Thứ Ba, 23/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 28/5/2021 14:30'(GMT+7)

Tuyên Quang: Triển khai có hiệu quả 5 nội dung để bầu cử đúng luật, an toàn, thắng lợi

Cử tri thôn Đồng Trò, xã Tứ Quận (Yên Sơn) xem danh sách cử tri trước khi vào bỏ phiếu. Ảnh: Minh Huệ

Cử tri thôn Đồng Trò, xã Tứ Quận (Yên Sơn) xem danh sách cử tri trước khi vào bỏ phiếu. Ảnh: Minh Huệ

TỔ CHỨC BẦU CỬ AN TOÀN, THẮNG LỢI
                                                                        
Nhận thức rõ thời điểm bầu cử diễn ra trong bối cảnh xã hội phòng, chống dịch COVID-19 phức tạp và căng thẳng, do đó, để bảo đảm công tác tổ chức bầu cử được an toàn, thắng lợi, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể tập trung triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả 5 nội dung.

Thứ nhất, Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố chỉ đạo xác xã, phường, thị trấn thực hiện tốt việc thành lập các tổ bầu cử và khẩn trương rà soát, hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu. Thứ hai, tổ chức hội nghị tập huấn về nghiệp vụ công tác bầu cử; tăng cường nắm thông tin về tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, kiên quyết không để phát sinh tình huống phức tạp ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Thứ ba, làm tốt công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi công tác đối với người ứng cử; tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Thứ tư, đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền nhất là tuyên truyền chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thứ năm, các lực lượng chức năng tập trung đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch, xấu độc về các ứng cử viên và cuộc bầu cử, đồng thời bảo đảm các điều kiện an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho cuộc bầu cử.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh đã chủ động, quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp để phòng, chống dịch. UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ cuộc bầu cử, trong đó tập trung chủ động thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian tổ chức cuộc bầu cử theo phương châm "bốn tại chỗ", sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh. Ðáp ứng nhanh, xử lý kịp thời, triệt để khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ, các trường hợp đi từ ổ dịch về, các trường hợp là F1, F2 (nếu có) là cử tri tham gia bầu cử tại các địa điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh. Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch, thực hiện có hiệu quả các phương án, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức phụ trách bầu cử với các cơ quan chức năng trong phòng, chống dịch phục vụ công tác bầu cử. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư, trang thiết bị sẵn sàng đáp ứng công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tổ chức cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh. Có phương án cụ thể bảo đảm phòng, chống dịch COVID -19 trong các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, thành lập Tổ y tế phòng, chống dịch tại các điểm bỏ phiếu. Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện phòng, chống dịch tại các địa điểm bầu cử theo quy định. Phun khử khuẩn tất cả các địa điểm bầu cử trước ngày bầu cử. Bố trí bàn khai báo y tế, đo thân nhiệt, cung cấp khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, sàng lọc cử tri có dấu hiệu ho, sốt, khó thở,... Hướng dẫn cử tri đi bỏ phiếu chấp hành các quy định trong phòng, chống dịch...

Cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra thành công trên mọi phương diện. 1.342/1.342 tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh đã tổ chức cho cử tri bầu cử theo quy định. Trong ngày bầu cử, đông đảo cử tri các dân tộc trong tỉnh đã tích cực đi bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân với tinh thần vui vẻ, phấn khởi, thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch COVID-19 và hướng dẫn của tổ bầu cử. Toàn tỉnh đã có 589.982/591.132 cử tri tham gia bầu cử, đạt 99,81%, có 107/138 xã và 1.269/1.342 khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri đi bầu. Tỉnh không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tiến hành bầu cử lại do có dưới 50% cử tri đi bầu. 

Tuyên Quang đã bầu được 6 đại biểu Quốc hội, 55 đại biểu HĐND tỉnh, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần theo quy định. Số người trúng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã đang được Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

 


ĐA DẠNG, PHONG PHÚ CÁC HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

Hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được Tuyên Quang tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia cuộc bầu cử được các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở quan tâm thực hiện, tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng kết hợp với tuyên truyền theo chiều rộng và chiều sâu. 

Triển khai tuyên truyên lưu động trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

Triển khai tuyên truyên lưu động trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

Trước thời điểm diễn ra ngày hội toàn dân, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố Tuyên Quang cũng đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động với nhiều hình thức phù hợp, ý nghĩa và hiệu quả. Các tuyến đường, phố, trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, nhà văn hóa được trang hoàng rực rỡ với nhiều băng zôn, khẩu hiệu... chào mừng cuộc bầu cử.

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đến toàn thể nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng, phát huy vai trò thông tin đại chúng, công nghệ thông tin và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; vận dụng linh hoạt trong việc huy động các nguồn lực để tuyên truyền về bầu cử; tổ chức nhiều hoạt động như: Hội nghị, hội thi, văn hóa nghệ thuật, tuyên truyền trực quan, pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động…; tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác bầu cử… 

Cùng với đó, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng chỉ đạo cơ quan báo chí biên soạn những tài liệu tuyên truyền về bầu cử trên sóng phát thanh, truyền hình, tuyên truyền lưu động, hệ thống loa truyền thanh cơ sở và trang thông tin điện tử với năm thứ tiếng: Việt, Tày, Dao, Cao Lan, Mông. Qua đó, đã tuyên truyền, phổ biến các nội dung về cuộc bầu cử đến được với toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh để nhân dân hiểu, nắm chắc quyền và nghĩa vụ của công dân, tích cực tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định.

Tại các huyện, thành phố cùng với việc tuyên truyền trực quan tại tất cả các địa bàn, Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện, thành phố đã tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động thông qua hình thức sân khấu hóa để cử tri và nhân dân hiểu hơn tầm quan trọng và trách nhiệm của bản thân về cuộc bầu. Tại các huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đã chú trọng phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, của người có uy tín trong vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử. Các đảng viên chủ động tuyên truyền đến cử tri, nhân các buổi họp thôn, sinh hoạt của Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể để người dân toàn xã đã nắm bắt được đầy đủ thông tin về bầu cử và nhận thức rõ được trách nhiệm của mình trong ngày bầu cử.

Đánh giá về công tác bầu cử ở Tuyên Quang, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm khẳng định cuộc bầu cử đã diễn ra thành công tốt đẹp, an toàn tuyệt đối. Đó là nhờ vào công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện cuộc bầu cử, sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, sự đồng thuận, đồng lòng và trách nhiệm của nhân dân. Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của công tác tuyên truyền và sự đóng góp của các lực lượng vũ trang vào thành công chung của cuộc bầu cử. Trong quá trình triển khai cuộc bầu cử, luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được thực hiên nghiêm túc. Các cử tri ở nơi tạm giam, tại các khu cách ly tập trung đều được thực hiện đầy đủ quyền bầu cử của mình./.

 Võ Văn Quang
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất