Thứ Bảy, 20/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 3/9/2020 16:32'(GMT+7)

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Phát biểu tại lễ trao quyết định, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cho biết, việc bổ nhiệm đồng chí Dương Trung Ý khẳng định sự đánh giá cao của Ban Bí thư Trung ương, của Đảng ủy, Ban Giám đốc và đội ngũ cán bộ chủ chốt trong Học viện đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành của đồng chí Dương Trung Ý.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Dương Trung Ý sẽ tham gia hiệu quả vào quá trình xây dựng Học viện trở thành một tập thể đoàn kết, phát triển, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị; gương mẫu, thực hiện nghiêm trách nhiệm của người lãnh đạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tiếp nối và khẳng định truyền thống, bản sắc văn hóa Trường Đảng.

Qua đó sẽ góp phần xứng đáng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện trong giai đoạn mới - giai đoạn Học viện sẽ tiếp tục quyết liệt, đồng bộ triển khai thực hiện tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ Học viện với những yêu cầu mang tính hệ thống, đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả trong quản lý; đặc biệt là những yêu cầu đặt ra đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, cũng như những yêu cầu đặt ra cho công tác nghiên cứu, tổng kết lý luận, tham vấn chính sách cho Đảng, Nhà nước.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Dương Trung Ý trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Giám đốc và Thường vụ Đảng ủy Học viện đã tin tưởng, tín nhiệm giao trọng trách và nhiệm vụ Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, đồng hành của các thế hệ cán bộ công chức Học viện.

Trên cương vị mới, đồng chí Dương Trung Ý khẳng định sẵn sàng đón nhận và thực hiện các nhiệm vụ được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giao phó; tiếp tục học hỏi, quán triệt tinh thần đổi mới của Học viện, đoàn kết cùng tập thể Ban Giám đốc, góp phần đưa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao.

 PGS.TS Dương Trung Ý sinh năm 1971; quê quán: tỉnh Bắc Giang. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Học viện, đồng chí từng  từng đảm nhiệm các chức vụ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Trưởng khoa, Học viện Xây dựng Đảng; Bí thư Chi bộ, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Lý luận chính trị; Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học./.

GT

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất