Thứ Hai, 17/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 9/6/2021 15:59'(GMT+7)

Thanh Hóa: Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Một góc thành phố Thanh Hóa hôm nay.

Một góc thành phố Thanh Hóa hôm nay.

Ngày 16/5/2021, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. 

Đây là một bài viết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ trực tiếp phản bác những quan điểm sai trái, phiến diện, thù địch về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà còn khẳng định sự lựa chọn của Đảng ta về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là hoàn toàn đúng đắn, vừa đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, vừa phù hợp với quy luật khách quan. 

Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư ra đời trong bối cảnh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa diễn ra thành công tốt đẹp, trước thềm bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid - 19 đang gây nên thảm họa cho nhân loại trên toàn thế giới, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng với tinh thần đoàn kết, chung tay của quân và dân cả nước, chúng ta đã kiểm soát tốt dịch bệnh, thực hiện thành công "mục tiêu kép" được các nước trên thế giới ghi nhận, đánh giá cao; qua đó, củng cố niềm tin vào những giá trị truyền thống, bản lĩnh, khí phách của một dân tộc anh hùng.

Thông qua bài viết, Tổng Bí thư đã tiếp tục khẳng định tính ưu việt vượt trội, bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa, khi “Ý Đảng” đã hòa quyện với “Lòng dân” sẽ tạo ra sức mạnh vô địch, không một thế lực nào có thể ngăn cản dân tộc ta đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng một xã hội “Hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, dựa trên nền tảng lợi ích chung của toàn xã hội hài hòa với lợi ích chính đáng của con người, khác hẳn về chất so với các xã hội cạnh tranh để chiếm đoạt lợi ích riêng giữa các cá nhân và phe nhóm”… Qua đó, tiếp tục củng cố và thống nhất về nhận thức chính trị, tăng cường thế trận lòng dân, tạo nên nguồn sức mạnh nội sinh to lớn nhằm thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng trong bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tăng cường công tác tuyên truyền, hưởng ứng sáng tạo để những chỉ dẫn của Tổng Bí thư tiếp tục tạo động lực, củng cố niềm tin, góp phần khơi dậy tình cảm, khát vọng, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngay sau khi bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Báo Nhân Dân và các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương đăng tải, công tác tuyên truyền, hưởng ứng bài viết được Thanh Hóa quan tâm chỉ đạo thực hiện khẩn trương, hiệu quả.

Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, Ban Tuyên giáo các cấp đã tích cực xây dựng kế hoạch nghiên cứu và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân tại địa phương, đơn vị về nội dung bài viết bằng nhiều hình thức phù hợp, như: Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, định hướng tuyên truyền bài viết của đồng chí Tổng Bí thư cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trên địa bàn; đưa nội dung bài viết của đồng chí Tổng Bí thư vào tài liệu “Thông báo nội bộ” do cấp ủy cấp huyện phát hành; đưa nội dung bài viết vào sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể tại các địa phương, đơn vị…

Đối với các cơ quan báo chí, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã tổ chức phát động cán bộ, giảng viên, phóng viên tích cực nghiên cứu, viết tin bài, phóng sự, tổ chức tọa đàm… nhằm tiếp tục cung cấp vũ khí lý luận sắc bén, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đồng thời phê phán bác bỏ và đấu tranh làm thất bại các luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Với việc triển khai đồng bộ, rộng khắp việc tuyên truyền, hưởng ứng bài viết của Tổng Bí thư, tin tưởng rằng thông qua đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng lần này, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục được củng cố niềm tin, ngày càng nhận thức sâu sắc thêm về những mục tiêu, phương hướng và giá trị nhân văn cao cả của chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng đều “Vì hạnh phúc của nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”, qua đó nỗ lực phấn đấu, nhân lên nguồn sức mạnh để thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Thanh Hóa “Phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - Một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại” như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra./.   

Đào Xuân Yên - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất