Thứ Năm, 18/4/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 25/10/2018 14:12'(GMT+7)

Bồi dưỡng chuyên đề xây dựng ngành nghề hiện đại

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng khóa I.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng khóa I.

Từ ngày 15 đến 23/10, tại Quảng Tây-Trung Quốc, Học viện Cán bộ Bách Sắc (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đã tổ chức Lớp bồi dưỡng chuyên đề xây dựng ngành nghề hiện đại (khóa I) cho 42 học viên là lãnh đạo cấp sở, ngành và cấp phòng của tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Cao Bằng.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được truyền đạt những nội dung về: Lý luận và thực tiễn xây dựng nông thôn mới của Trung Quốc; Hợp tác ngành nghề nông nghiệp ASEAN - Bách Sắc và nghiên cứu nông nghiệp hiện đại hóa; Quá trình và thực tiễn cải cách mở cửa của Trung Quốc; Quy hoạch phát triển ngành du lịch địa phương và hợp tác giao lưu giữa Bách Sắc và Việt Nam; Hợp tác giao lưu văn hóa giữa Quảng Tây, Trung Quốc với các nước ASEAN; Công tác xây dựng cơ sở đảng và công tác xây dựng dân chủ cơ sở của Quảng Tây; Vun đắp và phát triển các ngành nghề hiện đại của Quảng Tây, Trung Quốc.

Các học viên đã tham gia thảo luận về việc thúc đẩy hợp tác giao lưu giữa Việt Nam và Bách Sắc về các lĩnh vực: công tác tuyên truyền; quản lý thương mại biên giới; công nghệ thông tin; bảo vệ môi trường; xây dựng kết cấu hạ tầng và bảo đảm giao thông vận tải; quản lý và phát triển du lịch biên giới; hợp tác, phát triển nông nghiệp. Cùng với đó, lớp bồi dưỡng tổ chức khảo sát thực tiễn tại một số địa điểm như: Khu kỹ thuật nông nghiệp quốc gia Bách Sắc; thôn, khu dân cư trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới; các công ty, nhà máy sản xuất, chế tạo sản phẩm nhôm; tham quan, khảo sát các điểm phát triển du lịch gắn với bảo vệ các giá trị văn hóa phi vật thể, bảo vệ môi trường sinh thái...

Trong thời gian học tập, các học viên đã luôn tập trung tư tưởng; chủ động, tự giác học tập, nghiên cứu; phát huy tính tích cực, tự giác của người học, tăng cường trao đổi, thảo luận trong các học viên, giữa học viên với giảng viên; tiếp thu, kiểm nghiệm nhận thức lý luận với kỹ năng tổ chức thực tiễn; làm giàu vốn kiến thức của bản thân nhằm góp phần tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Nguyễn Đức Luận
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất