Thứ Tư, 24/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 1/6/2021 16:10'(GMT+7)

Quảng Trị: Ban hành kế hoạch hưởng ứng Giải Búa liềm vàng giai đoạn 2021 - 2025

Lễ tổng kết cuộc thi Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) năm 2020 và giai đoạn 2017 - 2020 của tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Phan Ngân)

Lễ tổng kết cuộc thi Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) năm 2020 và giai đoạn 2017 - 2020 của tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Phan Ngân)

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng và mở rộng phạm vi, tầm ảnh hưởng sâu rộng của Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, ngày 25/5/2021 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch phát động và hưởng ứng Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025. 

Cuộc thi giúp nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, sáng tác các tác phẩm về xây dựng Đảng; tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và Nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, trong đó có các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, cùng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025…

Giải thưởng được tuyển chọn lựa kỹ lưỡng bởi các chuyên gia, nhà báo có uy tín trong nghề và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức với những trọng tâm như:

Về công tác tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đưa Nghị quyết vào cuộc sống; công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước các cấp; việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (giai đoạn 2021 – 2025) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (giai đoạn 2021 – 2030) và tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam; xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”.

Giải dành để trao cho các cơ quan báo chí địa phương, các cơ quan, đơn vị có nhiều đóng góp tích cực trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và tổ chức Giải Búa liềm vàng hàng năm.

 Thời gian đăng, phát tác phẩm tham gia dự thi được tính từ ngày 01/11 của năm trước liền kề với kế hoạch tổ chức giải.

Cơ cấu giải thưởng:

- Về tác phẩm: Cơ cấu giải như sau: 1 Giải Nhất; 2 Giải Nhì; 3 Giải Ba, 5 - 7 Giải Khuyến khích.

- Về giải tập thể: có 2 - 3 giải dành cho các cơ quan báo chí, cơ quan, đơn vị có nhiều thành tích tiêu biểu, sáng tạo trong tổ chức phát động, hưởng ứng và tham gia dự thi.

- Về giải phụ: có 2 giải phụ gồm:

+ 1 Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ 1 Giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”.

Giá trị giải thưởng

+ Giải Nhất:                   8.000.000 đồng;
+ Giải nhì:                      5.000.000 đồng;
+ Giải 3:                         3.000.000 đồng;
+ Giải Khuyến khích:     2.000.000 đồng;
+ Giải phụ:                     2.000.000 đồng.

Hình thức khen thưởng

- Đối với tác giả, tác phẩm đoạt giải; các giải phụ: Tặng tiền thưởng kèm giấy chứng của Ban Tổ chức giải.

- Đối với giải tập thể: Tặng tiền thưởng kèm theo Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Lễ tổng kết và trao Giải Búa liềm vàng của tỉnh được tổ chức dự kiến vào tháng 11 hàng năm. Những tác phẩm đạt giải thưởng cấp tỉnh được xét chọn gửi tham dự giải Búa liềm vàng Trung ương và thực hiện theo Kế hoạch, thể lệ giải của Ban Tổ chức giải Trung ương./.

Phan Ngân

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất