Thứ Tư, 24/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Bảy, 8/5/2021 15:53'(GMT+7)

Chủ động, sáng tạo, "đi trước một bước" trong công tác tuyên truyền bầu cử ở Yên Bái

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX trao đổi với các cử tri.

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX trao đổi với các cử tri.

PV: Công tác tuyên truyền bầu cử có ý nghĩa quan trọng góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thời gian qua, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Yên Bái đã triển khai nội dung quan trọng này như thế nào thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn: Thực hiện Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 200-KH/TU, ngày 20/7/2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, ngay sau khi có Kế hoạch số 200, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 260-KH/BTGTU, ngày 31/8/2020 về tuyên truyền cuộc bầu cử để chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền trong toàn tỉnh.

Và trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương (Hướng dẫn số 05-HD/BTGTW ngày 8/4/2021), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu xây dựng Hướng dẫn số 10-HD/BTGTU, ngày 20/4/2021 về tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền cuộc bầu cử. Thực hiện sự phân công nhiệm vụ của Ủy ban bầu cử tỉnh, Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử đã tham mưu ban hành Kế hoạch số 23/KH-TBTTBC, ngày 10/3/2021 về tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi với nhân dân xã Xuân Ái, huyện Văn Yên về công tác bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi với nhân dân xã Xuân Ái, huyện Văn Yên về công tác bầu cử.

 

Nội dung tuyên truyền cho các cơ quan, đơn vị, địa phương được tiến hành theo 3 đợt: Trước bầu cử, từ tháng 2/2021 đến cao điểm tháng 4/2021; trong thời gian bầu cử, từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021 và sau ngày bầu cử 23/5/2021.

Với vị trí và chức năng của mình, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị giao ban báo chí hằng quý và ban hành các báo cáo báo chí hằng tháng định hướng tuyên truyền về bầu cử cho các cơ quan báo chí địa phương và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, như các đồng chí đã biết, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 4/2021 diễn ra vào ngày 23/4/2021 và mời lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo chuyên đề: “Kết quả các bước triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới”. Hội nghị đã cung cấp

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì biên soạn 2 tài liệu tuyên truyền bầu cử, gồm: Hỏi - Đáp (số lượng phát hành 3.500 cuốn) và Tờ gấp tuyên truyền (số lượng phát hành 3.500 tờ).

Biên tập, phát hành các tài liệu định kỳ hằng tháng (bản tin Thông báo nội bộ, Thông tin công tác tuyên giáo, Tuyên giáo cơ sở), trong đó tăng cường các tin, bài, hỏi - đáp và định hướng công tác tuyên truyền bầu cử theo các tài liệu của Hội đồng bầu cử quốc gia và của Tỉnh ủy.

Ban hành Kế hoạch số 30-KH/BTGTU ngày 28/4/2021 về kiểm tra, nắm bắt việc triển khai công tác bầu cử tại huyện Văn Chấn.

 

PV: Trên tinh thần chỉ đạo đó, công tác tuyên truyền về bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng, kênh tuyên truyền cổ động trực quan đã được triển khai và phát huy hiệu quả như thế nào?

Có thể nói, với phương châm "Tuyên truyền phải đi trước một bước" để góp phần vào tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026, công tác tuyên truyền đã được Yên Bái triển khai kịp thời, đồng bộ, sáng tạo và rộng khắp trên nhiều kênh, phát huy hiệu quả của các binh chủng công tác tuyên truyền.

Đối với kênh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về cuộc bầu cử theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Cao điểm của công tác tuyên truyền là 15 ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử. Chủ lực là Đài phát thanh, truyền hình tỉnh. Theo đó, chương trình Phát thanh và Truyền hình 4 thứ tiếng: Việt, Thái, Mông, Dao đã phát sóng hơn 2.500 tin, bài, phóng sự tư liệu, phỏng vấn trong các chương trình PT-TH, đăng tải trên trang tin điện tử, fanpage Truyền hình Yên Bái và được dịch ra 3 thứ tiếng Dao, Thái, Mông. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của hệ thống 9 đài truyền thanh truyền hình cấp huyện và 150 đài truyền thanh cấp xã; hiệu quả hoạt động của các đội thông tin lưu động, trạm truyền thanh cấp xã, xe loa lưu động tại các thôn, xóm, tổ dân phố...

Báo Yên Bái đã chủ động khai thác trên 3.200 tin, bài, ảnh. Trong đó, Báo điện tử: mở chuyên trang “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp”, khai thác trên 2.000 tin, bài, ảnh, phóng sự, tin truyền hình. Báo in đăng tải trên 1.000 tin, bài, ảnh; Báo vùng caođăng tải trên 140 tin, bài ảnh và biên dịch gần 140 tin, bài từ tiếng Việt sang tiếng Mông tuyên truyền về bầu cử.

Ngoài ra, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí TW có chương trình phối hợp (22 báo và tạp chí), đặc biệt là Báo Đại biểu Nhân dân xây dựng số báo chuyên đề về công tác bầu cử của tỉnh.

Đối với kênh tuyên truyền cổ động trực quan, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác tuyên truyền trực quan, thực hiện tuyên truyền tại các địa phương vùng cao với các nội dung kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền; lời phát thanh xe loa 14 buổi; văn nghệ cổ động phục vụ nhân dân các xã vùng 135 huyện Yên Bình 10 buổi; tổ chức chiếu phim đề tài về Đảng, Bác Hồ và các phim tài liệu về ngày tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội phục vụ nhân dân tại 12 xã vùng cao huyện Mù Cang Chải, Lục Yên, Văn Yên 81 buổi, tại rạp 7 buổi; trưng bày trực quan, sách giới thiệu về các nội dung tuyên truyền Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, các nguyên tắc bầu cử, đặc biệt là tiêu chuẩn ĐBQH, đại biểu HĐND… tại Thư viện tỉnh, tuyên truyền trên xe thư viện lưu động đến phục vụ tại các huyện, thị xã, thành phố và chuẩn bị các điều kiện tổ chức triển lãm lưu động tại cơ sở vào trước, trong thời gian diễn ra Cuộc bầu cử. Đã triển khai trưng bày 5 chuyên đề sách; luân chuyển sách về bầu cử đến 96 điểm; tổ chức trưng bày tại Bảo tàng tỉnh đón trên 1.100 lượt khách tham quan. Tổ chức 3 giải thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong quần chúng nhân dân chào mừng cuộc bầu cử…

Lãnh đạo xã và người có uy tín ở xã Bản Công, huyện Trạm Tấu đến từng thôn tuyên truyền về ý nghĩa, quyền lợi của người dân về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lãnh đạo xã và người có uy tín ở xã Bản Công, huyện Trạm Tấu đến từng thôn tuyên truyền về ý nghĩa, quyền lợi của người dân về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Về Yên Bái những ngày này, các đồng chí sẽ thấy rõ, tại khắp các địa phương trong tỉnh, hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến xã, bản luôn cập nhật thông tin mới về cuộc bầu cử. Bằng những phương tiện đơn giản như những chiếc loa gắn trên xe máy, hay loa được các tuyên truyền viên cầm tay, những thông tin tuyên truyền bầu cử và gần đây là thông tin tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong nhân dân trước sự kiện chính trị quan trọng này.

PV: Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và hệ thống tuyên giáo các cấp đã đóng góp không nhỏ vào quá trình tuyên truyền bầu cử, thưa đồng chí?

Có thể nói đây là đội quân quan trọng phát huy vai trò hiệu quả trong tuyên truyền bầu cử. 100% ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã xây dựng và ban hành hướng dẫn tuyên truyền về cuộc bầu cử, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung đề ra.

Nhiều đơn vị có sự sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, như: thành phố Yên Bái ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về cuộc bầu cử, hướng tới đối tượng là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhân dân trên địa bàn thành phố; các huyện, thị, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch rà soát, thay thế các cụm pa-nô, áp-phích, khẩu hiệu tuyên truyền tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đối với kênh tuyên truyền trên internet và mạng xã hội, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh, cấp huyện, Tổ Thư ký, Nhóm Chuyên gia, Tổ Cộng tác viên cấp tỉnh đã tăng cường các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, đưa nội dung tuyên truyền bầu cử là nội dung hàng đầu trong định hướng hoạt động cho các ban chỉ đạo cấp huyện và tương đương trong báo cáo cung cấp thông tin định kỳ hàng tháng của BCĐ cấp tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của trên 70 trang thông tin điện tử do các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh thiết lập (trong đó có 28 trang thông tin điện tử tổng hợp được Sở Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động); 26 bản tin của các ban, sở, ngành, đoàn thể, địa phương; 28 trang thành viên trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

PV: Công tác tuyên truyền bầu cử đã đạt được những thành công bước đầu và tạo sức lan tỏa lớn trong nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn không ít khó khăn trong quá trình triển khai. Đồng chí có thể chia sẻ thêm về điều này?

Đúng là bên cạnh những thuận lợi, cộng với sự nỗ lực của toàn bộ đội ngũ làm công tác tuyên truyền trong tỉnh, vẫn còn không ít khó khăn. Như chúng ta đã biết, trong một thời gian ngắn phải tổ chức triển khai nhiều công việc cùng một lúc ở các cấp, các ngành, công tác tuyên truyền đòi hỏi phải huy động sự tham gia tích cực, trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị. Trong khi điều kiện địa hình miền núi rộng, đi lại khó khăn, phương tiện tuyên truyền còn thô sơ, nên đội ngũ những người trực tiếp làm công tác tuyên truyền gặp không ít trở ngại.

Bên cạnh đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là người dân tộc thiểu số và người biết tiếng dân tộc thiểu số không nhiều. Đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào khó khăn chưa đọc thông, viết thạo còn khá phổ biến, tài liệu nhiều chữ nên khó đọc, khó nhớ.

Nhiều cuộc họp tại khu dân cư với sự tham gia của các tầng lớp nhân dân cũng chưa thu hút nhiều người, một phần do người dân phải lao động sản xuất, mặt khác ở những địa bàn xa xôi, hẻo lánh việc đi lại gặp không ít khó khăn, nên công tác tuyên truyền trực tiếp còn hạn chế.

Và gần đây, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến hết sức phức tạp cũng đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc tác nghiệp của các phóng viên.

Những khó khăn này đã và đang đặt ra cho chúng tôi không ít thách thức đòi hỏi phải nỗ lực, chủ động, sáng tạo để vượt qua, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

PV: Về phương hướng công tác tuyên truyền bầu cử trong thời gian tới sẽ được tiếp tục triển khai như thế nào, thưa đồng chí?

Thời gian tới, sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền công tác chỉ đạo sát sao, thống nhất từ Trung ương đến địa phương; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng tiếp tục được phổ biến, quán triệt đầy đủ, triển khai phối hợp công việc kịp thời, chặt chẽ.

Tỉnh sẽ triển khai chủ động, kịp thời hơn công tác tuyên truyền tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các tổ chức phụ trách bầu cử, nhất là các Tổ bầu cử; tuyên truyền nhân tố tích cực là những thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử có tâm huyết, trách nhiệm, nắm vững luật pháp về bầu cử, thành thạo công việc, giữ vững nguyên tắc trong việc bỏ phiếu, việc kiểm phiếu.

Cùng với đó, các binh chủng công tác tuyên truyền sẽ tăng cường tuyên truyền đậm nét để nhân dân nắm rõ quy định, quyền và nghĩa vụ công dân, tổ chức tốt các hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên nhằm đảm bảo công bằng, đúng luật về tranh cử, tránh việc lựa chọn ứng cử viên chưa đảm bảo yêu cầu đề ra.

Lãnh đạo HĐND thành phố Yên Bái kiểm tra hệ thống loa truyền thanh cơ sở phục vụ công tác tuyên truyền bầu cử tại phường Nguyễn Thái Học.

Lãnh đạo HĐND thành phố Yên Bái kiểm tra hệ thống loa truyền thanh cơ sở phục vụ công tác tuyên truyền bầu cử tại phường Nguyễn Thái Học.


Và như trên tôi đã nhấn mạnh, công tác tuyên truyền cần quan tâm đến cử tri vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt chú trọng tuyên truyền phù hợp với phong tục, tập quán, đặc điểm sống, tiếng nói, chữ viết của đồng bào. Làm sao để đồng bào nắm vững và thực hiện đúng các nội dung quy định của pháp luật về bầu cử, nhất là các điểm mới về quyền, nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; các quy định về tiêu chuẩn ĐBQH, đại biểu HĐND; tránh trường hợp bầu hộ, bầu thay, thậm chí thờ ơ, không đi bỏ phiếu.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có yêu cầu tới các cơ quan tuyên truyền các địa phương lưu ý soạn thảo nội dung tuyên truyền bầu cử trọng tâm, thật dễ hiểu, được biên dịch và trình bày bằng các thứ tiếng phù hợp với từng dân tộc, chú ý tuyên truyền pháp luật về bầu cử. Vừa qua, Sở Tư pháp đã biên soạn 2 loại tờ rơi hỏi đáp về bầu cử, phát hành 4.000 tờ.

Đặc biệt, nhằm góp phần phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về bầu cử, Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương không để các thế lực thù địch và kẻ xấu kích động, lôi kéo, chống phá; không khiếu kiện, gây mất an ninh trật tự hoặc có hành vi cản trở cuộc bầu cử tại địa phương… đồng thời đấu tranh phê phán, uốn nắn kịp thời những biểu hiện lợi dụng quyền bầu cử, ứng cử, việc khiếu nại, tố cáo xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân; những hành vi vi phạm pháp luật về quyền dân chủ, gây mất đoàn kết trong Đảng, chia rẽ đại đoàn kết, cộng đồng các dân tộc Việt Nam trên trên internet và mạng xã hội.

Chủ động nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, tâm trạng dư luận xã hội để kịp thời xử lý các tình huống nảy sinh.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở công tác tuyên truyền bầu cử, nhất là hoạt động tuyên truyền trực quan.

Thời điểm từ nay tới tháng 5, khi tình hình dịch bệnh COVID – 19 diễn biến phức tạp, cần kết hợp vừa tuyên truyền việc tham gia tích cực, có hiệu quả các hoạt động của cuộc bầu cử, vừa phải chấp hành nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; không để xảy ra tình trạng có tâm lý e ngại dịch bệnh làm ảnh hưởng đến việc tham gia bầu cử. Kịp thời, chủ động tuyên truyền các phương án bầu cử nếu có tình huống bất ngờ xảy ra.

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, với sự nỗ lực tham gia của cả hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái, sự đồng lòng, đồng sức của nhân dân các dân tộc Yên Bái, công tác tuyên truyền sẽ phát huy cao độ hiệu quả góp phần vào thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi ý nghĩa này!

 

Giao Tuyến

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất