• Không để những kẻ "nhìn qua lỗ đồng xu" xúc phạm sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ quân đội!

  Không để những kẻ "nhìn qua lỗ đồng xu" xúc phạm sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ quân đội!

  Những ngày qua, đồng bào cả nước hướng về mảnh đất khúc ruột miền Trung, nơi đã có hàng chục quân nhân ngã xuống khi đi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai-một nhiệm vụ chiến đấu thời bình của quân đội.

 • Nhận thức đúng bản chất của cái gọi là “cách mạng sắc màu”

  Nhận thức đúng bản chất của cái gọi là “cách mạng sắc màu”

  (TG) - Các cuộc biểu tình, bạo động vũ trang, bạo loạn lật đổ hay đảo chính ở một số quốc gia thuộc Liên Xô trước đây cũng như Đông Âu cuối thế kỷ XX và ở Trung Đông, Bắc Phi những năm đầu thế kỷ XXI được truyền thông phương Tây khoác cho cái tên mĩ miều và đầy tính mị dân là “cách mạng sắc màu”. Nhưng thực chất những cuộc chính biến đó là phản cách mạng. Nhận thức đúng vấn đề là nhiệm vụ vừa có tính cấp bách trước mắt và vừa có tính chiến lược lâu dài.

 • Xuyên tạc hoạt động của Quốc hội - Đòn vô vọng của những kẻ có mưu đồ đen tối

  Xuyên tạc hoạt động của Quốc hội - Đòn vô vọng của những kẻ có mưu đồ đen tối

  Trước Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV, các thế lực thù địch và những kẻ thiếu thiện chí tập trung chống phá, xuyên tạc về hoạt động của Quốc hội ta. Họ cho rằng, Quốc hội ta hoạt động không dân chủ, Quốc hội không có vai trò thực chất(!) Nhưng thực tế, hiệu quả hoạt động và sự quan tâm đặc biệt của xã hội đối với hoạt động của Quốc hội những năm qua đã vạch trần các luận điệu xuyên tạc nói trên. Các luận điệu đó, chỉ là đòn vô vọng của những kẻ có mưu đồ đen tối nhằm chống phá cách mạng nước ta.

 • Xử lý nghiêm chiêu trò tiếp tay “truyền thông đen” phá hoại đại hội Đảng

  Xử lý nghiêm chiêu trò tiếp tay “truyền thông đen” phá hoại đại hội Đảng

  Càng gần đến ngày diễn ra đại hội đảng ở các cơ quan Trung ương và địa phương, hướng tới Đại hội XIII của Đảng, sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị càng quyết liệt với nhiều chiêu trò tinh vi, thâm hiểm.

 • Thành phố Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

  Thành phố Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

  (TG) - Với nhận thức giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, là điều kiện đảm bảo cho sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang triển khai nhiều hoạt động đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”  đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái.

 • Hành trang cho chặng đường mới của đất nước

  Hành trang cho chặng đường mới của đất nước

  (TG) - Ngày 31/8/2020, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã có bài viết nhan đề: “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”. Đây là một trong ba bài viết quan trọng của người lãnh đạo cao nhất của Đảng trong thời gian qua. Mỗi bài viết tập trung cho một chủ đề lớn, nhưng đều hướng về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp, sao cho đại hội lần này tạo nên một ấn tượng, một dấu mốc mới, đánh dấu sự trưởng thành của Đảng ta cả về lý luận và thực tiễn, cả về công tác tư tưởng và tổ chức.

 • Không thể xuyên tạc và phủ nhận Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiền phong của giai cấp và dân tộc

  Không thể xuyên tạc và phủ nhận Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiền phong của giai cấp và dân tộc

  (TG) - Bôi đen, xuyên tạc, nhìn hiện tượng rồi suy diễn, quy kết thành bản chất nhằm chống Đảng Cộng sản Việt Nam, chống chế độ XHCN mà nhân dân ta đang kiên trì xây dựng là những chiêu trò mà các thế lực thù địch, phản động, bất mãn thường sử dụng lâu nay. Nhận diện dã tâm, âm mưu đó là việc làm cần thiết và cấp bách, góp phần nâng cao cảnh giác trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, khẳng định vị trí, vai trò của Đảng - Đội tiền phong của giai cấp và dân tộc Việt Nam!

 • Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - “cẩm nang” thần kỳ của Đảng và của Quân đội ta

  Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - “cẩm nang” thần kỳ của Đảng và của Quân đội ta

  Đại hội XIII của Đảng là sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước phát triển mới của đất nước và hoạch định những đường lối chiến lược trong tầm nhìn dài hạn, nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (kỷ niệm tròn 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước).

 • Hòa hợp dân tộc phải từ cái tâm trong sáng, mang tinh thần xây dựng

  Hòa hợp dân tộc phải từ cái tâm trong sáng, mang tinh thần xây dựng

  Sau ca mổ tách cặp song sinh dính liền nhau Song Nhi (Trúc Nhi-Diệu Nhi), tên tuổi Anh hùng Lao động, Giáo sư (GS), Tiến sĩ khoa học, Thầy thuốc Nhân dân Trần Đông A liên tục làm “nóng” truyền thông trong nước và quốc tế.

 • Quân đội nhân dân Việt Nam mãi xứng đáng là điểm tựa, niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân

  Quân đội nhân dân Việt Nam mãi xứng đáng là điểm tựa, niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân

   Với mục tiêu vấy bẩn, hòng bôi nhọ hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, thời gian gần đây các thế lực thù địch, chống phá cố tình lấy cớ một số sự vụ, sự việc vi phạm đơn lẻ (mà bất cứ tổ chức rộng lớn nào trên thế giới cũng không thể tránh khỏi) để thổi phồng và quy chụp rằng: Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đang dần bị biến chất, không còn kiên định mục tiêu tối thượng là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân...

 • Quân đội nhân dân Việt Nam mãi xứng đáng là điểm tựa, niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân

  Quân đội nhân dân Việt Nam mãi xứng đáng là điểm tựa, niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân

  Với mục tiêu vấy bẩn, hòng bôi nhọ hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, thời gian gần đây các thế lực thù địch, chống phá cố tình lấy cớ một số sự vụ, sự việc vi phạm đơn lẻ (mà bất cứ tổ chức rộng lớn nào trên thế giới cũng không thể tránh khỏi) để thổi phồng và quy chụp rằng: Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đang dần bị biến chất, không còn kiên định mục tiêu tối thượng là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân...

 • Cần Thơ: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

  Cần Thơ: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

  (TG) - Trong quá trình triển khai, quán triệt và thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW đến nay, các cấp ủy Đảng luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

 • Không thể xuyên tạc và bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Không thể xuyên tạc và bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh

  (TG)- Chỉ cần hiểu đúng về lịch sử, viết đúng sự thật lịch sử thì mỗi người đều nhận thấy rất rõ rằng, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách và "tên tuổi của đồng chí Hồ Chí Minh sẽ mãi mãi gắn bó với những hành động cao cả nhất và những ước mơ cao quý nhất của nhân loại nhằm thực hiện một khối cộng đồng anh em thực sự của nhân dân các nước được hưởng quyền bình đẳng và được thoả mãn đầy đủ về những nhu cầu vật chất và tinh thần của mình, một thế giới không có chiến tranh, không có sự tàn bạo, nghèo khổ và phân biệt đối xử"[1].

 • Đấu tranh chống “chủ nghĩa chống cộng” trước thềm Đại hội XIII của Đảng

  Đấu tranh chống “chủ nghĩa chống cộng” trước thềm Đại hội XIII của Đảng

  (TG) - Hiện nay, toàn Đảng đang tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Thời điểm này, các thế lực phản động, thù địch lại ra sức “rêu rao” và cổ xúy cho nhiều thứ “chủ nghĩa”, trong đó, nguy hiểm hơn là “chủ nghĩa chống cộng”. 

 • Những “bàn tay đen” hòng khuấy đảo luật pháp Việt Nam

  Những “bàn tay đen” hòng khuấy đảo luật pháp Việt Nam

  Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng 9-1-2020 tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội được Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở ngày 7-9-2020, dự kiến hôm nay (14-9), Hội đồng xét xử sẽ tuyên án.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất