 8 năm 1990 đến tháng 01 năm 2010, Chuyên viên phòng vật liệu bảo vệ hữu cơ, Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Khoa học Việt Nam;

+ Từ tháng 02 năm 2010 năm 2012: Phó trưởng phòng nghiên cứu vật liệu Polime, Viện Khoa học vật liệu, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

+ Từ năm 2012 đến nay: Chuyên viên chính Vụ Khoa học và Công nghệ.

Bổ nhiệm đồng chí Vũ Hồng Huy, Chuyên viên cao cấp Vụ Xã hội, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Xã hội, từ ngày 02/01/2023. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

 Quá trình công tác của đồng chí Vũ Hồng Huy:

+ Từ tháng 02 năm 1999 đến tháng 6 năm 2000, Cán bộ đoàn TNCS HCM Thị xã Thái Bình (nay là Thành phố Thái Bình);

+ Từ tháng 7 năm 2001 đến tháng 12 năm 2002: Bí thư chi đoàn cơ quan; ủy viên BCH Thị đoàn; Phó chủ tịch Hội đồng Đội TNTP Hồ Chí Minh Thị xã Thái Bình;

+ Từ tháng 01 năm 2003 đến tháng 11 năm 2006: Phó bí thư Thị đoàn, Phó bí thư Thường trực Thành đoàn Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình;

+ Từ tháng 12 năm 2006 đến tháng 8 năm 2015: Chuyên viên, Chuyên viên chính Vụ Tổng hợp;

+ Từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 9: Trưởng phòng Bồi dưỡng nghiệp vụ, Trung tâm Nghiên cứu khoa học, nghiệp vụ và tư liệu;

+ Từ tháng 10 năm 2018 đến nay: Chuyên viên chính Vụ Các vấn đề xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Lại Xuân Môn chúc mừng và đánh giá cao quá trình công tác của 4 đồng chí được đề bạt, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại. Đồng chí khẳng định, đây không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm, trọng trách được giao phó với các đồng chí trên cương vị mới.

Đồng chí Lại Xuân Môn phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Lại Xuân Môn phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Lại Xuân Môn cũng đề nghị 4 đồng chí vừa được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại, trên cương vị mới của mình, cần lưu ý một số nội dung sau:

Thứ nhất, kiên định 5 nội dung theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng: 1) Tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong thời kỳ mới. Tư tưởng đó phải được thấm sâu trong từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân, không cho phép ai được ngả nghiêng dao động với mục tiêu cao cả ấy và phải để nó trở thành bản lĩnh, niềm tin; 2) Kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; 3) Kiên định con đường đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; 4) Kiên định những nguyên tắc cơ bản của Đảng; 5) Kiên định phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến”, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng các vụ, đơn vị và các đồng chí được bổ nhiệm.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng các vụ, đơn vị và các đồng chí được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Thứ hai, tiếp tục học hỏi, hoàn thiện mình để nâng cao trình độ chuyên môn, đề xuất các sáng kiến trong nhiệm vụ chính trị được giao.

Thứ ba, cần rèn luyện tác phong công tác đúng với vị trí công tác và xứng đáng là cán bộ của Ban Tuyên giáo Trung ương cũng như ngành Tuyên giáo.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất