Thứ Ba, 23/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 4/6/2021 23:35'(GMT+7)

Từ hành trình cứu nước của Bác Hồ đến khát vọng xây dựng tỉnh Khánh Hòa giàu đẹp, phát triển hiện đại

Các đồng chí: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy và Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi Tọa đàm.

Phát biểu đề dẫn Tọa đàm, đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa nhấn mạnh: Hơn một thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày Người rời Bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm con đường giải phóng dân tộc, chúng ta càng thấy tầm vóc lớn lao và ý nghĩa lịch sử vĩ đại của sự kiện này.

Hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta những bài học kinh nghiệm có giá trị hết sức to lớn về lý luận và thực tiễn, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế toàn diện ngày nay. Hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Người đã khẳng định một cách mạnh mẽ tầm quan trọng, vị thế và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với những thành tựu trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và dựng xây đất nước. Hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác là tấm gương sáng, là bài học quý giá về ý chí, khát vọng, nghị lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách; cổ vũ, bồi đắp cho thế hệ trẻ hôm nay niềm tin, lý tưởng cách mạng, tinh thần xung kích, tình nguyện, không ngừng học tập, phấn đấu nỗ lực vươn lên, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM QUÝ BÁU

Tại buổi Tọa đàm, 50 tham luận đã khẳng định ý nghĩa lý luận, giá trị thực tiễn, tính thời sự của sự kiện Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc, cũng như trong việc xây dựng, phát triển quê hương, đất nước giai đoạn hiện nay.

 Các tham luận đã đi sâu phân tích và nêu bật các bài học kinh nghiệm đúc rút từ sự kiện lịch sử Người ra đi tìm đường cứu nước, trên cơ sở đó, vận dụng trong giai đoạn cách mạng mới. Đó là bài học sâu sắc về khát vọng đổi mới, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm; đào tạo đội ngũ trí thức, phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài; việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc...

Các tham luận tại tọa đàm cũng khẳng định mạnh mẽ ý chí sắt đá của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh Khánh Hòa quyết tâm thực hiện nghiêm túc những lời dạy của Người, ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, xây dựng tỉnh Khánh Hòa ngày càng đẹp, ngày càng văn minh và thịnh vượng.

“Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà yêu nước vĩ đại, hiện thân sinh động của tư tưởng kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Hành trình tìm đường cứu nước trải khắp các châu lục: Á, Âu, Phi, Mỹ, đã tạo cho Người một nhân sinh quan, thế giới quan tiến bộ, cũng như nhãn quan chính trị vượt tầm thời đại. Người đã để lại cho Đảng ta, Nhân dân ta một di sản tư tưởng vô cùng quý báu, một tấm gương đạo đức, phong cách, lối sống mẫu mực, sáng ngời. Người không những là hiện thân của tinh thần khoan dung, nhân ái Việt Nam; tinh thần quốc tế thủy chung, trong sáng, là sứ giả của hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc mà còn là biểu tượng cao đẹp về ý chí, khát vọng, nghị lực và sự phấn đấu, nỗ lực không mệt mỏi, không ngừng vượt qua mọi khó khăn, thử thách”- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Toàn

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Toàn khẳng định: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà yêu nước vĩ đại, hiện thân sinh động của tư tưởng kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Hành trình tìm đường cứu nước trải khắp các châu lục: Á, Âu, Phi, Mỹ, đã tạo cho Người một nhân sinh quan, thế giới quan tiến bộ, cũng như nhãn quan chính trị vượt tầm thời đại. Người đã để lại cho Đảng ta, Nhân dân ta một di sản tư tưởng vô cùng quý báu, một tấm gương đạo đức, phong cách, lối sống mẫu mực, sáng ngời. Người không những là hiện thân của tinh thần khoan dung, nhân ái Việt Nam; tinh thần quốc tế thủy chung, trong sáng, là sứ giả của hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc mà còn là biểu tượng cao đẹp về ý chí, khát vọng, nghị lực và sự phấn đấu, nỗ lực không mệt mỏi, không ngừng vượt qua mọi khó khăn, thử thách”

 

PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH TRUNG TÂM KINH TẾ BIỂN, TRUNG TÂM DU LỊCH, DỊCH VỤ CỦA CẢ NƯỚC

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định, trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa sẽ phấn đấu xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững và toàn diện, trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ của cả nước.

Để đạt được những mục tiêu trên, tỉnh sẽ tập trung thực hiện các giải pháp: Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế, trọng tâm là thúc đẩy phát triển công nghiệp, du lịch chất lượng cao, kinh tế biển và đẩy mạnh thực hiện 3 vùng động lực phát triển, 4 chương trình kinh tế - xã hội; làm tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, nhằm tạo môi trường ổn định để tỉnh phát triển toàn diện trên các lĩnh vực… Bên cạnh đó, tỉnh thường xuyên chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; tập trung công tác giảm nghèo, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực miền núi.

Kết luận tọa đàm, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị nghiên cứu kế thừa, phát huy vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm được rút ra từ chương trình tọa đàm vào công cuộc xây dựng và phát triển đơn vị, địa phương và tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn mới. Trước mắt, tập trung tham mưu, đề xuất giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, triển khai đồng bộ, hiệu quả 4 chương trình kinh tế - xã hội và phát triển 3 vùng động lực của tỉnh.

Đồng thời, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm cao độ, các địa phương, đơn vị cần chủ động triển khai các biện pháp hữu hiệu nhằm thực hiện tốt “mục tiêu kép” phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gắn với phát triển kinh tế - xã hội,  nhằm biến khát vọng xây dựng tỉnh Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững và toàn diện sớm trở thành hiện thực.

Thu Hồng

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất