Thứ Hai, 24/6/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Ba, 11/5/2021 6:0'(GMT+7)

Đắk Lắk: Triển khai hiệu quả những nội dung đột phá trong học và làm theo Bác

GẮN VỚI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

 Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 18-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trên địa bàn tỉnh có những cách làm sáng tạo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã phát động các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, tổ chức các hoạt động hiệu quả. Điển hình đó là các phong trào ”Chung tay xây dựng nông thôn mới; “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của Bộ đội Biên phòng tỉnh; “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để bị bỏ lại phía sau của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; “Công an Nhân dân làm theo 6 điều Bác Hồ dạy”, “Hướng về cơ sở” của Công an tỉnh; phong trào “Hũ gạo tiết kiệm”, “Ống tiền tiết kiệm”, “Nuôi heo đất” của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; “Mái ấm tình thương” của Liên đoàn Lao động tỉnh; “Quỹ vì đồng đội” của Hội Cựu Chiến binh tỉnh; phong trào “Hiến máu tình nguyện”, “Tết vì người nghèo và Nạn nhân chất độc da cam”, Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” của Hội Chữ thập đỏ.v.v...

Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Quyết định số 534-QĐ/TU, ngày 12/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; thời gian qua, các cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc đối với cán bộ, đảng viên được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Đây cũng là nội dung được tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động và có những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Trong các cơ quan hành chính nhà nước, qua học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đa số cán bộ, công chức, viên chức thể hiện sự chuyển biến rõ nét về đạo đức công vụ, trách nhiệm, hiệu quả công việc, như: nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính; hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, tài chính, ngân sách, an ninh trật tự, công tác tiếp dân; xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, thái độ phục vụ nhân dân. 

Trong cải cách hành chính, các sở, ngành, địa phương đã đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, gắn với đơn giản hóa thủ tục hành chính. Các cấp, các ngành tập trung cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước đổi mới hoạt động tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Công khai, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cho người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đó là các mô hình “Một cửa, một cửa liên thông” tại 100% đơn vị hành chính, mô hình “Một cửa điện tử” tại 15/15 huyện, thị xã, thành phố. Công tác hành chính dần được hiện đại hóa với 84 cơ quan, đơn vị duy trì sử dụng hệ thống thư điện tử của tỉnh.

 Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của Đắk Lắk xếp thứ 50/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, so với năm 2015 thì chỉ số cải cách hành chính được cải thiện 4 bậc (năm 2015 là 54/63); chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) xếp thứ 38/63 tỉnh, thành; tăng 2 bậc so với năm 2018. 

LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ BỨC XÚC, NỔI CỘM

Đẩy mạnh việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cấp ủy các cấp của tỉnh Đắk Lắk đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả, như: việc quản lý, bảo vệ rừng; quản lý, sử dụng đất đai và môi trường ở các huyện Ea Súp, M’Đrắk, Cư Kuin; giải quyết tình trạng khiếu kiện liên quan đến chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng ở các huyện Buôn Đôn, Ea Kar, Krông Pắk; hợp đồng, chấm dứt hợp đồng lao động đối với giáo viên ngoài biên chế ở huyện Krông Pắk...

Việc thực hiện “làm theo” ở nhiều nơi đã có chuyển biến tích cực gắn với việc giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Từ đây, xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên hy sinh lợi ích cá nhân vì công việc chung, hiến đất mở đường, góp sức xây dựng nông thôn mới. Cấp ủy các cấp nêu cao trách nhiệm nêu gương, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” ở từng chi bộ thôn, buôn. Đó là, cán bộ và nhân dân thôn Ninh Thanh 1, xã Ea Kmut, huyện Ea Kar. Nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp hàng trăm triệu đồng, cả hàng ngàn mét vuông đất phục vụ xây dựng nông thôn mới. Nhờ cố gắng ở từng địa phương, nông thôn Đắk Lắk đang chuyển biến mạnh mẽ.

GẮN VỚI CÁC NỘI DUNG ĐỘT PHÁ 

 Để nâng cao ý thức tự giác trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang lại hiệu quả thiết thực gắn với thực hiện Nghị quyết Trung 4 khóa XII; các cấp ủy đã căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị, xác định những nội dung đột phá, trọng tâm để triển khai thực hiện, đem lại hiệu quả.

Đó là Thị ủy Buôn Hồ với việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu; tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; lấy sự hài lòng của nhân dân làm tiêu chí đánh giá. Cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức của huyện và các xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác quản lý đất đai; tăng cường quản lý và bảo vệ rừng. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hội nghị, cuộc họp của cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện. 

Huyện ủy M’Đrắk nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Huyện ủy Cư M’gar tiếp tục thực hiện thực hiện tiết kiệm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác vệ sinh môi trường, tập trung các nguồn lực từ ngân sách Nhà nước và huy động đóng góp trong nhân dân để thực hiện xây dựng, sửa chữa các công trình vệ sinh trong trường học trên địa bàn huyện.

Huyện ủy Ea Súp đổi mới phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo theo hướng dân chủ, quyết đoán, sâu sát, cách mạng và khoa học. Kiên quyết đấu tranh, phê bình, kiểm điểm và xử lý nghiêm đối với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các hành vi tham ô, tham nhũng, lạm quyền để trục lợi cá nhân đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. 

Huyện ủy Krông Ana triển khai chủ trương xây dựng phát triển nền nông nghiệp chất lượng cao, bền vững giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2030. Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; đẩy mạnh đổi mới phong cách, tác phong người cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu. Xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Đảng viên trẻ Y Tý Ê Căm (xã Dray Sáp) được hỗ trợ bò phát triển schăn nuôi từ nguồn Qũy Tiết kiệm làm theo lời Bác (Ảnh: Báo Đắk Lawsk).

Đảng viên trẻ Y Tý Ê Căm (xã Dray Sáp) được hỗ trợ bò phát triển schăn nuôi từ nguồn Qũy Tiết kiệm làm theo lời Bác (Ảnh: Báo Đắk Lắk).

Từ thực tiễn học và làm theo Bác, ở Đắk Lắk đã xuất hiện những mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05. Nhiều mô hình “làm theo” tấm gương Bác trong thực hành tiết kiệm và tiếp tục xây dựng, duy trì nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị.

Mô hình “Tiết kiệm làm theo lời Bác” được triển khai hiệu quả ở các huyện: Cư M'gar, Cư Kuin, Krông Ana, Krông Bông, Krông Buk, Krông Năng, Krông Pắk, Lắk, M'Đrắk. Các huyện tiết kiệm hơn 22,6 tỷ đồng và đã giải ngân 16,5 tỷ đồng, hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn xây mới và sửa chữa hơn 250 căn nhà, xây dựng 13 phòng công vụ, 2 phòng học, tặng hơn 100 con bò, hỗ trợ 129 nhà theo Chương trình 167 và các hỗ trợ khác.

Với mô hình “Vận động đảng viên thực hành tiết kiệm giúp đỡ đảng viên có hoàn cảnh thực sự khó khăn”, Thành ủy Buôn Ma Thuột huy động 5,06 tỷ đồng, đã hỗ trợ hơn 449 trường hợp với số tiền 3,51 tỷ đồng để giúp đỡ các hoàn cảnh thực sự khó khăn.

TẠO CHUYỂN BIẾN MẠNH MẼ VỀ NHẬN THỨC VÀ HÀNH ĐỘNG

 Có thể khẳng định, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được cấp ủy, chính quyền các cấp Đắk Lắk quan tâm chỉ đạo sâu sắc; có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, nâng cao ý thức rèn luyện tu dưỡng về đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước. Việc nhân rộng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sức lan tỏa rộng khắp trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân.

Việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, cấp ủy ở cơ sở quan tâm, đẩy mạnh, gắn với kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các sự kiện quan trọng của đất nước, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII; các nghị quyết của tỉnh và nội dung sinh hoạt thường kỳ của chi bộ; gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Cấp ủy các cấp căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị; lựa chọn một số nội dung trọng tâm, đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để lãnh đạo, chỉ đạo; qua đó khắc phục những hạn chế, yếu kém, giải quyết được những vấn đề bức xúc, nổi cộm.

Những kết quả đạt được trong việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cơ quan, đơn vị được nâng cao, qua đó phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, góp phần tích cực trong việc rèn luyện đạo đức lối sống, sửa đổi tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk khen thưởng các cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020. (Ảnh: BáoĐắk Lắk).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk khen thưởng các cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020. (Ảnh: Báo Đắk Lắk).

Trong thời gian tới, Tỉnh ủy Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, với các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện các nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Triển khai thực hiện tốt Chuyên đề 2021 trong sinh hoạt ở chi bộ, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện các nghị quyết của Đảng, gắn với nhiệm vụ chính trị; giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Từ đó, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình, mô hình, cách làm hay, sáng tạo có ý nghĩa thiết thực, trực tiếp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc lựa chọn việc trọng tâm, khâu đột phá để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm mang lại hiệu quả thực tế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; rà soát, hoàn thiện và thực hiện hệ thống tiêu chí đạo đức phù hợp chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm cụ thể của từng địa phương, đơn vị.

Nguyễn Thị Thùy Linh - Bảo Châu

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất