• Đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận đường lối quốc phòng toàn dân

  Đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận đường lối quốc phòng toàn dân

  Đường lối quốc phòng toàn dân (QPTD) là sự nhận thức nhất quán của Đảng ta nhằm xây dựng nền QPTD vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

 • Hiệu quả trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 ở trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc

  Hiệu quả trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 ở trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc

  (TG) - Trong thời gian qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã được trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm chỉ đạo và thực hiện sát sao, đi vào chiều sâu, có ý nghĩa thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, các chi bộ, các khoa, phòng. Từ đó, tạo sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức và hành động trong Nhà trường và học viên.

 • “Bệnh giấu khuyết điểm” - chữa từ căn nguyên mới triệt để, hiệu quả!

  “Bệnh giấu khuyết điểm” - chữa từ căn nguyên mới triệt để, hiệu quả!

  “Bệnh giấu khuyết điểm” xem ra vẫn khá phổ biến trong nhiều tổ chức của hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên, do chúng ta chưa chữa từ căn nguyên!

 • Văn hóa trong Đảng với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức

  Văn hóa trong Đảng với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức

  Đảng càng văn minh, nhân văn, càng phải lấy văn hóa làm nền tảng. Khi nói văn hóa làm nền tảng cho công việc xây dựng Đảng tức là chủ yếu nói đến văn hóa trong chính trị, trong nhân cách của cán bộ, đảng viên.  

 • Đừng vô tình tiếp tay cho kẻ xấu

  Đừng vô tình tiếp tay cho kẻ xấu

  Vừa thấy tiếng xe máy của tôi về đến cổng, ông chú hàng xóm đã chạy ra chặn lại nhờ vả: “Cháu chơi thân với con trai chú, nhờ cháu khuyên em gỡ ngay mấy cái bài viết xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước trên Facebook xuống cho chú với”.  

 • Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

  Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

  (TG) - Cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của GS.TS. Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đề cập nhiều lĩnh vực về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, v.v.. cho thấy tầm khái quát lý luận cao, đúc kết thực tiễn sâu sắc những sáng tạo mang dấu ấn Việt Nam của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam theo nguyên tắc kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

 • Kiên trì bảo vệ Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng trong tình hình hiện nay

  Kiên trì bảo vệ Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng trong tình hình hiện nay

  Cương lĩnh và đường lối đổi mới của Đảng được xây dựng trên cơ sở nhận thức đúng đắn, sâu sắc bản chất cách mạng, phương pháp luận khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy, Cương lĩnh, đường lối đó đứng vững và được hiện thực hóa, có khả năng chống lại mọi sự xuyên tạc và chống phá của các thế lực thù địch cả về lý luận và thực tiễn.

 • Xếp hạng dân chủ theo kiểu “Thầy bói xem voi”

  Xếp hạng dân chủ theo kiểu “Thầy bói xem voi”

  Hãng nghiên cứu và phân tích Economist Intelligence Unit (EIU-có trụ sở chính tại Vương quốc Anh) mới đây đã công bố báo cáo chỉ số dân chủ năm 2021, trong đó xếp Việt Nam vào "nhóm nước phi dân chủ, độc tài".  

 • Dựa vào dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  Dựa vào dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  (TG) - Chủ trương dựa vào dân để xây dựng chỉnh đốn Đảng là chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta ngay từ khi mới thành lập và được nhấn mạnh và cụ thể hóa hơn nữa trong bối cảnh hiện nay.   

 • Kiểm soát quyền lực trong thể chế chính trị một đảng duy nhất cầm quyền

  Kiểm soát quyền lực trong thể chế chính trị một đảng duy nhất cầm quyền

  (TG) - Trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhắc đến vấn đề kiểm soát quyền lực chính trị ở nước ta hiện nay, nhất là trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền. 

 • Phản bác quan điểm “Đảng không nên lãnh đạo kinh tế”

  Phản bác quan điểm “Đảng không nên lãnh đạo kinh tế”

  Thực tiễn cách mạng Việt Nam từ ngày có Đảng đến nay đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta, trong đó có lĩnh vực kinh tế. Vậy mà gần đây lại xuất hiện quan điểm cho rằng “Đảng không nên lãnh đạo kinh tế”.

 • Đề phòng bệnh hãnh tiến, hiếu thắng

  Đề phòng bệnh hãnh tiến, hiếu thắng

  Có một điểm chung từ những vụ án, vụ việc tiêu cực bị đưa ra ánh sáng công lý thời gian qua, đó là đối tượng phạm tội, vi phạm kỷ luật, suy thoái phẩm chất đạo đức, lối sống... là người trẻ chiếm tỷ lệ cao.

 • “Bắt đúng bệnh, tìm đúng thuốc”

  “Bắt đúng bệnh, tìm đúng thuốc”

  (TG) - Bắt đúng những căn bệnh mà cán bộ, công chức, đảng viên thường mắc phải để có phương thuốc phòng ngừa, chữa trị kịp thời, không để biến chứng, lây lan là công việc hết sức quan trọng nhằm tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 • Mưu đồ phía sau cái gọi là bản phúc trình “Nhốt chúng tôi ở trong nhà”

  Mưu đồ phía sau cái gọi là bản phúc trình “Nhốt chúng tôi ở trong nhà”

  Mới đây, ngày 17/2/2022, Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW - Human Rights Watch) đã công bố cái gọi là bản phúc trình với tiêu đề “Nhốt chúng tôi ở trong nhà: Hạn chế tự do đi lại của các nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam”. Đây là luận điểm vô căn cứ, đổi trắng thay đen về tình hình tại Việt Nam.

 • Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng không phải là "sự chuyên quyền"

  Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng không phải là "sự chuyên quyền"

  (TG) - Là Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ - nguyên tắc cơ bản nhất trong tổ chức và hoạt động của Đảng, để Đảng luôn là một tổ chức thống nhất về ý chí và hành động; đồng thời, phát huy được sức mạnh của mỗi cá nhân và của tập thể vì lợi ích chung của sự nghiệp cách mạng. Trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm, giữ vững và tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc này là yêu cầu cấp bách, thường xuyên, lâu dài để nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất