• Tỉnh táo, nhận diện đúng các luận điệu xuyên tạc về đổi mới chính trị - xã hội ở Việt Nam

  Tỉnh táo, nhận diện đúng các luận điệu xuyên tạc về đổi mới chính trị - xã hội ở Việt Nam

  Hơn 36 năm qua, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước phát triển mạnh mẽ, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt.

 • Quy chụp hiện tượng thành bản chất - chiêu trò nham hiểm nhằm hạ bệ vai trò của tuổi trẻ

  Quy chụp hiện tượng thành bản chất - chiêu trò nham hiểm nhằm hạ bệ vai trò của tuổi trẻ

  Không thể phủ nhận biểu hiện “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị” là thực tế tồn tại ở một bộ phận đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) hiện nay. Thế nhưng, vin vào biểu hiện đó, thời gian qua, các thế lực thù địch cố tình quy chụp, đánh đồng hiện tượng thành bản chất, hoặc bịa đặt những điều không có trong thực tế.

 • Vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Thanh niên cần là lực lượng xung kích, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cực đoan, thiếu thiện chí.

 • Ngăn chặn trẻ hóa bệnh suy thoái

  Ngăn chặn trẻ hóa bệnh suy thoái

  Suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống là căn bệnh vô cùng nguy hiểm, đe dọa đến sự tồn vong của chế độ. Trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, với phương châm lấy xây để chống, phòng bệnh hơn chữa bệnh, ngăn chặn sự lây lan, phát triển của căn bệnh suy thoái trong giới trẻ đang đặt ra những yêu cầu, thách thức mới...

 • Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam

  Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam

  Là một quốc gia đa tín ngưỡng, tôn giáo, ở Việt Nam các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Mỗi cá nhân hoàn toàn tự do lựa chọn theo hoặc không theo một tín ngưỡng, tôn giáo nào. Người có tín ngưỡng, tín đồ các tôn giáo được tự do bày tỏ đức tin tại gia đình, cơ sở thờ tự hoặc điểm nhóm đăng ký với chính quyền. Các tôn giáo chung sống hài hòa, đoàn kết, gắn bó đồng hành với dân tộc, không có xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo.

 • Không thể xuyên tạc Cuốn sách của Tổng Bí thư về chống tham nhũng, tiêu cực

  Không thể xuyên tạc Cuốn sách của Tổng Bí thư về chống tham nhũng, tiêu cực

  (TG) - Khi cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”(Cuốn sách về chống tham nhũng, tiêu cực) của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được xuất bản; và nhất là khi các cơ quan, địa phương, đơn vị tổ chức tọa đàm và triển khai quán triệt những nội dung cốt lõi của Cuốn sách này, trên mạng xã hội xuất hiện không ít các luận điệu xuyên tạc, phản động. 

 • Đoàn kết hình thức, xuôi chiều - mối nguy làm suy yếu tổ chức đảng

  Đoàn kết hình thức, xuôi chiều - mối nguy làm suy yếu tổ chức đảng

  Một trong những vấn đề tồn tại dai dẳng nhưng được “ngụy trang” rất tinh vi ở nhiều cấp ủy, tổ chức đảng hiện nay là tình trạng đoàn kết hình thức, xuôi chiều, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh. Đây là một trong những căn nguyên sâu xa làm suy giảm năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đồng thời là một trong những tác nhân khiến một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

 • Phê phán luận điệu xuyên tạc chính sách đưa người lao động Việt Nam ra nước ngoài

  Phê phán luận điệu xuyên tạc chính sách đưa người lao động Việt Nam ra nước ngoài

  Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, nỗ lực cao nhất nhằm tạo việc làm cho người lao động ở trong nước, Đảng và Nhà nước ta đưa ra chủ trương, chính sách tạo đi

 • Phản bác luận điệu xuyên tạc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “đấu đá nội bộ, phe cánh”

  Phản bác luận điệu xuyên tạc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “đấu đá nội bộ, phe cánh”

  Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm để tung ra các luận điệu sai trái, xuyên tạc trên các phương tiện truyền thông xã hội, nhất là về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ta. Chúng rêu rao rằng, “đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, xử lý cán bộ, đảng viên là “đấu đá nội bộ, phe cánh”, “thanh trừng phe phái”…(?!). Đây là thủ đoạn hết sức thâm độc, nhằm làm giảm sút uy tín của Đảng. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cần tỉnh táo, nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn trên, đồng thời phải tích cực đấu tranh phản bác.

 • Phê phán luận điệu xuyên tạc chính sách đưa người lao động Việt Nam ra nước ngoài

  Phê phán luận điệu xuyên tạc chính sách đưa người lao động Việt Nam ra nước ngoài

  Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nỗ lực cao nhất nhằm tạo việc làm cho người lao động ở trong nước, Đảng và Nhà nước ta đưa ra chủ trương, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để người lao động Việt Nam có cơ hội xuất khẩu ra nước ngoài làm việc một cách hợp pháp. Tuy nhiên, với tâm địa xấu xa, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã xuyên tạc chính sách của Nhà nước ta về công tác đưa công dân Việt Nam đi lao động tại nước ngoài.

 • Phòng chống tham nhũng, tiêu cực: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”

  Phòng chống tham nhũng, tiêu cực: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”

  (TG) - Nhìn lại chặng đường 10 năm kể từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương trực thuộc Bộ Chính trị đến nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, đấu tranh phòng, chống tham nhũng thực sự đã “trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược” và “thu được nhiều kết quả quan trọng”, “không phải như một số ý kiến cho rằng, nếu quá tập trung vào chống tham nhũng sẽ làm “nhụt chí”, “chùn bước” những người dám nghĩ, dám làm, làm “chậm” sự phát triển đất nước. 

 • Chống tham nhũng là mệnh lệnh sống còn của Đảng

  Chống tham nhũng là mệnh lệnh sống còn của Đảng

  Ngày 1/2/2013, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 162-QÐ/TW thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban. Sau 10 năm thực hiện quyết định quan trọng này, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã có những bước tiến quan trọng và thu được nhiều kết quả to lớn, góp phần củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Ðảng và chế độ.

 • Phản bác luận điệu “Tham nhũng, suy thoái là phổ biến, là bản chất của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Việt Nam”

  Phản bác luận điệu “Tham nhũng, suy thoái là phổ biến, là bản chất của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Việt Nam”

  (TG)-Từ một số vụ việc tham nhũng và tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một số cán bộ, đảng viên trong thời gian gần đây, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã lên tiếng quy chụp, đó là phổ biến, là bản chất của đội ngũ cán bộ Đảng, Nhà nước ta. Vì vậy việc nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề này có ý nghĩa rất quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn hiện nay.

 • Thực hiện đồng bộ "4 không" để phòng, chống tham nhũng hiệu quả

  Thực hiện đồng bộ "4 không" để phòng, chống tham nhũng hiệu quả

  Quyết liệt triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để bảo đảm "4 không" thì chắc chắn tham nhũng, tiêu cực sẽ được đẩy lùi, giảm nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"...

 • Nhận diện và đấu tranh với quan điểm sai trái về sở hữu đất đai

  Nhận diện và đấu tranh với quan điểm sai trái về sở hữu đất đai

  Lợi dụng việc toàn dân đang đóng góp ý kiến cho dự án Luật Đất đai (sửa đổi), các thế lực xấu từ bên ngoài đã tăng cường chống phá.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất