Thứ Tư, 19/6/2024
Dân tộc - Tôn giáo
Thứ Tư, 15/11/2023 9:27'(GMT+7)

Đắk Lắk nỗ lực thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719

Đắk Lắk là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, chiếm 35,7% dân số. Giai đoạn 2021-2025, Đắk Lắk có 54 xã khu vực III, 5 xã khu vực II, 71 xã, phường, thị trấn thuộc khu vực I; 519 thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi.

 

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719), các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành sâu sát, quyết liệt, chủ động, có trọng tâm, trọng điểm. Từ đó, góp phần tạo nên sự đoàn kết, đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển chung của tỉnh và các mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Diện mạo vùng đồng bào dân  tộc thiểu số và miền núi có nhiều chuyển biến tích cực; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được hoàn chỉnh; đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh ngày càng cao, thu nhập của đồng bào DTTS được nâng lên.

 

Trong giai đoạn I 2021 - 2025, việc thực hiện Chương trình MTQG 1719 đang từng bước làm thay đổi căn bản diện mạo khu vực nông thôn, vùng có đông đồng bào DTTS sinh sống trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương trình có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, tạo sinh kế cho và giúp người dân ngày càng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Công tác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đạt được những kết quả quan trọng. Tính đến cuối năm 2022, toàn tỉnh còn 54.689 hộ nghèo, giảm từ 1,5 - 2%/năm; trong đó có 35.982 hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS, giảm 3 - 4%/năm.

Năm 2023, Đắk Lắk được phân bổ gần 1.593 tỷ đồng, trong đó, vốn chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023 gần 585 tỷ đồng. Các sở, ban ngành đã phối hợp, tham mưu UBND tỉnh thực hiện lập, trình HĐND tỉnh thông qua các kế hoạch làm cơ sở để UBND tỉnh giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển, giao dự toán kinh phí sự nghiệp năm 2023. Với nguồn vốn đó, tỉnh đã tiến hành triển khai nhiều dự án an sinh, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân nhằm thực hiện hiệu quả nội dung Chương trình MTQG 1719. Chương trình MTQG 1719 từng bước làm thay đổi diện mạo vùng DTTS. Từ đầu năm 2023 đến nay, tỉnh Đắk Lắk ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 là 529.889 triệu đồng giải ngân gần 530 tỷ đồng, đạt 33,27% kế hoạch đề ra.

Song song với đó, từ năm 2021, tỉnh Đắk Lắk triển khai nội dung thúc đẩy bình đẳng giới và những vấn đề cấp thiết với phụ nữ và trẻ em, bước đầu thu được kết quả khả quan. Các dự án, đề án về vùng đồng bào DTTS và miền núi được tỉnh Đắk Lắk lồng ghép thực hiện với công tác bình đẳng giới, Chương trình mục tiêu quốc gia 1719... Nội dung bình đẳng giới và những vấn đề cấp thiết với phụ nữ và trẻ em được triển khai ở 519 thôn/buôn thuộc 54 xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS của 14 huyện và thị xã Buôn Hồ. Đối tượng thụ hưởng của dự án là Phụ nữ, trẻ em gái tại các xã và thôn buôn đặc biệt khó khăn với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tập trung giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em vùng DTTS và miền núi.

Các địa phương thực hiện nội dung này đã tập trung tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia 1719, đặc biệt đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về nội dung cơ bản của nội dung bình đẳng giới trên các nhóm Zalo, Facebook, cổng thông tin điện tử; Mở các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội chủ chốt các cấp, các chi hội trưởng, thành viên tổ truyền thông cộng đồng, người có uy tín, già làng, trưởng thôn/buôn thực hiện Dự án tại vùng triển khai dự án; Tổ chức Hội thi “Phụ nữ DTTS tìm hiểu Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022”... Toàn tỉnh đã thành lập được các mô hình/câu lạc bộ, tổ truyền thông như “Tổ truyền thông cộng đồng”; “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”, “Thủ lĩnh của sự thay đổi”. Đây là những hoạt động bước đầu tạo tiền đề cho việc triển khai các hoạt động trong những năm tiếp theo đạt hiệu quả, đúng mục đích.

 

Trong thời gian tới, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục bám sát định hướng của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành hoàn thiện các thủ tục cần thiết để tổ chức thực hiện và giải ngân vốn thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, các chương trình về bình đẳng giới theo tiến độ Kế hoạch và hằng năm đề ra.  Đồng thời, tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả chính sách, nguồn lực hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng. Những vướng mắc về cơ chế, chính sách, những đề xuất, kiến nghị sẽ trình Trung ương tháo gỡ để nâng cao hiệu quả đầu tư của Chương trình.

Ban Chỉ đạo, sở, ngành, địa phương tập trung triển khai các chương trình, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo các chương trình, dự án được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, đúng mục tiêu, đối tượng, phát huy hiệu quả đầu tư.

Có thể khẳng định, Chương trình MTQG 1719 có ý nghĩa rất quan trọng, tác động sâu rộng đến hầu hết các xã, thôn, buôn vùng đồng bào DTTS và miền núi và số đông người DTTS trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, góp phần thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân của vùng so với bình quân chung của tỉnh. Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban ngành, địa phương; sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống cơ quan công tác dân tộc. Điều này đã góp phần quan trọng trong việc  ổn định kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng được tăng cường, đồng bào các dân tộc tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

 

TG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất