Thứ Sáu, 21/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 10/6/2021 17:3'(GMT+7)

Công tác tuyên giáo phải khơi dậy khát vọng cống hiến xây dựng quê hương Bình Phước giàu đẹp

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu tỉnh tới 18 điểm cầu cấp huyện và tương đương của tỉnh Bình Phước, với sự có mặt của lãnh đạo các sở, ngành trong khối tuyên truyền, khoa giáo, các cơ quan báo chí, ban tuyên giáo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; đại diện thường trực, lãnh đạo và chuyên viên ban tuyên giáo, trung tâm chính trị các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong 6 tháng đầu năm, ngành Tuyên giáo tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tình hình mới và ứng phó với tác động của đại dịch Covid-19. Kịp thời điều chỉnh chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm công việc được thông suốt. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, internet, mạng xã hội để triển khai công việc, như nắm thông tin và chỉ đạo nhanh qua các nhóm messenger, zalo, mocha; tổ chức hội nghị bằng hình thức trực tuyến cùng lúc đến gần 150 điểm cầu; tăng cường tuyên truyền trên hơn 300 trang, nhóm cộng đồng; điều tra dư luận trên mạng xã hội... đúng với phương châm “Tiên phong - Trọng tâm - Thuyết phục”.

Một số kết quả nổi bật của ngành được ghi nhận, đánh giá cao, đó là việc tổ chức chiến dịch truyền thông về bầu cử, phòng chống dịch Covid-19 bài bản, trọng tâm, trọng điểm. Tổ chức được chuỗi các hoạt động kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Bác Hồ bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa như phát động phong trào trồng cây, làm đường giao thông, hiến máu nhân đạo, xây nhà đại đoàn kết, khai trương tổng đài dịch vụ công trực tuyến… được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Quan tâm xây dựng hệ thống các trang mạng xã hội từ tỉnh đến cơ sở hoạt động khá hiệu quả, tạo hiệu ứng “nhất hô bá ứng” phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền. Chủ động định hướng hoạt động cho các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh, góp phần quảng bá được hình ảnh của tỉnh…

Hội nghị dành nhiều thời gian để trao đổi, thảo luận về những vấn đề liên quan đến công tác tuyên giáo, những mô hình mới, cách làm hay từ cơ sở; những khó khăn, hạn chế và những kiến nghị, đề xuất thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Anh Dũng đề nghị thời gian tới toàn ngành Tuyên giáo tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, phải xác định được những nội dung, vấn đề trọng tâm, cốt lõi để thực hiện công tác tuyên giáo phù hợp với thực tiễn tình hình hiện nay. Trước mắt cần tập trung tham mưu cho cấp ủy hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tiếp tục tuyên truyền đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào trong cuộc sống. Tích cực, chủ động hơn nữa trong nắm bắt tình hình dư luận xã hội, kịp thời dự báo và phát hiện các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc. Tập trung tuyên truyền về các chương trình, dự án lớn của tỉnh, về sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các gương người tốt, việc tốt để khơi dậy khát vọng cống hiến xây dựng quê hương Bình Phước ngày càng giàu đẹp.

Hai là, để thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, trong đó nòng cốt là ngành tuyên giáo cần tổ chức được một chiến dịch truyền thông sâu rộng, hiệu quả tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, với phương châm “Chủ động, đồng bộ, đa dạng, thường xuyên và lâu dài”, huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia. Công tác tuyên truyền phải hiệu triệu được toàn dân hướng về tuyến đầu, chung sức đồng lòng, ý thức trách nhiệm cao, góp của, góp công vào quỹ phòng, chống dịch Covid-19; khẩu hiệu tuyên truyền ngắn gọn, đi vào lòng người, mang hơi thở của cuộc sống.

Ba là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khoa giáo, văn hóa văn nghệ, hoạt động của đội ngũ báo cáo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến. Tham mưu cấp ủy triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn.Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác tạo sức lan tỏa trong cộng đồng và xã hội.

Bốn là, tiếp tục đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Phát huy vai trò của các tổ chức đảng, đảng viên trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, trường chính trị tỉnh, các cơ quan báo chí, truyền thông trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Coi trọng sử dụng công nghệ hiện đại, mạng xã hội để đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh theo hướng nhanh nhạy, kịp thời, đúng đối tượng, kết hợp cả "xây" và "chống" một cách khoa học, trong đó xây là cơ bản, lâu dài, chống là chủ động, triệt để.

Năm là, ngành Tuyên giáo tỉnh phải luôn có kịch bản để ứng phó với các tình huống dịch bệnh Covid-19, không để bị động, bất ngờ. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, xác định ứng dụng công nghệ thông tin là khâu đột phá thúc đẩy quá trình đổi mới, gắn với thực hiện nguyên tắc “3 không, 5 thật” như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm; nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, Nhân dân và doanh nghiệp thụ hưởng thành quả thật” và tinh thần Nghị quyết số 04 ngày 18/5/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số đến năm 2025. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương châm “Tiên phong - Trọng tâm - Thuyết phục” trong công tác tuyên giáo hiện nay.

Lâm Hùng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất