• Nhận diện và đấu tranh với quan điểm sai trái về sở hữu đất đai

  Nhận diện và đấu tranh với quan điểm sai trái về sở hữu đất đai

  Lợi dụng việc toàn dân đang đóng góp ý kiến cho dự án Luật Đất đai (sửa đổi), các thế lực xấu từ bên ngoài đã tăng cường chống phá.

 • Công tác xây dựng luận cứ khoa học đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Công tác xây dựng luận cứ khoa học đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  (TG) - Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng luận cứ đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch, trước hết, cần coi trọng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, củng cố vững chắc tính cách mạng, khoa học của nền tảng tư tưởng, đặc biệt là lý luận về đường lối đổi mới, lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Bởi vậy, Đảng ta rất coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo vấn đề này.

 • Nguyên khí quốc gia và cốt cách kẻ sĩ

  Nguyên khí quốc gia và cốt cách kẻ sĩ

  Tại cuộc gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ cả nước tổ chức tại Hà Nội ngày 16-2-2023, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ là nguyên khí của quốc gia, là vốn quý của dân tộc.

 • Lợi dụng quyền dân chủ để chống phá chế độ

  Lợi dụng quyền dân chủ để chống phá chế độ

  Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 23/12/2022 của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi), hiện nay việc lấy ý kiến đang diễn ra rộng rãi trên quy mô cả nước. Ðiều này không chỉ nhằm phát huy quy chế dân chủ, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, mà còn là sự huy động trí tuệ tập thể, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng với việc xây dựng pháp luật, hoàn thiện dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi).

 • Đừng để thông tin chính thống... đi sau

  Đừng để thông tin chính thống... đi sau

  Nếu không kịp thời cung cấp thông tin chính thống, chủ động định hướng dư luận thì sự nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng và đời sống xã hội sẽ mang đến nhiều hệ lụy khó lường.

 • Hà Nội phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Hà Nội phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Sáng 23/2, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023, trên địa bàn thành phố.

 • Giám sát nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

  Giám sát nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

  (TG) - Giám sát là việc làm cần thiết đối với mọi tổ chức và cá nhân trong xã hội, đặc biệt là đối với chính đảng của giai cấp vô sản, trong đó có Đảng Cộng sản Việt Nam, chính đảng kiểu mới của giai cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam. 

 • Nhận diện, phê phán quan điểm cổ xúy “xã hội dân sự”

  Nhận diện, phê phán quan điểm cổ xúy “xã hội dân sự”

  Ý đồ của những đối tượng cổ xúy “xã hội dân sự” cũng không ngoài mục đích làm suy yếu, vô hiệu hóa vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản, sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN), từ đó loại bỏ vị trí, vai trò cầm quyền, lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và hướng lái đất nước Việt Nam đi theo con đường khác, xa lạ, đối nghịch với con đường cách mạng XHCN.

 • Chấn hưng văn hóa lễ hội, bảo tồn bản sắc dân tộc

  Chấn hưng văn hóa lễ hội, bảo tồn bản sắc dân tộc

  Các địa phương trong cả nước đang sôi nổi vào mùa lễ hội truyền thống đầu năm mới. Bên cạnh đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa phong tục, tín ngưỡng của đồng bào, lễ hội truyền thống còn là dịp đẩy mạnh quảng bá văn hóa, xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch.

 • Không ai có thể xuyên tạc tinh thần quốc tế cao cả của Quân đội ta

  Không ai có thể xuyên tạc tinh thần quốc tế cao cả của Quân đội ta

  Một trong những phẩm chất cao quý làm nên nhân cách tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam trong gần tám thập niên qua là cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta đã không ngại gian khổ, hy sinh, sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, đóng góp vào cuộc sống hòa bình của nhân loại. Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến sai trái, lạc lõng nhằm phủ nhận tinh thần nghĩa vụ quốc tế cao cả của Quân đội ta.

 • Những định hướng quan trọng về đường lối chống "giặc nội xâm"

  Những định hướng quan trọng về đường lối chống "giặc nội xâm"

  Theo nhiều cán bộ, đảng viên, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tác phẩm có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, cả lý luận và thực tiễn về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xây dựng Đảng.

 • Đằng sau luận điệu xuyên tạc “Đảng làm thay Nhà nước”

  Đằng sau luận điệu xuyên tạc “Đảng làm thay Nhà nước”

  Thành tựu của công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta trong thời gian qua đã góp phần củng cố vững chắc niềm tin của các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, các thế lực thù địch lại bám vào đó để “ký sinh” tư tưởng phản động, thực hiện các chiến dịch truyền thông xuyên tạc, cho rằng ở Việt Nam, Đảng đang làm thay chức năng của Nhà nước...

 • Chấn hưng văn hóa lễ hội, bảo tồn bản sắc dân tộc

  Chấn hưng văn hóa lễ hội, bảo tồn bản sắc dân tộc

  Các địa phương trong cả nước đang sôi nổi vào mùa lễ hội truyền thống đầu năm mới. Bên cạnh đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa phong tục, tín ngưỡng của đồng bào, lễ hội truyền thống còn là dịp đẩy mạnh quảng bá văn hóa, xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch.

 • Nhận diện đúng nguyên nhân chính của tham nhũng, tiêu cực

  Nhận diện đúng nguyên nhân chính của tham nhũng, tiêu cực

  (TG) - Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cục, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta trọng sạch, vững mạnh” được ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng ta có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam đang được Đảng ta lãnh đạo với quyết tâm không có vùng cấm, không có ngoại lệ; không chịu sự tác động không đúng của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào; đồng thời,thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên hiện nay.

 • Cuốn sách của Tổng Bí thư là "kim chỉ nam" cho lực lượng Công an

  Cuốn sách của Tổng Bí thư là "kim chỉ nam" cho lực lượng Công an

  Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh cuốn sách của Tổng Bí thư có ý nghĩa to lớn, là định hướng, quan điểm chỉ đạo quan trọng đối với thực hiện nhiệm vụ và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thời gian tới.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất