• Vững bước trên con đường đã chọn

  Vững bước trên con đường đã chọn

  Ngày mai (26-1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Đại hội XIII) của Đảng ta sẽ chính thức khai mạc. Đây là sự kiện trọng đại diễn ra vào thời điểm đánh dấu một chặng đường quan trọng của đất nước, dân tộc và cũng là thời điểm đủ để chúng ta xác định một tâm thế mới, khát vọng mới khi hướng về cột mốc 100 năm thành lập nước và 100 năm thành lập Đảng.

 • Phát huy sức mạnh tổng hợp góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Phát huy sức mạnh tổng hợp góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  (TG) - Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, kỹ thuật số, Internet vạn vật đòi hỏi cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, tạo lập và phát triển thế trận lòng dân để thiết lập và giành thế chủ động trên mặt trận thông tin, phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, tạo sức mạnh tổng hợp các binh chủng lực lượng và các tầng lớp nhân dân trên không gian mạng.

 • Tung tin xấu độc - Chiêu trò nguy hiểm trước thềm Đại hội XIII của Đảng

  Tung tin xấu độc - Chiêu trò nguy hiểm trước thềm Đại hội XIII của Đảng

  (TG) - Đại hội XIII của Đảng - sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang đến gần. Các thế lực thù địch, phản động, những phần tử cơ hội, những kẻ bất mãn chính trị coi đây là thời cơ để tiến hành các hoạt động chống phá Việt Nam. Càng đáng buồn hơn, hùa theo các thế lực thù địch đi ngược lại bầu không khí tích cực ấy, đâu đó vẫn xuất hiện những giọng điệu lạc lõng, những thông tin xấu độc đang cố tình xuyên tạc, bịa đặt nhằm phá hoại Đại hội XIII của Đảng.

 • Chẳng cần phân tích nhiều!

  Chẳng cần phân tích nhiều!

  Như vậy là chỉ sau một ngày rưỡi làm việc, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Hội nghị Trung ương 15) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, kết thúc sớm hơn một ngày rưỡi so với kế hoạch ban đầu.

 • Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là lựa chọn đúng của Việt Nam

  Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là lựa chọn đúng của Việt Nam

  Càng đến gần ngày khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch và những phần tử phản động càng đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

 • Tạo “sức đề kháng” và “tự miễn dịch” trước thông tin xấu độc

  Tạo “sức đề kháng” và “tự miễn dịch” trước thông tin xấu độc

  (TG) - Internet và các tiện ích, công nghệ của tự bản thân nó đã và đang phát triển với tốc độ nhanh chưa từng có trong lịch sử. Kéo theo sự phát triển đó là quá trình phát triển mạnh mẽ của các mạng xã hội. Tất nhiên đi liền với nó là tính chất hai mặt, bao gồm cả tích cực và tiêu cực.

 • Không tô hồng, bôi đen bức tranh kinh tế

  Không tô hồng, bôi đen bức tranh kinh tế

  Với tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2020 tăng 2,91% so với năm trước, Việt Nam thuộc nhóm nước có tăng trưởng cao nhất thế giới. Thông tin này được Tổng cục Thống kê (TCTK) đưa ra vào cuối năm 2020 làm nức lòng nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế. Thế nhưng một số người lại tỏ ra hậm hực, cho rằng Việt Nam “đã tô hồng bức tranh kinh tế”...

 • Xuất bản sách phục vụ trực tiếp cuộc đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

  Xuất bản sách phục vụ trực tiếp cuộc đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

  (TG) - Thực hiện các nghị quyết của Đảng, việc xuất bản sách phục vụ trực tiếp cuộc đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng đã đạt được những thành tựu nhất định.

 • Phê phán các luận điệu xuyên tạc về đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam

  Phê phán các luận điệu xuyên tạc về đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam

  (TG) - Sự chống phá điên cuồng, xuyên tạc sự thật của các thế lực cơ hội, thù địch về đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam là sự tiếp nối của cuộc đấu tranh ý thức hệ trong điều kiện mới nhằm phá hoại, làm mất ổn định, phát triển đất nước. Những luận điểm này tuy không có ý nghĩa gì về tri thức, lý luận, nhưng chúng ta không được coi nhẹ, phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phê phán.

 • Phê phán quan điểm “không có thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội”

  Phê phán quan điểm “không có thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội”

  Nhận thức rõ đặc điểm và xu hướng phát triển của thời đại cũng như cục diện và tình hình thế giới là công việc rất cần thiết. Mỗi quốc gia, dân tộc cần biết mình đang sống trong thời đại gì và bối cảnh thế giới nào, với những tính chất, đặc điểm, nội dung và xu thế phát triển ra sao.

 • Sự mâu thuẫn của một âm mưu thâm độc

  Sự mâu thuẫn của một âm mưu thâm độc

  (TG) - Trong những luận điệu chống phá mà các thế lực thù địch, phản động thực hiện trước thềm Đại hội XIII của Đảng ta, thì luận điệu “Đại hội XIII cần bỏ cụm từ “nền tảng tư tưởng”, cứ lý thuyết nào đúng thì theo”là một ví dụ về âm mưu thâm độc của chúng.

 • Vạch mặt những kẻ đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang

  Vạch mặt những kẻ đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang

  (TG) -  Phi chính trị hóa” quân đội, cảnh sát là luận điểm đã xuất hiện từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX ở các nước tư bản phương Tây. Với chế độ đa đảng chính trị, để hạn chế sự can dự của quân đội, cảnh sát vào các cuộc tranh giành quyền lực chính trị, nhà cầm quyền các nước này đề ra luận điểm “phi chính trị hóa quân đội, cảnh sát”. 

 • Kiên định bản lĩnh chính trị và nâng cao cảnh giác trước các luận điệu phản động của thế lực thù địch

  Kiên định bản lĩnh chính trị và nâng cao cảnh giác trước các luận điệu phản động của thế lực thù địch

  (TG)-  Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đang đến gần. Một trang sử mới của hành trình kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội không chỉ thu hút sự quan tâm của toàn Đảng, toàn dân mà còn "hấp dẫn" cả những người/nhóm người nhân danh dân chủ, giả danh dân chủ, để nhân sự kiện này tăng cường các hoạt động chống phá, với các luận điệu/"thư ngỏ" nhằm xuyên tạc, bịa đặt, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc nói chung, các đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng nói riêng.

 • Chủ nghĩa Mác-Lênin vẫn trường tồn trong thực tiễn

  Chủ nghĩa Mác-Lênin vẫn trường tồn trong thực tiễn

  Trong thời gian qua, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã sử dụng nhiều thủ đoạn để hướng tới mục tiêu phủ nhận bản chất cách mạng, khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

 • Chủ nghĩa Mác-Lênin vẫn trường tồn trong thực tiễn

  Chủ nghĩa Mác-Lênin vẫn trường tồn trong thực tiễn

  Trong thời gian qua, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã sử dụng nhiều thủ đoạn để hướng tới mục tiêu phủ nhận bản chất cách mạng, khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất