Thứ Hai, 15/7/2024
Xã hội
Thứ Sáu, 25/6/2021 8:36'(GMT+7)

Cần Thơ: đa dạng hình thức tuyên truyền góp phần thực hiện thắng lợi chính sách bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội, đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội và coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững đất nước, thể hiện tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã đa dạng hình thức tuyên truyền góp phần thực hiện thắng lợi chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm Y tế (BHYT) theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Bộ Chính trị.

NHIỀU HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN HIỆU QUẢ, THIẾT THỰC

Thông qua hệ thống Bảo hiểm xã hội các cấp

Bảo hiểm xã hội  thành phố, thường xuyên cập nhật văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản liên quan về BHXH, BHYT, phản ánh kịp thời về tình hình thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và các thông tin liên quan đến hoạt động của ngành, nhằm tuyên truyền sâu rộng chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm hiểu chế độ, chính sách của người lao động, đơn vị sử dụng lao động. Tiêu biểu, như: năm 2018 với 300 tin bài, văn bản; năm 2019 với 59 tin, bài; năm 2020 với 35 tin, bài. Về giao lưu trực tuyến, năm 2018 tổ chức 6 cuộc, 120 câu hỏi; năm 2019 tổ chức 3 cuộc, 55 câu hỏi; năm 2020 tổ chức 2 cuộc, 30 câu hỏi. Kịp thời đưa lên cổng thông tin điện tử của cơ quan BHXH niêm yết thủ tục hồ sơ và các văn bản, quy trình hướng dẫn tuyên truyền đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tham gia thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Trang thông tin điện tử của BHXH thành phố, đến nay có trên 262.666 lượt truy cập. Đồng thời, phối hợp với các ngành liên quan như Cục thuế, Đảng ủy khối Doanh nghiệp, tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với người lao động, chủ sử dụng lao động tại các Khu, Cụm công nghiệp. Cấp thành phố phối hợp Cục Thuế hàng quý thực hiện đối thoại với doanh nghiệp được 12 cuộc có trên 1.200 lượt người dự.

Đối với BHXH các quận, huyện thực hiện ký hợp đồng tuyên truyền với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh quận, huyện phát sóng hàng tuần chuyên mục BHXH, BHYT, đồng thời tiếp sóng đến loa truyền thanh của tất cả xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Hàng năm các quận huyện cũng tiến hành khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích trong việc tuyên truyền vận động người dân, doanh nghiệp hưởng ứng tham gia BHXH, BHYT. Như huyện Phong Điền, qua 03 năm thực hiện khen thưởng cho 23 tập thể, 13 cá nhân, với số tiền 32.800.000 đồng trích từ nguồn kinh phí khen thưởng của huyện.

Tuyên truyền thông qua hình thức đối thoại trực tiếp

Các địa phương, đơn vị thường xuyên tổ chức việc đối thoại trực tiếp để tuyên truyền, giải đáp kịp thời những thắc mắc của người dân liên quan đến chính sách BHXH, BHYT. Theo đó, năm 2019 triển khai được 558 cuộc với 36.264 người dự; đến năm 2020, trước tình hình phức tạp của đại dịch Covid-19, xong ngành Bảo hiểm cũng triển khai được 117 cuộc với 5.600 người dự. Đồng thời, Mặt trận và các đoàn thể tổ chức nhiều hình thức gặp gỡ, tuyên truyền đến đoàn viên, đội viên, cụ thể đã có 118 cuộc hội nghị và đối thoại trực tiếp, trong đó có 04 hội nghị tập huấn trang bị kiến thức về BHXH, BHYT và kỹ năng, phương pháp truyền thông về BHXH, BHYT cho cơ sở Hội và đại lý thu; 32 cuộc đối thoại, tọa đàm trực tiếp với người lao động, người sử dụng lao động, cán bộ  phụ trách công tác BHXH, BHYT trong các doanh nghiệp, công nhân, nông dân, phụ nữ, xã viên hợp tác xã, đoàn viên, thanh niên và học sinh, sinh viên; 72 cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân tại các xã, phường, thị trấn… đây là những hoạt động mang tính thực tiễn và đạt hiệu quả cao thực hiện thắng lợi chính sách BHXH, BHYT ở cơ sở.

Thông qua cơ quan báo, đài địa phương

Công tác phối hợp, định hướng và chỉ đạo tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT với các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường, cả về nội dung, hình thức; tần suất phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Cần Thơ thực hiện dưới hình thức các phóng sự thời sự, tuyên truyền chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN với hơn 1.300 lượt phát sóng/năm. Đối với Báo Cần Thơ thực hiện tuyên truyền chủ trương, chính sách, các văn bản mới có liên quan đến công tác BHXH, BHYT mỗi tháng 04 kỳ; thực hiện các bài tuyên truyền trên trang xã hội, về chính sách BHXH, BHYT và BHXH tự nguyện. Bên cạnh đó, Báo Cần Thơ phối hợp cùng BHXH thành phố thường xuyên trao đổi nội dung trả lời thắc mắc của độc giả trên Báo điện tử Cần Thơ. Cụ thể: Năm 2018 đăng tải 29 kỳ chuyên trang; năm 2019 đăng tải 48 kỳ chuyên trang; năm 2020 đăng tải 40 kỳ chuyên trang.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Thành ủy thực hiện đăng tin bài trên Bản tin Tuyên giáo Cần Thơ, Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Thành ủy về chính sách BHXH. Trong 03 năm (từ năm 2018 đến năm 2020) đã thực hiện 36 kỳ với tổng số 128.520 cuốn phát hành đến các chi bộ, đảng bộ trên toàn thành phố, trong đó có các nội dung, bài viết, chính sách cụ thể liên quan đến chính sách BHXH, BHYT nhằm cung cấp thông tin kịp thời đến đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố.

TIẾP TỤC THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT 28-NQ/TW

Trước hết, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối họp chặt chẽ với cơ quan BHXH tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động và Nhân dân về chính sách BHXH, BHYT; đồng thời thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm tăng nhanh độ bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Thứ hai, BHXH thành phố tiếp tục tham mưu Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời phối hợp với các cơ quan, ban ngành trên địa bàn tiếp tục  đẩy mạnh công tác tuyên truyền quan điểm, mục tiêu và giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 28-NQ/TW và Chương trình số 39-CTr/TU của Thành ủy Cần Thơ đối với công tác BHXH qua các giai đoạn; đưa mục tiêu, kế hoạch thực hiện lộ trình BHXH đến mọi người lao động vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Thứ ba, các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT, xem việc hoàn thành chỉ tiêu bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xem xét khen thưởng đối với cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị.

Thứ tư, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể thành phố đôn đốc, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT, đặc biệt tăng cường vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Lê Văn Thảo

Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất